PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Czy młody radny może przemawiać na wiecu? Gorąca sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska  

Czy młody radny może przemawiać na wiecu? Gorąca sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska  
Obrady IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w środę, 23 września 2020 roku pełne były - oprócz zwyczajowych sprawozdań i wniosków - także emocji, bo młodzi radni musieli poradzić sobie z konfliktem wśród rady dotyczącym m.in. działań, w które angażuje się jej przewodniczący. - Niech każdy z nas zastanowi się, co zrobił dla młodych ludzi, żeby polepszyć ich życie w Gdańsku - mówił Jakub Hamanowicz, przewodniczący MRMG podczas sesji.
mlodziez_sesja-001_799x533
Obrady IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska odbyły się w środę, 23 września 2020 roku
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

- Bywacie w tej sali częściej niż dorośli radni, bo większość ostatnich sesji była prowadzona zdalnie - zwróciła się do młodych radnych Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Cieszę się, że widzimy się tutaj, chociaż spotykamy się też w różnych innych miejscach. Jesteście zaangażowani, aktywni nie tylko przy Młodzieżowej Radzie Gdańska, publicznie mówicie o tym, co jest dla was ważne, angażujecie się w obronę wartości, które są dla was istotne. Wasza współpraca wewnątrz też była poddana emocjom, kłóciliście się, spieraliście. Ważne jest przy tym, żeby pamiętać o kulturze dyskusji, nie obrażać drugiej osoby, szanować swojego rozmówcę i pamiętać gdańską maksymę “odważnie, ale z rozwagą”. 

 

 

Po przemówieniu zaproszonych gości odbyło się ślubowanie młodego radnego. Na ostatniej sesji radny Kuba Żeligowski złożył rezygnację z mandatu radnego, a zgodnie z ordynacją wyborczą do Młodzieżowej Rady jego miejsce zajął Tristan Thrun - uczeń SP nr 70.

Młodzieżowa Rada Miasta zdecydowała też o udzieleniu patronatu dla gry o nazwie “Termosfera” organizowanej przez Gdańskie Centrum Wolontariatu. Kolejnym punktem obrad było nagrodzenie zwycięzców konkursu „Środowisko to jest wszystko”. Wybrano też nowego wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. 

Radni przedstawili działania komisji MRMG podczas ostatnich miesięcy od ostatniej sesji. I tak Komisja Promocji za swoje osiągnięcie uważa udział w organizacji obchodów 40-rocznicy Porozumień Sierpniowych, Komisja Edukacji zajmowała się m.in. promocją budżetu obywatelskiego, przeprowadziła też ankiety dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy. 

- Jest to jedno z działań komisji nad projektem utworzenia certyfikatu pracodawcy przyjaznego młodzieży - powiedział Patryk Mizerski, przewodniczący Komisji Edukacji MRMG. - Projektem, który trafiłby do pracodawców rzetelnych, dbających i rozumiejących interesy i potrzeby pracujących młodych ludzi.

Komisja Kultury i Sportu mogła pochwalić się m.in. przeprowadzeniem konkursu „Środowisko to jest wszystko”. 

 

Najwięcej emocji wzbudziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podczas którego radny Jan Sęktas przedstawił zarzuty wobec obecnego przewodniczącego MRMG Jakuba Hamanowicza. Wśród nich znalazły się oskarżenia dotyczące m.in. upolitycznienie działań rady, podejmowania decyzji i nie konsultowania ich z innymi radnymi, obrażanie członków rady. Młodzi radni dyskutowali też na temat upolitycznienia rady i decyzji udziału w wydarzeniach, w które angażuje się Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.

 

Radny Jakub Hamanowicz odniósł się do zarzutów czyli m.in wystąpień na wiecach wspierających osoby LGBT i demokrację.

- Na wiecu przeciwko przemocy władzy nie mówiłem, że jestem reprezentantem rady - tłumaczył Jakub Hamanowicz. - Mówiłem o samobójstwach wśród młodych ludzi, o ich depresji. Na kolejnym o tym, że młodzi ludzie stają się obojętni, że mają problemy psychiczne. Czy to są wypowiedzi polityczne? 

- Niech każdy zastanowi się, co zrobił dla młodych ludzi, żeby polepszyć ich życie w Gdańsku - dodał przewodniczący. - Ja po moich wystąpieniach otrzymałem wiele podziękowań i wsparcia. 

Ośmiu radnych podpisało się i złożyło wniosek o odwołanie Jakuba Hamanowicza z funkcji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się na następnej sesji MRMG.

Agnieszka Owczarczak tłumaczyła radnym, kiedy i w jakich okolicznościach mogą wypowiadać się jako przedstawiciele rady, kiedy jako osoby prywatne. Mówiła także o tym, że warto zgłaszać wnioski, głosować uchwały, bo to nadaje działaniom radnych prawną moc i likwiduje wątpliwości.  

 

 

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze