PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Już dziś i w sobotę otwarcie dla ruchu ul. Nowej Bulońskiej Północnej

Już dziś i w sobotę otwarcie dla ruchu ul. Nowej Bulońskiej Północnej
Nowo wybudowanymi odcinkami Nowej Bulońskiej Północnej pojedziemy już w piątek, 20 grudnia, i w sobotę, 21 grudnia. Udostępnione dla ruchu zostaną ulice w rejonie ul. Bulońskiej i Myśliwskiej oraz pod trasą W-Z w rejonie ul. Kartuskiej, Warszawskiej i Jabłoniowej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
mapka Nowa Bulońska
www.gdansk.pl

 

PIĄTEK - 20.12.2019 r. GODZ. 12.00

Od piątku 20 grudnia udostępniony zostanie układ drogowy w rejonie ul. Bulońskiej i Myśliwskiej oraz ul. Kartuska w kierunku Stolema.

W piątek, 20 grudnia ok. południa bez utrudnień pojedziemy odcinkiem Nowej Bulońskiej Północnej od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską oraz nowo wybudowaną ul. Nową Wołkowyską do ronda przy ul. Myśliwskiej.

 

  • NOWA BULOŃSKA

Na odcinku Nowej Bulońskiej Północnej kierowcy poruszać się będą już po docelowym układzie drogowym czyli po dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu docelowym układzie funkcjonować będą również chodniki i ścieżki rowerowe.

 

  • NOWA WOŁKOWYSKA

Ul. Nowa Wołkowyska zostanie udostępniona dla ruchu pojazdów i pieszych zgodnie ze stałą organizacją ruchu. W docelowym układzie funkcjonować będą również chodniki i ścieżki rowerowe.

 

  • MYŚLIWSKA POŁUDNIE

Otwarty dla ruchu zostanie również dalszy odcinek Nowej Bulońskiej Północnej, od skrzyżowania z Nową Wołkowyską do wykonanej w ramach inwestycji ul. Myśliwskiej Południowej, umożliwiającej dojazd do ul. Morenowe Wzgórze. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa, oświetlona jezdnia wraz z chodnikami oraz miejscami postojowymi.

  • STOLEMA

Otwarty dla ruchu zostanie również odcinek Nowej Bulońskiej Północnej, od ronda przy ul. Kartuskiej i Jabłoniowej w kierunku ul. Bulońskiej, na odcinku do ulicy Stolema. Na tym odcinku ul. Stolema będzie dwukierunkowa, z możliwością dojazdu w kierunku ul. Damroki oraz zjazdu w kierunku ronda przy ul. Kartuskiej/ Jabłoniowej. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa, oświetlona jezdnia wraz z chodnikami.

 

ZOBACZ:

Ul. Nowa Bulońska Północna tuż przed otwarciem DRON

Nowa Bulońska Północna. Droga będzie dopuszczona do ruchu jeszcze przed świętami

 

SOBOTA - 21.12.2019 r. GODZ. 12.00

Od soboty, 21 grudnia otwarcie układu drogowego w rejonie ul. Kartuskiej, Jabłoniowej i Warszawskiej.

W sobotę, 21 grudnia ok. południa kierowcy pojadą również nowym układem drogowym w rejonie trasy W-Z w kierunku ul. Warszawskiej i Jabłoniowej oraz Kartuskiej, gdzie udostępnione zostaną dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz ulica Limbowa.

 

  • UL. KARTUSKA I UL JABŁONIOWA

Skrzyżowanie ul. Nowej Bulońskiej i Kartuskiej będzie funkcjonowało jako tymczasowe rondo jak do tej pory tylko z 4 wlotami.

Odcinek od ronda z ul. Kartuską i Jabłoniową w kierunku trasy W-Z do skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową zostanie udostępniony dla ruchu pojazdów pieszych i rowerów zgodnie ze stałą organizacją.

 

  • UL. LIMBOWA

Nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie również na odcinku ulicy Limbowej, która zgodnie z docelową organizacją ruchu, będzie ulicą jednokierunkową umożliwiającą dojazd z Nowej Bulońskiej Północnej w kierunku dzielnicy Jasień.

 

  • SKRZYŻOWANIE UL. JABŁONIOWEJ I WARSZAWSKIEJ

W pełnym zakresie funkcjonować będzie skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Jabłoniową. Kierowcy pojadą tu zgodnie ze stałą organizacją ruchu, sterowaną sygnalizacją świetlną.

Pierwotnie projekt Nowej Bulońskiej Północnej zakładał w tej lokalizacji rondo. Na etapie postępowania przetargowego zdecydowano, że bardziej optymalnym rozwiązaniem w tej lokalizacji, będzie skrzyżowanie skanalizowane, które zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, a także poprawi płynności przejazdu.

 

  • UL. JABŁONIOWA, LESZCZYNOWA I TURZYCOWA

Otwarcie układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej oznacza również zmiany w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej.

Na skrzyżowaniu tym przywrócony zostanie ruch z pierwszeństwem ul. Jabłoniowej. Tymczasowe rondo, które powstało na potrzeby przeniesienia zwiększonego ruchu na ul. Leszczynowej ze względu na zamknięcie dojazdu do trasy WZ, zostało zlikwidowane.

 

Gotowe już skrzyżowanie z ulicą Nową Wołkowyską
Gotowe już skrzyżowanie z ulicą Nową Wołkowyską
mat. DRMG

 

PRZEJEZDNOŚĆ NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ 13 STYCZNIA 2020 ROKU

13 stycznia planowane jest również otwarcie przejazdu przez 220 metrowy most tzw. „estakada wenecka”, wybudowany nad potokiem Siedleckim. Projekt estakady wzorowany był na wiaduktach łukowych budowanych przez starożytnych Rzymian. Jest to pierwsza taka budowa w Polsce, w której zastosowano wieloprzęsłowy schemat 7 łuków na kilkunastometrowych podporach.

Dzięki udostępnieniu estakady możliwy będzie przejazd całą trasa Nowej Bulońskiej Północnej, od skrzyżowania ul. Myśliwskiej z Bulońską do skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską.

Na obiekcie pozytywnie zakończyły się próby obciążeniowe, które warunkują udostępnienie mostu do ruchu kołowego. Z uwagi na reżim technologiczny, który narzuca aby niektóre roboty torowe wykonywać tylko w określonych warunkach atmosferycznych, gdy temperatura osiąga wymaganą wysokość, prace na estakadzie zakończone zostaną wiosną przyszłego roku.

Budowa linii tramwajowej Nowa Bulońska Północna jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Realizacja Nowej Bulońskiej Północnej pochłonie niemal 240 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Termin zakończenia prac określony został na maj 2020 roku.

 

Agnieszka ZakrzackaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Agnieszka Zakrzacka - najnowsze
Agnieszka ZakrzackaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Agnieszka Zakrzacka - najnowsze