PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk tworzy kolekcję sztuki współczesnej do Nowego Muzeum Sztuki NOMUS

Gdańsk tworzy kolekcję sztuki współczesnej do Nowego Muzeum Sztuki NOMUS
Kolekcja budowana jest od 2017 roku. Jedną z prac, które wchodzą w jej skład jest "Rydwan" - praca autorstwa Joanny Rajkowskiej zakupiony 20 września 2018 roku od firmy L’etrangere Limited w ramach tworzonej Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
W siedzibie Nowego Muzeum Sztuki NOMUS trwa wciąż remont ,Otwarcie planowane jest w przyszłym roku
Projekt „Nowe Muzeum Sztuki oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku w budowie", zwany w skrócie NOMUS, został zainaugurowany 26 listopada 2017 roku. W przyszłej siedzibie NOMUSA trwa remont. Otwarcie muzeum planowane jest na listopad 2020 roku
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej stanowi część Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska – Gdańsk 2030 Plus. 

Celem, zainicjowanego w 2016 roku, programu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej tworzonej przez lokalnych artystów bądź inspirowanych charakterem, historią, tradycją lub tożsamością Gdańska. Program oprócz celu zakupowego wprowadza również zastosowanie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania i konserwowania nabytych dzieł sztuki współczesnej.

Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej to tworzony zbiór dzieł sztuki stanowiących nowoczesne narzędzia dialogu i edukacji w zakresie kultury i sztuki współczesnej. Zadaniem programu jest podnoszenie kompetencji w percepcji sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych, jak również przyczynienie się do stymulowania kreatywności, rozwoju przemysłów kultury i oferty turystycznej w Gdańsku.

Program jest koordynowany od strony merytorycznej przez Biuro Prezydenta ds. Kultury, a od strony formalnej przez Wydział Programów Rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Kolekcja przechowywana jest w depozycie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, z celem ekspozycyjnym w tworzonym oddziale Nowe Muzeum Sztuki – NOMUS.

Wnioski o zakup dzieł sztuki rozpatruje Komisja ds. Zakupu Dzieł Sztuki powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska. Wszelkie procedury związane z procesem zakupu dzieł zostały jasno określone w regulaminie Zakupu Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska, który jest dostępny tutaj.

W skład powołanej przez Prezydenta Miasta Gdańska Komisji do spraw Zakupu Dzieł Sztuki wchodzą m.in. niezależni eksperci: Hanna Wróblewska – dyrektor Narodowej Galerii Sztuki – Zachęta oraz Jarosław Suchan – dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, Krzysztof Polkowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku a także przedstawiciele gdańskich instytucji artystycznych: Wojciech Bonisławski – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, Jadwiga Charzyńska – dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Aneta Szyłak – pełnomocniczka ds. Nowego Muzeum Sztuki NOMUS oraz Piotr Stasiowski – dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej.

Komisja ds. zakupu dzieł sztuki wysoko oceniła wartość dzieła i jego znaczenie dla Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej oraz dla wzmocnienia ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska w kontekście reprezentowania wartości i przesłania istotnego dla Gdańska, w tym w szczególności odwołujących się do idei wolności, solidarności, równości i otwartości.

Praca Joanny Rajkowskiej pt. „Rydwan” to w rzeczywistości zestaw obiektów, na który składają się: wspomniany w artykule obiekt - rzeźba, film, seria 35 fotografii w formacie 36x24 cm oraz praca na papierze o tym samym tytule, a także zestaw sześciu prac na papierze pt. „Jak zbudować rydwan”. 

Joanna Rajkowska to polska artystka współczesna tworząca instalacje w przestrzeni publicznej. Do jej najsłynniejszych prac należą „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich” oraz „Dotleniacz”, zrealizowane w Warszawie. Zakupiona do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej praca „Rydwan” powstała w 2010 roku we współpracy z galerią The Showroom w Londynie.

"Rydwan" był częścią cyklu POLSKA! YEAR, na który dodatkowe wsparcie finansowe zostało udzielone przez Instytut Adama Mickiewicza i Instytut Kultury Polskiej w Londynie. POLSKA! YEAR, czyli Rok Polski w Wielkiej Brytanii 2009-2010, był to specjalny zestaw wydarzeń kulturalnych realizowany w 2009-2010 roku przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, W ramach POLSKA! YEAR zaplanowano ponad 200 projektów przybliżających brytyjskiej publiczności najciekawsze dokonania polskiej kultury i twórczość najwybitniejszych polskich artystów. "Rydwan" wszedł w skład wystawy Estrangement w galerii The Showroom, która jest wspierana przez Arts Council England oraz członków Supporters Scheme. 

Zestaw obiektów wyceniony został na kwotę 250 000 zł. Cena ustalana jest na podstawie uzasadnienia wyceny wartości dzieła sztuki wraz z odniesieniem do notowań twórcy/artysty na rynku sztuki. W drodze negocjacji kwota zakupu została wynegocjowana do finalnej wartości umowy 120 000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 27 600 zł.

Warto zauważyć, że prace tej artystki są wysoko oceniane na rynku sztuki. Jej „Satysfakcja gwarantowana” została sprzedana do krakowskiego MOCAKu w 2013 roku za 148 412 złotych, „List do Róży” zakupiło Muzeum Współczesne we Wrocławiu za 47 tysięcy euro, a z kolei „Painkillers” i „Little Boy” od Muzeum Susch w Szwajcarii w 2017 roku za 80 tysięcy euro.

Zgodnie z regulaminem Programu zakupione prace, w tym zestaw obiektów Joanny Rajkowskiej pt. „Rydwan” znajdują się obecnie w depozycie Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Docelowo nabyte przez Gminę Miasta Gdańska prace będą pokazywane w Nowym Muzeum Sztuki NOMUS, tworzonym w oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Jaracza 14 w Gdańsku. Obiekty będą również, jak w przypadku pracy Joanny Rajkowskiej, wypożyczane do celów ekspozycyjnych poza Gdańskiem.

 

Autor: Referat Prasowy, Urząd Miejski w Gdańsku

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl