Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Awaria platformy ePUAP została usunięta

Urząd Miejski w Gdańsku informował o awarii platformy ePUAP. Prace nad usunięciem awarii trwały kilka godzin.

Awaria platformy ePUAP została usunięta
A
A
data publikacji: 27 sierpnia 2018 r.

Przypominamy, że ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, na której znajduje się elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów. Informujemy, że większość wniosków należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilem zaufanym. 

Urząd Miejski w Gdańsku informował, że w poniedziałek, 27 sierpnia, około południa o awarii platformy ePUAP. Prace nad usunięciem awarii trwały kilka godzin.


-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl