PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2022. Na jakim etapie są projekty, które zwyciężyły w poprzednich edycjach?

Budżet Obywatelski 2022. Na jakim etapie są projekty, które zwyciężyły w poprzednich edycjach?
Mieszkańcy Gdańska od tygodnia mogą składać projekty i wnioski do kolejnej edycji BO, na rok 2022. Tymczasem miejskie jednostki rozpoczęły procedury związane z realizacją zwycięskich projektów w BO 2021. Trwają też przygotowania, bądź realizacje, tych projektów, które zwyciężyły we wcześniejszych edycjach BO. Wraz z nadejściem wiosny na placach budowy pojawiać się będą kolejni wykonawcy projektów BO.
Sprawdźcie, co dzieje się ze zwycięskimi projektami BO z poprzednich edycji
Sprawdźcie, co dzieje się ze zwycięskimi projektami BO z poprzednich edycji
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem BO, cykl realizacji zwycięskich projektów, zwłaszcza tych, które dotyczą budowy nowej infrastruktury, może trwać dwa lata. To czas, w którym musi najpierw zostać opracowana dokumentacja techniczna, by następnie można było ogłosić przetarg i wybrać wykonawcę już konkretnych robót. W poprzednich edycjach zdarzało się, że jednostki miejskie, zwłaszcza Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, miała kłopot z wyłonieniem wykonawców dla konkretnych inwestycji. Bywało tak, że do przetargu nie przystępowała ani jedna firma, bądź też proponowała zbyt wygórowaną cenę za realizację prac. W ostatnich miesiącach sytuacja ta wyraźnie się poprawiła. Od początku bieżącego roku ogłaszane są kolejne przetargi na wykonanie dokumentacji, bądź już na realizację, kolejnych zwycięskich projektów mieszkańców. Nie brakuje też firm zainteresowanych realizacją wskazanych zadań. Jednostki i spółki miejskie odpowiedzialne za nadzór nad realizacją wniosków BO, kontaktowały bądź nadal kontaktują się z kolejnymi projektodawcami, ustalają szczegóły i zakres prac - przed ogłoszeniem kolejnych przetargów.

 

Poniżej prezentujemy dwie tabelki, w których zawarto informacje o stanie realizacji bądź przygotowań do projektów BO, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Pierwsza tabelka przedstawia projekty, które nadzoruje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (skrót RB oznacza roboty budowlane)

Projekty w realizacji DRMG 

 

Ta tabelka przedstawia projekty, które nadzoruje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

Projekty w realizacji GZDiZ 

 

W tegorocznej edycji, m.in. w związku z wdrożeniem Zielonego Budżetu Obywatelskiego, przedsięwzięcia realizować będzie także miejska spółka Gdańskie Wody. Na początku marca br. pracownicy spółki odbyli wizję lokalną na terenach, w których będą realizowane zlecone im inwestycje. Chodzi o projekty: "Ogrody Deszczowe przy Uczniowskiej", "Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy", "Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opływie Motławy", "Gdańszczanie sadzą drzewa" (w tym przypadku wystąpiono o opinię i zgodę konserwatora zabytków na nowe nasadzenia drzew na Wale Kanału Raduni), "Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia (I)" oraz Park ogrodów deszczowych Górnego Tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej - Etap I".

Pracownicy spółki skontaktowali się już z niemal wszystkimi projektodawcami, by omówić szczegóły. Z niektórymi było to dotąd niemożliwe ze względu na odbywaną kwarantannę. Wykonano też dokumentację fotograficzną wszystkich miejsc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

 

W realizację projektów BO włączono także Gdańskie Nieruchomości. I tak: z edycji BO 2020 dla projektu „Renowacja placu zabaw z chodnikiem” - opracowano dokumentację projektową, gdzie wartość kosztorysowa robót przewyższyła przyznaną kwotę na zadania. W związku z tym Rada Dzielnicy Suchanino miała dołożyć środki na realizację zadania. Obecnie Gdańskie Nieruchomości czekają na informację czy Rada Dzielnicy podjęła uchwałę o dofinansowaniu z bieżącego budżetu.

Co do projektu z 2021 r.: „Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 (szafa) do 26” - jeszcze nie rozpoczęto realizacji zadania.

 

Kwota BO 2022 wynosi 20 830 669 złotych - w tym 19,7 mln zł to kwota podstawowa (wyliczona zgodnie z ustawą, która mówi o tym, że kwota BO w każdej gminie musi wynieść minimum 0,5 proc. wydatków miejskich). Do tego doszły środki, które nie zostały wykorzystane w poprzedniej edycji BO 2021 - dokładnie 1 130 669 zł.

W tej kwocie na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 2 781 700 zł, a na projekty dzielnicowe - 13 056 666 zł. Ze wspomnianej kwoty blisko 21 mln złotych wyodrębniono na zielony BO dokładnie 4 992 303 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie Zielonego BO - 1 512 000 zł, a na projekty dzielnicowe Zielonego BO - 3 480 303 zł. 

 • Harmonogram BO 2022
  19 kwietnia - 16 maja 2021 r. - zgłaszanie projektów
  do 15 września 2021 r. - weryfikacja projektów
  do 20 września 2021 r. - losowanie numerów projektów
  4 - 18 października 2021 r. - głosowanie
  do 25 października 2021 r. - ogłoszenie wyników głosowania.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze