PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Gdański dworzec PKS i “Blaszanka” na Dolnym Mieście według studentów architektury
Gdański dworzec PKS i “Blaszanka” na Dolnym Mieście według studentów architektury
Studenci architektury Politechniki Gdańskiej zaprezentowali swoje koncepcje dla przyszłej zabudowy terenów obecnego dworca PKS przy ul. 3 Maja, a także poprzemysłowych terenów Blaszanki, czyli dawnej fabryki opakowań blaszanych przy Podwalu Przedmiejskim.
Wspólne zdjęcie wszystkich autorów wyróżnionych koncepcji i ich opiekunów merytorycznych oraz jurorów. W gronie pozujących także Alan Aleksandrowicz, z-ca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.
Wspólne zdjęcie wszystkich autorów wyróżnionych koncepcji i ich opiekunów merytorycznych oraz jurorów. W gronie pozujących także Alan Aleksandrowicz, z-ca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Obie lokalizacje były tematem studenckiego konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta Gdańska i Wydział Architektury PG. Była to już XI edycja konkursu (realizowane są od 2006 r.).

Jeśli chodzi o projekt koncepcyjny nowego dworca, sąd konkursowy (skład w ramce pod tekstem) postanowił nie przyznawać I nagrody. 

II nagrodę ( w wysokości  3,5 tys. zł) uzyskała praca autorstwa zespołu w składzie: Agata Abdelgader, Monika Merk oraz Yasemin Schmid.

Uzasadnienie jurorów: “W pracy doceniono ciekawe uformowanie pierzei oraz ukształtowanie wewnętrznego dziedzińca zintegrowanego z istniejącą zabudową. Zdecydowane wyprowadzenie osi widokowej na reditę (część zabudowy Hevelianum na Górze Gradowej - red.) bardzo dobrze realizuje wymagania wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego. Ekspozycja przestrzeni peronów dworcowych od ul.3 Maja jest jednocześnie czytelnym komunikatem o funkcji miejsca, nie wymagającym dodatkowych objaśnień”.

Jednak - zdaniem komisji: “proponowana stylistyka architektoniczna, nawiązująca do wzorów z lat 70 i 80 ubiegłego wieku, nie nadąża za nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi i funkcjonalnymi”.

 

Projekt koncepcyjny nowego dworca PKS - II nagroda, Agata Abdelgader, Monika Merk oraz Yasemin Schmid
Projekt koncepcyjny nowego dworca PKS - II nagroda, Agata Abdelgader, Monika Merk oraz Yasemin Schmid
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Makieta koncepcji nowego dworca PKS w Gdańsku - II miejsce w konkursie
Makieta koncepcji nowego dworca PKS w Gdańsku - II miejsce w konkursie
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

III nagrodę (w wysokości  2,5 tys zł) otrzymał zespół w składzie: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.

“Pracę wyróżnia przemyślane rozwiązania funkcjonalne dworca poprzez: zaprojektowanie wnętrza „technicznego” oraz przeprowadzenie segregacji ruchu pieszego i kołowego z obsługą ruchu pasażerskiego na poziomie 0 - uzasadniają oceniający. - Zaprojektowana pierzeja i szerokie otwarcie widokowe na reditę dobrze wpisują się w istniejący kontekst urbanistyczny ulicy.”

I wyróżnienie (nagroda 1 tys. zł) przyznano zespołowi w składzie: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawicz.

Pierzeja ul. 3 Maja zachowuje architektoniczną spójność z ciekawie zaprojektowanym skyline pierzei i z zachowaniem rygorów widokowych. W architektonicznej części projektu wątpliwości budzi artykulacja elewacji w ceglanej ścianie pierzei.

II wyróżnienie  (w wysokości 1 tys. zł) uzyskała praca zespołu: Irem Eray, Faez Ibrahim, Paulina Sosnowska

Jurorzy podkreślili odważny charakter pracy i śmiałość zastosowanych rozwiązań.

Praca jest bardzo konsekwentna zarówno w warstwie projektowej jak i w potraktowaniu kontekstu. Wykracza poza ramy programu, ale wskazuje na większy potencjał kształtowania tego miejsca - uznali.

 

32 prace konkursowe można oglądać na Dziedzińcu Jana Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej do 27 czerwca
32 prace konkursowe można oglądać na Dziedzińcu Jana Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej do 27 czerwca
Grzegorz Mehring/www.gdansk.plW ramach konkursu na projekt koncepcyjny zagospodarowania rejonu Blaszanka na Dolnym Mieście sąd konkursowy przyznał trzy nagrody.

 

Dominika Kierszka i Maciej Szukała z zespołu, który otrzymał I nagrodę za projekt zagospodarowania rejonu Blaszanka
Dominika Kierszka i Maciej Szukała z zespołu, który otrzymał I nagrodę za projekt zagospodarowania rejonu Blaszanka
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

I nagrodę ( w wysokości 6 tys. zł) otrzymał zespół w składzie: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała.

Praca została nagrodzona za przemyślaną i dobrze rozwiązaną kompozycję urbanistyczną całego kwartału zabudowy. Autorzy oparli ją na klarownym układzie urbanistycznym, w którym zaprojektowane zostały osie widokowe i otwarcia perspektywiczne, które dobrze integrują proponowane, współczesne rozwiązania architektoniczne z historycznym kontekstem zabudowy śródmiejskiej - czytamy w uzasadnieniu. - Kwartały zabudowy zostały zaprojektowane w sposób zwarty, z zapewnieniem przestrzeni zielonej dla mieszkańców. Wykorzystanie dachów na przestrzenie sportowo-rekreacyjne polepszają ekonomikę zagospodarowanych przestrzeni.

Wątpliwości jurorów zbudziła faktura elewacji z dominacją bieli, która wydaje się sugerować nadmorski a nie śródmiejski charakter zabudowy.

Zwycięska koncepcja dla Blaszanki na Dolnym Mieście: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała
Zwycięska koncepcja dla Blaszanki na Dolnym Mieście: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Zwycięska koncepcja dla Blaszanki na Dolnym Mieście: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała
Zwycięska koncepcja dla Blaszanki na Dolnym Mieście: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Zwycięska koncepcja dla Blaszanki na Dolnym Mieście
Zwycięska koncepcja dla Blaszanki na Dolnym Mieście
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

II nagrodę ( 3,5 tys. zł) otrzymał zespołu: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski

Praca została nagrodzona za ciekawie zaprojektowany układ urbanistyczny. Sąd konkursowy docenił również dojrzałe rozwiązanie architektoniczne (autorzy projektu zmierzyli się z problemem lokalizacji szkoły przy ruchliwej arterii). Taka lokalizacja, wynikająca z powszechnego zjawiska wypychania niekomercyjnych inwestycji z atrakcyjnych terenów, zmusiła projektantów do poszerzenia zastosowanych rozwiązań architektonicznych służących zminimalizowaniu skutków niekorzystnej lokalizacji szkoły.

 

III nagrodę (2,5 tys. zł) otrzymał zespół w składzie: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska

Autorzy wypracowali ciekawy układ urbanistyczny części szkolnej projektu. Ich koncepcja słabiej jednak nawiązuje do istniejącego kontekstu urbanistycznego. Pewne zastrzeżenia budzi zaproponowany układ kwartałów zabudowy mieszkaniowej w kształcie litery S, trudny w uzyskaniu właściwych parametrów projektowanych mieszkań.Wnioski z konkursu zostaną przekazane w trybie zgłaszania uwag do sporządzanych przez Biuro Rozwoju Gdańska miejscowych planów zagospodarowania dla obu lokalizacji, nad których zagospodarowaniem pracowali studenci. 

Na Konkurs wpłynęły 32 prace, wszystkie można oglądać na Dziedzińcu Jana Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej do 27 czerwca.

 

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Urząd Miasta Gdańska reprezentowali pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury: 


  • Barbara Szczerbowska (kierownik Referatu Planów i Marketingu - przewodnicząca sądu)
  • arch. Joanna Sidorczak –Heinsohn, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG
  • arch. Bogusław Rutecki, Wydział Urbanistyki i Architektury UMG
  •  

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej:

  • arch. Jacek Droszcz
  • arch. Andrzej Kwieciński

 

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl