Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2023”

Gryf Gospodarczy to nagroda dla pomorskich firm, które wyznaczają nowe trendy i pożądane kierunki gospodarcze, przyczyniając się do rozwoju całego regionu. Innowacyjne rozwiązania, dbałość o klimat i lokalne środowisko, czy wysoka kultura organizacyjna to tylko niektóre z atutów, które są szczególnie doceniane przez kapitułę konkursową. Termin zgłoszeń upływa 10 lipca, rozstrzygnięcie konkursu podczas wrześniowej gali.
15.06.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
statuetki stoją w rzędzie
Statuetki Konkursu o Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy
Fot. Karol Stańczak

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy

Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego.


Kto może przystąpić do konkursu Gryf Gospodarczy?

Do udziału w konkursie mogą przystąpić firmy, które:

 • przyczyniają się do rozwoju gospodarczego województwa,
 • promują swoją działalnością Pomorskie na arenie krajowej i międzynarodowej
 • oraz mogą być wzorem i inspiracją dla innych firm.

Gryf Gospodarczy to nie tylko prestiżowa statuetka, ale przede wszystkim możliwość zaprezentowania swojej działalności, a także okazja do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Finaliści konkursu są też wielokrotnie nominowani do innych renomowanych nagród gospodarczych.

Do kiedy i jak można zgłaszać się do konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2023 r. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które mają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy. Zapraszamy również do obserwowania profili konkursu na LinkedIn i Facebooku.

grupa osób na scenie konkursowej
Gala konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”
Fot. Piotr Połoczański

JobMapa - innowacyjny projekt Gdańskiego Urzędu Pracy dostał nagrodę

Kategorie Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy

 • Lider innowacji – nagradzane będą firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, przyczyniające się do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
 • Lider eksportu – kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie rozszerzają działalność eksportową. Pod uwagę brana będzie nie tylko wielkość eksportu, a przede wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków zbytu.
 • Lider inwestycji – kategoria dla przedsiębiorstw, których działalność inwestycyjna wyróżnia odwaga podejmowanych decyzji, a zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy otoczenia.
 • Lider zarządzania różnorodnością – NOWA KATEGORIA skierowana do przedsiębiorstw, które dostrzegają i doceniają wartość różnorodności w swoich zespołach oraz kreują środowisko otwarte na różnorodność, podejmując działania wspierające różnorodność i inkluzywność
 • Pomorski start-up – kategoria stworzona z myślą o przedsiębiorstwach, które funkcjonują nie dłużej niż pięć lat i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym źródłem finansowania oraz społeczną i biznesową wartością.
 • Lider rozwoju kompetencji - kategoria powstała, by nagradzać przedsiębiorstwa, które dostrzegają potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności pracowników zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.
 • Lider zielonej transformacji - dla przedsiębiorstw, które wprowadzają systemowe rozwiązania w procesie produkcji lub organizacji, w realny sposób minimalizujące negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.
 • Kapituła przyzna też statuetkę Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom – konkursie prowadzonym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, od kilku lat połączonym z konkursem o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy. Media i instytucje patronujące dodatkowo mogą przyznać jednemu z uczestników konkursu Gryfa Medialnego.

Firma z Warszawy najlepszym startupem na Infoshare. Wytwarza przeciwciała dzięki Sztucznej Inteligencji


Wyniki poznamy na gali wręczenia nagród, która odbędzie się we wrześniu 2023 r.

Partnerem merytorycznym konkursu jest jedna globalna korporacja doradcza PwC, która przygotowuje rekomendacje dla kapituły konkursowej. Partnerami konkursu są także: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu sponsora głównego - mBank SA, a także sponsora - Olivii Centre.

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże