PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Idzie wiosna - rozpoczęło się kompleksowe sprzątanie miasta po zimie

Idzie wiosna - rozpoczęło się kompleksowe sprzątanie miasta po zimie
Na ulicach Gdańska pracuje ponad 100-osobowa ekipa sprzątająca. Zaangażowana jest codziennie w zbieranie śmieci z terenów zielonych, cmentarzy i pasów drogowych, zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych, mycie słupów oświetlenia ulicznego, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i wiat przystankowych. Gdy tylko pogoda dopisze, dołączy do nich ekipa grabiąca liście i specjalne samochody czyszczące ulice.
Wiosenne sprzątanie czas zacząć
Wiosenne sprzątanie czas zacząć
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 

W Gdańsku rozpoczęły się kilkutygodniowe wiosenne porządki. W sprzątanie zaangażowanych jest kilka działów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a przebieg prac i termin ich zakończenia uzależniony jest od pogody.

Dział Oczyszczania

W ramach akcji wiosennych porządków odpowiada za pozimowe sprzątanie obiektów infrastruktury (przystanków tramwajowych i autobusowych, chodników, schodów terenowych, ciągów pieszych, parkingów itp.).

Sprzątanie obejmuje usuwanie zalegającego kruszywa i innych zanieczyszczeń. Znaczna część obiektów sprzątana jest ręcznie, prace mogą być więc realizowane mimo pojawiających się przymrozków.

Następnym krokiem, po ustabilizowaniu warunków pogodowych, będzie sprzątanie mechaniczne dróg: odpiaszczanie ich, mycie nawierzchni jezdni i krawężników, oczyszczanie z zalegającej trawy, liści, chwastów, warstwy ziemi i innych zanieczyszczeń. 

Przy sprzyjającej aurze, ten etap prac powinien rozpocząć się już w połowie marca, przy czym w pierwszej kolejności oczyszczane będą drogi należące do Podstawowego Układu Komunikacyjnego. Skuteczne oczyszczenie wymaga kilkukrotnego przejazdu służb. Następnie oczyszczaniem objęte zostaną drogi o niższym obciążeniu ruchem drogowym.

 

Sprzątanie w okolicy słupów wiaduktu przy ul. Klinicznej w Gdańsku
Nie tylko liście i resztki zieleni... Sprzątanie w okolicy słupów wiaduktu przy ul. Klinicznej w Gdańsku
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Dział Zieleni

Rozpoczęło się sprzątanie na terenach zielonych, które podlegają GZDiZ. W pierwszej kolejności zbierane są śmieci i zamiatamy jest piach. Gdy śnieg całkowicie stopnieje i podłoże będzie osuszone, rozpocznie się grabienie trawników i zielonych przestrzeni w pasach drogowych. Gdy ustabilizują się warunki pogodowe (temperatura powietrza w nocy będzie dodatnia), rozpocznie się mycie i malowania ławek. Do końca marca powinno zakończyć się koszenie łąk miejskich.

Sprzątaniem objęte są w pierwszej kolejności:

  • parki i zieleńce w rejonach: Głównego Miasta, Śródmieścia, Oliwy, Wrzeszcza i Pasa Nadmorskiego,
  • parki zabytkowe.

Praca toczy się także na cmentarzach komunalnych. Na Cmentarzach: Łostowickim, Salvator Nowy, Św. Ignacego, Św. Franciszka, Sobieszewskim i Garnizonowym pierwsze zamiatanie utwardzonych dróg cmentarnych odbyło się już 1 marca i będzie powtarzane do uzyskania należytego efektu wizualnego. W następnej kolejności zaplanowano grabienie i usuwanie liści z alejek cmentarnych.

Niskie temperatury w nocy nie pozwalają na razie na uruchomienie na cmentarzach wodociągów. Udostępnienie ich będzie możliwie, gdy średnia temperatura dobowa wyniesie powyżej +5 stopni.

 

Ekipa zaangażowana w wiosenne porządki w Gdańsku liczy ponad 100 osób
Ekipa zaangażowana w wiosenne porządki w Gdańsku liczy ponad 100 osób
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Dział Energetyczny

W miesiącach kwiecień – maj każdego roku odbywa się mycie urządzeń sygnalizacji świetlnej i zintegrowanego zarządzania ruchem TRISTAR – wszystkich sygnalizatorów, masztów i szafek oświetlenia ulicznego. W tym okresie myte i oczyszczane są także słupy, oprawy oraz szafki na obszarze Głównego Miasta.

Natomiast od kwietnia do października czyszczone są słupy, oprawy oraz szafki w innych częściach Gdańska. W tym czasie prowadzone jest także odmalowanie słupów (do wysokości 30cm) oraz odmalowanie ubytków farby w słupach już malowanych. W tym sezonie porządkowym na masztach słupów uzupełnione zostaną naklejki z numerem kontaktowym do Gdańskiego Centrum Kontaktu.

 

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Na przystankach komunikacji miejskiej w Gdańsku jest ponad 800,  w tym 515 w administracji GZDiZ. Pozostałe należą do prywatnych właścicieli i są myte na koszt właścicieli lub wynajmujących.

Mycie wiat w administracji GZDiZ odbywa się raz w miesiącu. Prace już rozpoczęto, a zakończenie pierwszego cyklu mycia uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Jeśli pogoda dopisze, wszystkie wiaty należące do GZDiZ będą gotowe na przyjście wiosny w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

 

W sprzątanie miasta po zimie zaangażowanych jest kilka działów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
W sprzątanie miasta po zimie zaangażowanych jest kilka działów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

 

Dział Dróg

Sprzątanie po zimie to także mycie znaków i innych elementów drogowych. Choć czyszczone są na bieżąco przez cały rok, najwięcej pracy jest zawsze na przedwiośniu. Mycie znaków to nie tylko kwestia estetyczna, ale przede wszystkim realna poprawa widoczności, a co za tym idzie - bezpieczeństwa na drogach.

Cały cykl pozimowego oczyszczania potrwa do końca kwietnia.

oprac. IB

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze