PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
II Gdańskie Debaty Obywatelskie: Polska w Europie 1989-2019. Zobacz wideo
II Gdańskie Debaty Obywatelskie: Polska w Europie 1989-2019. Zobacz wideo
Polacy powinni przekonać europejczyków, ze Polska powinna mieć stałe miesjce na mapie - to zdanie dziennikarza i publicysty Juliusza Mieroszewskiego przypomniał profesor Sławomir Nowinowski podczas kolejnej debaty w Europejskim Centrum Solidarności. Spotkanie odbyło się w ramach wiosennego cyklu Gdańskich Debat Obywatelskich.
debata

II Gdańskie Debaty Obywatelskie w Europejskim Centrum Solidarności. Profesor Sławomir Nowinowski (pierwszy z lewej), Bartłomiej Sienkiewicz i profesor Paweł Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dominik Pasliński/www.gdansk.pl

 

Ten cykl poświęcony jest narodzinom III Rzeczpospolitej, czyli takim wydarzeniom jak obrady okrągłego stołu i czerwcowym wyborom 1989 roku.

We wtorek 15 maja, myślą przewodnią, wokół której skupiały się wypowiedzi gości, było geopolityczne przesłanie Jerzego Giedroycia, twórcy paryskiej „Kultury”. Rozmówcy zastanawiali się, czy tezy Giedroycia pozostają nadal drogowskazem polskiej polityki, czy wyczerpały swój potencjał? Gośćmi kolejnego spotkania w ramach II Gdańskich Debat Obywatelskich byli:

  • historyk - prof. Sławomir Nowinowski
  • politolog - prof. Paweł Kowal
  • historyk i polityk - Bartłomiej Sienkiewicz

“Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi” - pisał przed laty Jerzy Giedroyć.

Profesor Sławomir Nowinowski skupił się na przesłaniu Juliusza Mieroszewskiego, dziennikarza, publicysty współpracujacego w latach 1950-1972 z paryską “Kulturą”.

- Był zwolennikiem pojednania i porozumienia Polski z narodami „ULB”, czyli Ukrainy, Litwy, Białorusi w oparciu o uznanie nieodwracalności zmian terytorialnych, które nastąpiły po drugiej wojnie światowej - mówił profesor Nowinowski. - Pogodzenie się Polaków z utratą Wilna i Lwowa uważał za fundament pojednania ze wschodnimi sąsiadami Polski i w konsekwencji współpracy dla odzyskania niepodległości przez narody Europy Środkow Wschodniej. Uczulał też, żeby nie traktować Polski, jej historii, jak samotnej wyspy ale części Europy.

 

debatakolejna

Kolejny cykl debat poświęcony jest narodzinom III Rzeczpospolitej, czyli takim wydarzeniom jak obrady okrągłego stołu i czerwcowym wyborom 1989 roku                                                   

Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Myśl Giedroycia, która była w istocie adresowana do Polaków jest obecnie przenoszona na grunt europejski - uważa Bartłomiej Sienkiewicz. - Jej realizacją jest wielka determinacja utrzymania spójności Europy jeśli chodzi o sankcje i traktowanie państw spoza Unii Europejskiej jako pełnoprawnych partnerów w rozmowach o bezpieczeństwie unii jako całości. To jest aktywność postulatu niebudowania murów w obozie po bezpiecznej stronie świata, ale otwieranie bram dla tych krajów, które nie są po tej bezpiecznej stronie.  

Inicjatorem Gdańskich Debat Obywatelskich był prezydent Paweł Adamowicz, który współtworzył również scenariusz wiosennego cyklu.

Zobacz zapis debaty:OBEJRZYJ TAKŻE:

Gdańskie Debaty Obywatelskie: Aleksander Hall

II Gdańskie Debaty Obywatelskie: Okrągły Stół Bez Tajemnic

Gdańskie Debaty Obywatelskie: Bartłomiej Sienkiewicz i prof. Rafał Wnuk

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl