PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dolne Miasto. Rewitalizacja budynku przy ul. Królikarnia 13 dobiega końca. Trwa jego wyposażanie

Dolne Miasto. Rewitalizacja budynku przy ul. Królikarnia 13 dobiega końca. Trwa jego wyposażanie
Obiekt ten zmienił swoje wnętrza niemal całkowicie. Zgodnie z planem został on zaadaptowany na potrzeby przyszłej Placówki Wsparcia Dziennego. Adaptacja polegała na dostosowaniu go m.in. do prowadzenia zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Obiekt przy ul. Królikarnia 13 już za kilka tygodni będzie służył mieszkańcom
Obiekt przy ul. Królikarnia 13 już za kilka tygodni będzie służył mieszkańcom
Fot. DRMG

 

Projekt zakładał kompleksową przebudowę pomieszczeń i ich nową aranżację. Wymieniono więc instalacje, stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowano też kotłownię gazową z instalacją centralnego ogrzewania dla całego budynku. Obiekt stał się również bardziej atrakcyjny z zewnątrz - po dociepleniu zyskał nową elewację. Został on także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - zamontowano tu z myślą o nich m.in. windę.

W ostatnich tygodniach zakończono wykonywanie nowej elewacji budynku. Układano też nowe podłogi, prowadzono ostatnie prace malarskie. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe oraz docelowe wyposażanie placówki.

Jej gospodarzem będzie Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, znane mieszkańcom Dolnego Miasta z aktywności w budynku przy ul. Reduta Wyskok 9. Dzięki nowej siedzibie „Mrowisko” poszerzy ofertę dla młodzieży, zwiększy liczbę uczestników zajęć oraz zapewni lepsze warunki do prowadzenia działań.

Prace przy ul. Królikarnia 13 prowadzone są w ramach trwającego, drugiego etapu rewitalizacji gdańskich dzielnic. Poza Dolnym Miastem, objęto nim także Biskupią Górkę z tzw. starym Chełmem, Nowy Port i Orunię.

Umowę na realizację prac w obiekcie przy ul. Królikarnia 13 Miasto podpisało z firmą ECOZET Sp. z o.o. Pochłoną one 2,1 mln złotych.

 

Do wykonania w tym miejscu, już w kolejnym etapie, pozostaje zagospodarowanie terenu zielonego przy styku ul. Królikarnia oraz Reduta Dzik. Pierwotnie miało zostać ono wykonane równolegle z adaptacją budynku. Realizacja została jednak wstrzymana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z powodu przeprowadzenia koniecznych prac archeologicznych na tym terenie.

Przypomnijmy - na przyległym do placówki terenie zaplanowano powstanie m.in. altany scenicznej z ławkami dla widowni. Pojawi się też altana rekreacyjna oraz mała architektura, w tym wiata śmietnikowa, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Zaaranżowana zostanie również zieleń, wymienione ogrodzenie obiektu, powstaną nowe dojścia oraz miejsca postojowe.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku". Dofinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Pierwszy etap rewitalizacji Dolnego Miasta zakończył się w 2015 roku. Zmiany w dzielnicy obejmowały nie tylko infrastrukturę, ale również sferę społeczną. Zmiany widać m.in. na reprezentatywnej obecnie ulicy dzielnicy - ul. Łąkowej.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl