• Start
  • Wiadomości
  • Zmiany w ruchu pieszym i rowerowym na wiadukcie na ul. Krasickiego

Od wtorku zmiany w ruchu pieszym i rowerowym na wiadukcie na ul. Krasickiego

We wtorek, 6 grudnia planowane są zmiany w organizacji ruchu pieszych na remontowanym obecnie wiadukcie na ul. Krasickiego. Nie zmieni się organizacja ruchu dla kierowców - jezdnia pozostanie zamknięta na obszarze objętym inwestycją.
( 05.12.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wiadukt Krasickiego
Wiadukt Krasickiego
fot. DRMG

Piesi i rowerzyści poruszać się będą po ścieżce od strony Letnicy.  Zamknięty zostanie chodnik od strony portu. Nie zmieni się organizacja ruchu dla kierowców - jezdnia pozostanie zamknięta na obszarze objętym inwestycją.

Wiadukt na ul. Krasickiego przechodzi gruntowną modernizację. Umowę z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. Koszt prac wyniesie ponad 5 mln złotych. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja pod istniejącą sieć uzbrojenia terenu i wymienione zostaną dylatacje. Prace obejmą także wzmocnienie filarów wiaduktu. Przewidziano również wykonanie nowej izolacji i nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego.

Remont wiaduktu na ulicy Krasickiego