PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Górki Zachodnie. W porcie jachtowym przy ul. Przełom rozpoczęły się prace rozbiórkowe

Górki Zachodnie. W porcie jachtowym przy ul. Przełom rozpoczęły się prace rozbiórkowe
Od kilku dni znikają kolejne, wysłużone drewniane pomosty. Rozbiórki będą prowadzone co najmniej do grudnia br. W przyszłym roku ruszy budowa nowych pomostów oraz falochronu. Po zakończeniu prac rozbudowany port pomieści nawet 180 jednostek pływających.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z portu jachtowego przy ul. Przełom zniknęły już wysłużone drewniane pomosty
Z portu jachtowego przy ul. Przełom zniknęły już wysłużone drewniane pomosty
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Przystań jachtowa Górki Zachodnie jest znana jako Jachtklub Stoczni Gdańskiej. Port powstawał w latach 1967/69. Po upadku Stoczni Gdańskiej przystań została uratowana i odkupiona przez Miasto Gdańsk, ktore - za pośrednictwem Gdańskiego Ośrodka Sportu - powierzyło dalszą działaność na jej terenie właśnie Jachtklubowi Stoczni Gdańskiej. Już od dłuższego czasu infrastruktura i estetyka przystani wymagały poważnych zmian. Metamorfoza nastąpi w ciągu najbliższego roku.

 

Przebudowę portu podzielono na dwa etapy. Wśród robót zaplanowanych na lądzie jest m.in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych), demontaż istniejącego żurawia i montaż nowego na nabrzeżu „S”. Wybudowany zostanie fragment kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru ścieków do zbiornika bezodpływowego, fragment sieci energetycznej, kanalizacja kablowa oraz teletechniczna. Teren zostanie oświetlony, planowane jest także wykonanie nowej nawierzchni i trawników oraz małej architektury.

 

Rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich zakończy się we wrześniu 2022 r.
Rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich zakończy się we wrześniu 2022 r.
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Na wodzie zaplanowano z kolei rozbiórkę starych drewnianych pomostów i budowę nowych, pływających oraz falochronu. Prowadzone będą także roboty czerpalne w basenie portu jachtowego i akwenie Wisły Śmiałej. Planowane jest również  wykonywanie badań jakości czystości osadów dennych oraz urobku. Przebudowane zostaną  wszystkie nabrzeża.

Wykonawca robót musi zadbać również o wyposażenie nabrzeża m.in. w pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koła ratunkowe, postumenty oświetleniowe wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczy i rampa dla osób niepełnosprawnych.

 

Po zakończeniu prac na terenie portu będzie mogło cumować o 60 łodzi więcej niż dotychczas, czyli ponad 180 jednostek pływających.

Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała spółka NDI SA z Sopotu, która wyceniła swoje prace na 18,6 mln złotych. Dofinansowanie unijne wynosi 12 mln zł. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2022 r.

 

Rozbudowę portu rozpoczęto od... rozbiórki jego dotychczasowych wysłużonych elementów
Rozbudowę portu rozpoczęto od rozbiórki jego dotychczasowych wysłużonych elementów
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W ramach tego etapu modernizacji i przebudowy portu w Górkach Zachodnich nie przewidziano modernizacji znajdujących się tutaj hangarów. Projekt inwestycji zakłada jedynie wymianę uzbrojenia terenu - do pomostów, miejsc cumowania, doprowadzone zostaną media, czyli energia, woda i odbiór ścieków. Dziurawa obecnie droga dojazdowa prowadząca do przystani zostanie przebudowana i zmodernizowana także w drugim etapie realizacji projektu.

Przebudowa i modernizacja portu jachtowego przy ul. Przełom 9 to kolejny projekt, który wpisuje się w wojewódzki program ożywienia i rozwoju turystki wodnej obejmujący, m.in. nasze miasto.

Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji w ramach programu strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Ponadto budowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl