PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Bursztyny Świata w Muzeum Gdańska. Poznaj tajemnice niezwykłych kopalin
Bursztyny Świata w Muzeum Gdańska. Poznaj tajemnice niezwykłych kopalin
Muzeum Gdańska zaprasza 21 lutego na specjalne zwiedzanie wystawy stałej „Bursztyny Świata”. Zwiedzających oprowadzi dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG. Będzie można poznać wszystkie tajniki tych kopalnych żywic.
Bryłka bursztynu bałtyckiego pokryta szkieletami pąkli Balanus (trzeciorzęd - eocen, ok. 40 mln lat temu)
Bryłka bursztynu bałtyckiego pokryta szkieletami pąkli Balanus (trzeciorzęd - eocen, ok. 40 mln lat temu)
źródło: Muzeum Gdańska


W Muzeum Bursztynu – oddziale Muzeum Gdańska - prezentowana jest stała wystawa zatytułowana „Bursztyny Świata”. Wśród prezentowanych na niej okazów jest m.in. naj­więk­sza na świe­cie bryła gle­sytu z Suma­try, która waży ponad 70 kilo­gra­mów. Żywica ta może zostać niebawem wpisana do Księgi Rekor­dów Guin­nessa. Nie mniej cie­kawy jest 50-kilo­gra­mowy okaz żywicy kauri z Nowej Zelan­dii. Jest to kopal, młoda żywica, która powstała mniej niż milion lat temu.

Takich ciekawostek w Muzeum Bursztynu jest mnóstwo, a opowie o nich prof. UG Jacek Szwedo, kie­row­nik Pra­cowni Ento­mo­lo­gii Ewo­lu­cyj­nej i Muzeum Inklu­zji w Bursz­ty­nie z Kate­dry Zoolo­gii Bez­krę­gow­ców i Para­zy­to­lo­gii, Wydziału Bio­lo­gii, Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie „Żywice kopalne w cza­sie i prze­strzeni” pozwoli zwiedzającym cofnąć się miliony lat w czasie i poznać całe bogactwo świata bursztynów.

Bryła bursztynu bałtyckiego z warstwą naturalnej kory na powierzchni (trzeciorzęd - eocen, ok. 40 mln lat temu)
Bryła bursztynu bałtyckiego z warstwą naturalnej kory na powierzchni (trzeciorzęd - eocen, ok. 40 mln lat temu)
źródło: Muzeum Gdańska


Skąd w przyrodzie tak wiele rodzajów bursztynu? Dlaczego jedne są cenne, a inne nie? Czemu bursztyny różnią się od siebie kolorem i kształtem? Wszyscy, którzy szukają odpowiedzi na te pytania na pewno będą usatysfakcjonowani. Nie zawiodą się też ci, którzy po prostu lubią oglądać bursztyny.


Tytuł wydarzenia: ”Żywice kopalne w cza­sie i prze­strzeni”

Termin: 21 lutego 2019, godz. 17:00–18:00
Miejsce: Muzeum Bursz­tynu, ul. Targ Węglowy 26
Wstęp: bez­płatny

 
Więcej informacji o wystawie stałej „Świat Bursztynu”


oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl