PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szadółki. Przeciw złym zapachom - budowa nowoczesnej hermetycznej kompostowni już na finiszu

Szadółki. Przeciw złym zapachom - budowa nowoczesnej hermetycznej kompostowni już na finiszu
Nowoczesna inwestycja wykonana jest w 95 procentach. Za trzy miesiące spodziewany jest rozruch technologiczny nowej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Dzięki niej proces kompostowania odpadów biodegradowalnych będzie przebiegał przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości zapachowych.
Nowoczesna hermetyczna kompostownia wykonana jest w 95 procentach
Nowoczesna hermetyczna kompostownia wykonana jest w 95 procentach
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Zarząd Zakładu Utylizacyjnego zaprezentował poszczególne elementy nowej instalacji. Nowa kompostownia to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni 1,3 hektara, ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Ta inwestycja zapewni niezależność procesu kompostowania od warunków atmosferycznych.

- Powstała hala przyjęcia odpadów, hala kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznik operacyjny oraz hala dojrzewania kompostu. Na ukończeniu są prace związane z instalacją systemu I stopnia oczyszczania powietrza poprocesowego. Cały czas pracujemy z wykonawcą na pomyślny finał, świadomi wagi tego przedsięwzięcia dla wszystkich okolicznych mieszkańców – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Do zamontowania zostały m.in. elementy instalacji podczyszczalni czy biofiltr. Aktualnie, do czasu uruchomienia i odbioru kompostowni, odpady bio, które trafiają do Zakładu, są na bieżąco wywożone do innych instalacji.

- Poważne problemy na rynku budowlanym, wzrost kosztów materiałów, deficyt pracowników – te kłopoty dotknęły mocno także naszego wykonawcę – wyjaśnia prezes Zakładu Utylizacyjnego. – To spowodowało nieznaczne przedłużenie się procesu zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dlatego niezbędne okazało się przesunięcie terminu formalnego zakończenia budowy na przełom 3 i 4 kwartału tego roku. Następnie instalacja wejdzie w etap testowych rozruchów technologicznych i zaczniemy w niej kompostować odpady.

Nowa kompostownia to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni 1,3 hektara, ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie.
Nowa kompostownia to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni 1,3 hektara, ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie.
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Faza rozruchu, biorąc pod uwagę różne instalacje i urządzenia technologiczne, jest procesem dość skomplikowanym i czasochłonnym. Zależy w dużym stopniu od ewentualnych niedoskonałości, które się pojawią i czasu koniecznego do ich skorygowania. Spółka planuje sprawnie wejść w tryb pracy kompostowni przy wysokim obciążeniu.

Za koordynację eksploatacji kompostowni będzie odpowiedzialny nowo zatrudniony ekspert, Krzysztof Cichon. Wcześniej pracował w firmie specjalizującej się w innowacjach w gospodarce odpadami.

- Dokładnie takie rozwiązanie jakie zaprojektowaliśmy w Gdańsku nigdzie nie zostało zastosowane, ponieważ jest to inwestycja szyta na miarę i pod bardzo dokładne nasze wymagania – z naciskiem na ograniczenie uciążliwości. Nie jest to więc gotowy projekt skopiowany skądś w kraju czy za granicą. Niemniej, projekt przewiduje wykorzystanie kombinacji różnych urządzeń i instalacji, które są skuteczne i sprawdzone w polskich realiach gospodarki odpadami, m.in. w niedawno zbudowanej, nowoczesnej kompostowni w Poznaniu – wyjaśnia Krzysztof Cichon.

Instalacja powstała w miejscu placu dojrzewania kompostu, gdzie stale pod otwartym niebem ułożone były pryzmy z kilku tysięcy ton odpadów bioodpadów. Kontrola nad ich obróbką była ograniczona i uzależniona od warunków pogodowych, np. upałów czy ulewnych deszczy.

Do zamontowania zostały jeszcze m.in. elementy instalacji podczyszczalni czy biofiltr.
Do zamontowania zostały jeszcze m.in. elementy instalacji podczyszczalni czy biofiltr.
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 36.770.800 zł, z czego 68 % finansowane jest ze środków unijnych.

Więcej informacji na www.hermetycznakompostownia.pl oraz www.zut.com.pl

oprac. ADwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. AD - najnowsze
oprac. ADwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. AD - najnowsze