PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Animal patrol przy Straży Miejskiej od przyszłego roku zadba o potrzebujące zwierzęta

Animal patrol przy Straży Miejskiej od przyszłego roku zadba o potrzebujące zwierzęta
15 stycznia 2022 roku planowane jest rozpoczęcie działalności Animal patrolu, który ma działać w strukturach gdańskiej Straży Miejskiej. Zadaniem tej sekcji będzie podejmowanie działań, które mają zapewnić szybką i skuteczną pomoc potrzebującym zwierzętom.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Sytuacje, w których funkcjonariusze Straży Miejskiej pomagają zwierzętom nie należą do rzadkości. Takie interwencje bardzo często wymagają odpowiedniej wiedzy, specyficznych umiejętności oraz specjalistycznego sprzętu
Sytuacje, w których funkcjonariusze Straży Miejskiej pomagają zwierzętom nie należą do rzadkości. Takie interwencje bardzo często wymagają odpowiedniej wiedzy, specyficznych umiejętności oraz specjalistycznego sprzętu
mat. Straży Miejskiej

 

 

Głównym celem tworzonego w strukturach Straży Miejskiej zespołu ma być usprawnienie interwencji, które mają zapewnić szybką i skuteczną pomoc potrzebującym zwierzętom. Planowany zakres działań ma obejmować pomoc chorym i rannym stworzeniom, odławianie egzotycznych okazów oraz reagowanie w przypadkach znęcania się nad nimi. Animal patrol będzie też wspierał Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Promyk w zakresie odłowu bezpańskich psów i kotów.

Sekcja będzie częścią Referatu Ekologicznego. W jej skład wejdzie sześciu strażników. Funkcjonariusze do nowego zespołu będą rekrutowani głównie wśród obecnych pracowników Straży Miejskiej. Niemniej aplikować mogą również nowe osoby, które chcą pomagać zwierzętom i posiadają ku temu odpowiednie kwalifikacje.

Ambulans na start

Aby zespół mógł rozpocząć swoją działalność, musi zostać wyposażony w odpowiedni sprzęt - konieczny jest zakup ambulansu dla zwierząt - samochodu specjalistycznego z wyposażeniem, który ma być podstawowym narzędziem Animal patrolu. To pojazd z nadwoziem typu furgon z częścią przystosowaną do transportu zwierząt. Samochód ma być wyposażony w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do odławiania i transportu zwierząt: transportery różnej wielkości, chwytaki, podbieraki i sieci weterynaryjne, żywołapki, drabinę teleskopową, nosze dla zwierząt, rękawice ochronne i inne. Jego zakup, wyposażenie oraz eksploatacja będzie kosztować 363 tysięcy złotych.

Pozostałe wydatki to koszty osobowe (m.in. wynagrodzenie i umundurowanie funkcjonariuszy) oraz specjalistyczne szkolenia dla mundurowych z nowej sekcji. Całkowity koszt funkcjonowania Animal patrolu w pierwszym roku jego działalności wyniesie 821 tysięcy złotych. W kolejnych latach koszt funkcjonowania sekcji wyniesie 441 tysięcy złotych rocznie.

 

mat. UMG

 

Zakup ambulansu dzięki środkom z Wydziału Środowiska

Podczas dzisiejszej sesji radni mają zdecydować czy część środków pochodzących z budżetu Wydziału Środowiska zostanie przeznaczona m.in. na zakup ambulansu dla zwierząt. Na ten cel przewidziano 290 880 zł. Dodatkowo na wyposażenie oraz opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu zaplanowano kwotę 29 120 zł. Przesunięcie dodatkowych środków z budżetu Wydziału Środowiska było możliwe dzięki większym niż zaplanowane, wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznaczono na cele związane z ochroną środowiska:

  • 1 000 000 zł na zadanie Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska;
  • 290 880 zł na zakup samochodu specjalistycznego z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Gdańsku;
  • 29 120 zł na zakup wyposażenia oraz opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu w związku z utworzeniem sekcji Animal Patrol dla Straży Miejskiej w Gdańsku;
  • 1 380 000 zł na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz na wydatki związane z usuwaniem odpadów;
  • 120 000 zł na organizację Gdańskiego Forum Zmian Klimatu;
  • 650 000 zł na wydatki związane z nasadzeniem zieleni na terenach Miasta Gdańska, tworzenie ogrodów deszczowych;
  • 30 000 zł na wykonanie tablic informacyjnych dot. form ochrony przyrody oraz obszarów chronionego krajobrazu na terenie gminy;
  • 2 000 000 zł na zadanie Gdański Program Przeciwpowodziowy.

Bliskie spotkanie z łosiem na gdańskich Stogach. Co robić, gdy spotkasz dzikie zwierzę?

Oprac. AO

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze