PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Aleksandra Dulkiewicz kandydatką na stanowisko prezeski stowarzyszenia Obszar Metropolitalny G-G-S

Aleksandra Dulkiewicz kandydatką na stanowisko prezeski stowarzyszenia Obszar Metropolitalny G-G-S
Po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, nie tylko Gdańsk został "osierocony". Prezydent pełnił też funkcję prezesa Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. 8 lutego odbyło się posiedzenie zarządu stowarzyszenia, w trakcie którego prezydenci Gdyni i Sopotu (będący wiceprezesami OM G-G-S) zaproponowali kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz, pełniącej obecnie obowiązki prezydenta Gdańska, na stanowisko prezeski tegoż stowarzyszenia. Propozycja została jednogłośnie przyjęta przez zarząd.
8 lutego odbyło się posiedzenie stowarzyszenia Obszar Metropolitalny G-G-S. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Szczurek, Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski
8 lutego odbyło się posiedzenie stowarzyszenia Obszar Metropolitalny G-G-S. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Szczurek, Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Ostatnie walne zebranie członków tego stowarzyszenia metropolitalnego odbyło się 10 grudnia 2018 r. Wybrano wówczas nowy zarząd, gdzie stanowisko prezesa ponownie objął prezydent Paweł Adamowicz. Zgodnie z piątkowymi ustaleniami (8 lutego br.), do 12 lutego można zgłaszać kandydatów i kandydatki na stanowisko prezesa zarządu OM G-G-S. Póki co, jedyną kandydatką jest Aleksandra Dulkiewicz, którą zgłosili: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Prezesa wybierać będą natomiast wszyscy członkowie stowarzyszenia. Głosowanie zaplanowano w dniach 14-15 lutego. Odbędzie się ono w trybie obiegowym, a więc za pomocą poczty elektronicznej.

Jeszcze w grudniu ub.r. Paweł Adamowicz zaproponował, by w rozpoczynającej się wówczas 5-letniej kadencji, nie wybierać jednego przewodniczącego na całą kadencję, ale by wprowadzić zasadę podobną do tej, która obowiązuje w Unii Europejskiej, czyli rotację - tak jak ma to miejsce w przypadku prezydencji UE. Zasugerował, by wybierać nowego przewodniczącego co dwa lata.

Obrady Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Obrady Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Pomysł rotacji poparli przed dwoma miesiącami wszyscy obecni na posiedzeniu samorządowcy. Prezydent Gdyni zaproponował z kolei, by taka kadencja trwała przez rok. W grudniu padły propozycje, na kolejnym posiedzeniu planowano podjąć konkretne uchwały w tej kwestii. W piątek uznano jednak, że, ze względu na okoliczności, należy najpierw wybrać prezesa/prezeskę stowarzyszenia, a następnie pochylić się nad kwestią kadencyjności i przyjęcia w związku z tym zmian w statucie OM G-G-S.


Dwie ważne rocznice

W trakcie posiedzenia Aleksandra Dulkiewicz nawiązała też do zbliżających się w tym roku dwóch okrągłych rocznic: 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu RP i 15-lecia wejścia Polski do rodziny Unii Europejskiej.

Dulkiewicz przyznała, że Gdańsk już przygotowuje się do obchodów.15 lutego zaplanowano w Warszawie spotkanie z przedstawicielami samorządowymi w tej sprawie.

- Nie może być bowiem tak, że obchody odbędą się tylko w Gdańsku. To jest święto, które powinno rozlać się na cały kraj - podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, przyznając, że liczy też na zaangażowanie pomorskich samorządowców.

- 1 maja będziemy z kolei obchodzić w tym roku 15. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Każda nasza wspólnota wie, co znaczy dla nas Unia - zaznaczyła Dulkiewicz, zachęcając, by w tym roku szczególnie promować projekty i inwestycje, które udało się zrealizować w naszym regionie dzięki dotacjom unijnym.

Obecni na spotkaniu samorządowcy przyznali, że pomysł jest bardzo dobry. Zaproponowano, by stworzyć wspólny "kalendarz" wydarzeń promocyjnych, i wzajemnie wspierać organizowane wydarzenia w poszczególnych gminach wchodzących w skład OM G-G-S.

Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, zwrócił z kolei uwagę, by samorządowcy mocno promowali w tym roku wśród mieszkańców udział w wyborach, na początek tych, które odbędą się 26 maja – do Europarlamentu.

- Nie chodzi o to, by zachęcać do głosowania na któregoś z kandydatów, ale do tego, by w ogóle wziąć udział w tych wyborach i oddać głos. Frekwencja będzie bowiem najważniejsza podczas tegorocznych wyborów – podkreślał prezydent Karnowski.

W ramach Obszaru Metropolitalnego G-G-S działa 57 samorządów, obejmujących obszar o powierzchni blisko 5,5 tys km kw., zamieszkałych przez blisko 1,5 mln mieszkańców.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze