Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk docenił społeczników: nagrody im. Bądkowskiego

Społecznicy na co dzień pracują bez rozgłosu, skromnie, bo nie lubią się afiszować ze swoimi dobrymi sercami. Tym lepiej, że Gdańsk ich docenia. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Organizacji Pozarządowej, Gdańskiego Społecznika roku 2015 oraz Młodzieżowego Społecznika zostały wręczone w sobotę w I LO w Gdańsku.

Gdańsk docenił społeczników: nagrody im. Bądkowskiego
A
A
data publikacji: 19 marca 2016 r.

Małgorzata Biernat - gdańska Społecznik Roku 2015. Miasto Gdańsk, w osobie prezydenta, doceniło jej wysiłki społecznikowskie.
Małgorzata Biernat - gdańska Społecznik Roku 2015. Miasto Gdańsk, w osobie prezydenta, doceniło jej wysiłki społecznikowskie.
Grzegorz Mehring/ gdansk.pl

To było święto gdańskich społeczników, ludzi działających w tak zwanym trzecim sektorze. Jeśli pierwszy i drugi sektor to państwo i biznes, to trzecim sektorem są organizacje pozarządowe, tzw. NGOs (od angielskiego "non-governmental organisation"), czyli ci wszyscy, którzy zrzeszają się i działają poza administracją publiczną czy sektorem prywatnym. Są to m.in. hospicja, instytucje wspierające bezdomnych, fundacje wspierające chore dzieci, ale też np. organizacje rowerowe, promujące zdrowy tryb życia. Liczy się każda para rąk na pokładzie! 

- Organizacje samorządowe są, jak białe ciałka krwi w organizmie - mówił Jerzy Boczoń, z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. - To one pierwsze dają znać o schorzeniu organizmu społecznego.

Rzeczywiście trzeci sektor pojawia się tam, gdzie państwo niedomaga, a biznes nie ma żadnego interesu w pomocy. Jeśli źle się dzieje w służbie zdrowia, w edukacji, jeśli biedni i schorowani ludzie pozostawieni są sami sobie, jeśli dyskryminuje się ze względu na kolor skóry, tam wkraczają ludzie, którzy chcą poświęcić swój czas i zapał, a często także swoje pieniądze, by pomóc i zrobić coś dla innych.

- 40 tysięcy razy miałam dość - przyznała Beata Stawicka z fundacji “Żyć z Pompą”, która zajmuje się m.in. uczeniem dzieci jedzenia: chodzi o dzieci, które wspomagane są przez pompy do żywienia, do oddychania, do podawania insuliny, leków przeciwbólowych. - Ale gdy kolejne dziecko w naszej szkole nauczyło się jeść, gdy zbawiliśmy jedno małe życie, znów wstąpiła we mnie chęć roboty, chęć pomagania.  

Przemysław Kluz z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej mówił, że społeczników charakteryzuje z jednej strony wrażliwość, z drugiej odwaga: - Społecznicy są dobrze posiniaczeni, dostają razy z różnych stron. Może też czasem błądzimy, ale to dlatego, że szukamy nowych rozwiązań. To my jesteśmy tymi ludźmi, którzy pierwsi podbiegną, gdy staruszce rozerwie się siatka, gdy na chodniku leży cegła, o którą ktoś mógłby się potknąć.

Jerzy Boczoń dał prosty przykład tego, jak moglibyśmy pomagać, jeśli sami nie mamy czasu i ochoty działać: - Fundacja Hospicjum Domowe - Pomorze Dzieciom, która straciła wsparcie finansowe, wyliczyła, że jeśli tylko 12,5 tysiąca mieszkańców Gdańska, czy Pomorza, zleciłoby miesięczny przelew w wysokości 8 złotych, to by zupełnie wystarczyło na kontynuowanie działania fundacji, która pomaga dzieciom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami.  

- Gdańsk ma niebywałe szczęście do aktywnych i samoorganizujących się mieszkańców - powiedział Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. - Nam pozostaje rola brokerów innowacji. Cieszy wzrost liczby organizacji pozarządowych i wsparcia, jakie otrzymują od podatników w zakresie 1 procentu.

Wręczana od 15 lat nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie. W tym roku nagrody zostały wręczone w dwóch kategoriach: dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej i dla Gdańskiego Społecznika za rok 2015. Po raz pierwszy nagrodzony został także Młodzieżowy Społecznik Roku 2015.
 

Nagrodę otrzymało również Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie.
Nagrodę otrzymało również Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie.
Grzegorz Mehring/ gdansk.pl


Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2015  zostało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie.

  • Nagrodę otrzymało za nieustanne i profesjonalne wspieranie osób niewidomych w dążeniu do samodzielności, dzięki czemu przezwyciężają oni lęk, rozwijają swoje zainteresowania, a przede wszystkim osiągają pozytywną samoocenę, co pozwala im na budowanie pozytywnych relacji w swoim środowisku. Ośrodek pomaga osobom niewidomym przekraczać swoje wewnętrzne bariery, uwalniać się od kompleksów związanych z niepełnosprawnością oraz wpaja przekonanie, że posiadają ogromny osobisty potencjał.

W tej kategorii wyróżniono dodatkowo jeszcze dwie organizacje:

  • Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, za pozyskiwanie, zagospodarowywanie i przekazywanie żywności osobom potrzebującym, w tym o niskim statucie materialnym, działalność charytatywną skierowaną do osób starszych, a zwłaszcza niepełnosprawnych, jak również za prowadzenie szeregu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania i zagospodarowywania żywności.
  • Stowarzyszenie „INNE jest piękne”, za integrację lokalnej społeczności, osób niepełnosprawnych ze zdrowymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym wokół ważnych dla nich spraw poprzez wspólną zabawę, budowanie partnerstwa różnych podmiotów, a także włączanie miejscowych firm w działania prospołeczne. Aktywność członków Stowarzyszenia to także przygotowanie projektów, których realizacja odpowiada na potrzeby społeczności w zakresie rozwijania zainteresowań, pasji oraz edukacji.

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Społecznika Roku 2015 została Małgorzata Biernat.

  • Nagrodę otrzymała za zaangażowanie oraz determinację w działalności skierowaną na integrację mieszkańców dzielnicy i pomoc różnym środowiskom, w tym najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia gdańszczan, energiczne budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie spotkań przedwyborczych, kampanie informacyjne czy publikacje informacji o kandydatach. Pani Małgorzata jest zawsze otwarta na współpracę i chętna do udzielania wsparcia, pomagając w wielu przedsięwzięciach.

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Młodzieżowego Społecznika Roku 2015 został Jan Perucki.

  • Nagrodę otrzymał za aktywność społeczną i zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć. Jako aktywny członek Samorządu Uczniowskiego następnie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, radny młodzieżowy, a w końcu Radny Dzielnicy angażuje się w pracę na rzecz środowiska lokalnego. Nieustannie aktywny wolontariusz oraz uczestnik spotkań Osowskiego Okrągłego Stołu będącego forum wymiany pomysłów, koordynacji działań na rzecz dzielnicy, przedstawicieli instytucji, organizacji i osób fizycznych.

 

Wkrótce na stronie gdansk.pl wywiad z Jackiem Gralczykiem, ekspertem w warszawskiej szkoły wyższej Collegium Civitas, który od lat zajmuje się działalnością pozarządową oraz wykłada na jej temat. Gralczyk mówi nam, dlaczego bez organizacji pozarządowych nasze społeczeństwo się wywróci i dlaczego warto wspierać NGOs-y. Czytaj na gdansk.pl
 

-
Sebastian Łupak (0)
www.gdansk.pl
sebastian.lupak@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Sebastian Łupak (0)
www.gdansk.pl
sebastian.lupak@gdansk.pl
więcej tekstów autora