PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozpoczął się przegląd stanu nawierzchni jezdni po zimie. Koszt napraw wyniesie ok. 3 mln zł

Rozpoczął się przegląd stanu nawierzchni jezdni po zimie. Koszt napraw wyniesie ok. 3 mln zł
Odwilż i wiosenna pogoda to czas, w którym ujawniają dziury w nawierzchni jezdni - skala zniszczeń, dokonanych przez zimę. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni prowadzi przegląd stanu technicznego dróg i zabezpiecza ubytki, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwu ruchu. Mieszkańcy mogą zgłaszać takie uszkodzenia do Gdańskiego Centrum Kontaktu: kontakt@gdansk.gda.pl bądź bezpośrednio do GZDiZ gzdiz@gdansk.gda.pl i pod telefonami: 58 52 44 544,  58 52 44 548, 58 52 44 549.
Dwaj mężczyźni, w pomarańczowych kombinezonach roboczych, skuwają przy pomocy młota pneumatycznego część asfaltowej jezdni - są to przygotowania do położenia nowej nawierzchni
Gdańscy drogowcy w akcji - słoneczny i ciepły czwartek, 25 lutego
GZDiZ

 

Negatywne skutki działania zimy to nie tylko, utrudniające poruszanie się, intensywne opady śniegu i niskie temperatury powodujące gołoledź. Część z nich dostrzegalna jest dopiero wtedy, kiedy zima ustępuje - podczas odwilży. Wówczas na nawierzchniach dróg napotykamy ubytki i dziury, które nie tylko zmniejszają komfort podróży, ale też wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2021 roku na jezdniach widoczne jest dużo więcej ubytków, niż w poprzednich latach. Wpływ na ten stan ma przebieg zimy, zwłaszcza w styczniu i lutym. W tych miesiącach mieliśmy do czynienia z ujemnymi temperaturami przy jednoczesnym dużym opadzie śniegu. W sytuacji, gdy temperatura często przechodziła przez zero, powstająca podczas odwilży woda wnikała w szczeliny i spękania nawierzchni. W momencie zamarzania wody nawierzchnia była rozsadzana, co prowadziło do powstania ubytków. To zjawisko najczęściej występuje na jezdniach o dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych oraz tam, gdzie na skutek eksploatacji pojawiły się siatkowe spękania nawierzchni.

Obecnie prowadzone są intensywne przeglądy stanu technicznego dróg. Pozwolą one na określenie skali i priorytetów kolejności napraw. W tej kwestii zbierane są się także opinie mieszkańców, którzy zgłaszają potrzeby napraw nawierzchni w swojej okolicy do Gdańskiego Centrum Kontaktu: kontakt@gdansk.gda.pl bądź bezpośrednio do GZDiZ gzdiz@gdansk.gda.pl i pod telefonami: 58 52 44 544, 58 52 44 548, 58 52 44 549.

Równolegle przystąpiono do prac związanych z zabezpieczeniem uszkodzonych nawierzchni. Ze względu na warunki atmosferyczne, czyli wciąż występujące zaśnieżenie i oblodzenie jezdni, wykonywane są jedynie prace doraźne, które zabezpieczają ubytki zagrażające bezpieczeństwu ruchu. Polegają one na uzupełnieniu powstałych wyrw asfaltem „na zimno".

Dziś takie prace odbywać się będą na ulicach: PCK, Kościuszki, Korzennej, Smętnej, Równej, Nowiny i Jabłoniowej.

Od początku tygodnia drogowcy zabezpieczali ubytki na ulicach: Toruńskiej, Rzeźnickiej, Żabim Kruku, Budowlanych, Nowatorów, Kielnieńskiej, Wodnika, Pomorskiej, Elbląskiej, Angielskiej i Siennej Grobli, Okopowej, Niepołomickiej, Srebrna, Polanki, Wita Stwosza, Beethovena, Bysewskiej, Gdańskiej, Czerwonym Dworze i Piastowskiej.

Z chwilą  ustąpienia zimowych  warunków atmosferycznych  i ustabilizowaniu się  pogody  przystąpimy do wykonywania napraw docelowych przy zastosowaniu asfaltu lanego i betonu asfaltowego. Także miejsca zabezpieczone teraz doraźnie zostaną naprawione w ten sposób.

By prace przebiegały sprawnie i nie wpływały znacząco na obsługę komunikacyjną, miasto zostało podzielone na trzy obszary działania, w zakresie utrzymania bieżącego nawierzchni bitumicznych jezdni. Za każdy obszar odpowiada inny wykonawca, z którym GZDiZ ma zawartą umowę na wykonanie napraw.

Biorąc pod uwagę skalę uszkodzeń jakie po tym sezonie zimowym występują, szacunkowy koszt napraw wyniesie około 3 mln zł.

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze