PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja po spotkaniu władz Miasta z władzami spółdzielni SM Ujeścisko

Informacja po spotkaniu władz Miasta z władzami spółdzielni SM Ujeścisko
W poniedziałek, 25 listopada 2019 r., odbyło się spotkanie władz Miasta i Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych z przedstawicielami SM Ujeścisko. Dotyczyło ono sytuacji w spółdzielni mieszkaniowej. Jego efektem jest zapewnienie ze strony prezesa spółdzielni Grzegorza Harasymiuka, że sytuacja zostanie szczegółowo wyjaśniona, a mieszkańcy otrzymają pełną wiedzę o stanie finansów spółdzielni.
Grzegorz Harasymiuk, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko, zapewnił że mieszkańcy otrzymają pełną wiedzę o stanie finansów spółdzielni
Grzegorz Harasymiuk, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko, zapewnił że mieszkańcy otrzymają pełną wiedzę o stanie finansów spółdzielni
fot. Wojtek Jakubowski / www.gdansk.pl

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujeścisko boryka się z problemami finansowymi, o czym donosiły trójmiejskie media. W związku z informacjami przekazanymi także przez mieszkańców - mimo że gmina nie posiada kompetencji nadzorczych nad spółdzielniami - władze miasta zdecydowały się przyjrzeć sytuacji.

Podczas poniedziałkowego spotkania Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, wyraził zaniepokojenie ze strony prezydent miasta dotyczące sytuacji w spółdzielni, a także faktu, że psuje ona obraz spółdzielczości jako takiej.

- W Gdańsku mamy wiele dobrych przykładów, które pokazują że spółdzielczość jest jednym z najlepszych modeli funkcjonowania budownictwa mieszkaniowego. Niestety, ta sytuacja działa na szkodę tego wizerunku - mówił prezydent Grzelak.

Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych Marian Banacki zapewniał, że to spotkanie ma charakter naprawczy, ponieważ problem dotyczy przede wszystkim mieszkańców i jedynie szczera rozmowa i jawność finansów i problemów może doprowadzić do właściwego wyjaśnienia i kompleksowego rozwiązania problemów SM Ujeścisko.

Podczas spotkania zostały wyjaśnione kwestie dotyczące zaległości spółdzielni wobec miasta oraz spółek miejskich i wysokości tych zobowiązań. Ze strony prezesa SM padło zapewnienie, że należności z tytułu nieopłaconych mediów zostaną uregulowane. Prezes zadeklarował również organizację serii spotkań z wszystkimi mieszkańcami. Spotkania będą organizowane w tym i w kolejnym tygodniu, a pierwsze z nich odbyło się w poniedziałek.

Prezydent Grzelak na koniec zapewnił, że miasto będzie wspierać mieszkańców w procesie uzdrowienia sytuacji. Wobec władz spółdzielni wyraził oczekiwanie partnerskiego potraktowania swoich członków i przedstawienia im rzetelnej informacji. Jednocześnie zaprosił na kolejne spotkanie, podczas którego podsumowane zostaną podjęte przez zarząd SM Ujeścisko kroki.

 

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze