Zgłoś pracownika gdańskiej ochrony zdrowia do nagrody. Wnioski składamy do 19 października

Trwa nabór wniosków do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta”. Wnioski można składać do 19 października do godz. 17.00.
07.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nagrodzone osoby za opiekę i walkę o zdrowie w 2021 roku w towarzystwie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
Nagrodzone osoby za opiekę i walkę o zdrowie w 2021 roku w towarzystwie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W tym roku nagroda zostanie przyznana już po raz czternasty. Będzie ona stanowiła okazję do wyróżnienia najbardziej zaangażowanych pracowników gdańskiej ochrony zdrowia. W bieżącej edycji przewidziano główną nagrodę w wysokości 30 tys. złotych i 3 wyróżnienia po 10 tys. złotych.

Centrum Opieki Wytchnieniowej. Prezes Fundacji Hospicyjnej: - Budujemy mimo trudności

Kto może otrzymać nagrodę?

Do nagrody zgłosić można tych, którzy na co dzień niosą pomoc i bez których trudno wyobrazić sobie usługi zdrowotne: lekarzy, pielęgniarki, ratowników i innych pracowników medycznych. Zostanie ona przyznana pracownikowi ochrony zdrowia, który w szczególności:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasta Gdańska lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nagroda może być przyznana danemu pracownikowi ochrony zdrowia tylko jeden raz.

“Poznaj. Zrozum. Pomóż” – społeczna edukacja o autyzmie w miejskiej przestrzeni

Kto może zgłosić osobę do nagrody?

Prezydent Gdańska może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1,
 • Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach, należy składać:

 • w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia w roku 2022” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM) tj.:
  1. ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74,
  2. ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12,
  3. ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2.

lub

 • przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 roku do godz. 17:00

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • oraz drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) - również do dnia 19 października 2022 roku, do godz. 17:00).

POBIERZ: WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PMG DLA OCHRONY ZDROWIA (20.35 KB)

Wnioski złożone i przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58 323-67-66 lub adresem e-mail: malgorzata.wrzesinska@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu.

 

TV

Spotkanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z mieszkańcami Osowej