Jak zostać rodziną zastępczą? W środę dzień otwarty MOPR, przyjdź i dowiedz się więcej

W środę, 24 maja, w Forum Gdańsk przy ul. Targ Sienny 7 dyżurować będą specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W godzinach 10.00-18.00 będzie można się dowiedzieć m.in. jak się przygotować do pełnienia roli zastępczego rodzica i jakie trzeba spełnić warunki, by nim zostać.
15.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pokój dziecięcy. Na podłodze siedzą (od lewej): kobieta, dwóch chłopców i mężczyzna, za nimi łóżko piętrowe
Ponad 600 dzieci objętych wsparciem MOPR w Gdańsku wychowuje się w rodzinach zastępczych. To m.in. maluchy, dzieci z niepełnosprawnościami, rodzeństwa (zdjęcie ilustracyjne)
fot. Pexels / Ksenia Chernaya

Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą

Dyżurujący w Forum Gdańsk psycholodzy, pedagodzy i trenerzy szkolący kandydatów na opiekunów zastępczych, zapraszają do kontaktu zwłaszcza mieszkanki i mieszkańców, którzy są zainteresowani założeniem rodziny zastępczej oraz osoby, które są otwarte na potrzeby dzieci.

Specjalistki i specjaliści Ośrodka zachęcają do kontaktu, rozmowy oraz współpracy każdą osobę, która może i chce stworzyć dziecku ze smutnym bagażem doświadczeń bezpieczny dom, w którym panują szacunek, troska i miłość. Środowa akcja MOPR przebiega pod hasłem „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą”. Jej głównym celem jest pozyskanie nowych opiekunów zastępczych dla gdańskich dzieci, które tego wsparcia bardzo potrzebują. Partnerem dnia otwartego jest Forum Gdańsk.

Wdzięczność Gdańska wobec rodzin zastępczych. Łzy i ciepłe słowa w Ratuszu Głównego Miasta

Niezależnie od dnia otwartego, pracowniczki i pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej są też dostępni i zapraszają do kontaktu w siedzibie MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347 82 78, e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

grafika_inf_daj_przyszlosc_zostan_rodzina_zastepcza_zrodlo_gdanski_mopr

Wspólnie zadbajmy o dobro dzieci   

Ponad 600 dzieci objętych wsparciem MOPR w Gdańsku wychowuje się w rodzinach zastępczych. To m.in. maluchy, dzieci z niepełnosprawnościami, rodzeństwa. Wszystkie te dzieci wymagają uważności, troski, poczucia bezpieczeństwa. Rola opiekunów zastępczych jest więc bardzo odpowiedzialna i trudna. Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka

Święto rodzin zastępczych. Dzieci z bagażem, rodzice z miłością 

Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów oraz dla dzieci objętych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

Więcej na temat rodzicielstwa zastępczego także w najbliższej rozmowie Agnieszki Michajłow z cyklu "Jestem z Gdańska". Emisja w środę, 24 maja, o godz. 12.

 

 

TV

44. ZJAZD HANZY W GDAŃSKU