Zabytek na Starym Przedmieściu przejdzie remont za 3 mln

Rusza kolejny etap prac, które przywrócić mają świetność zespołowi Bramy Nizinnej. W okresie od lipca do listopada przeprowadzony zostanie m.in. remont sklepienia przejazdu bramnego, z zabytku znikną elementy wtórne, konserwatorzy naprawią i oczyszczą mury.
15.06.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Brama Nizinna, stan w marcu 2016 r.

W ubiegłym roku na prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej bramy na Starym Przedmieściu Miasto Gdańsk przeznaczyło milion złotych. Przeprowadzono m.in. remont dachu oraz część prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu budynku. Wykonano również instalację odgromową oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne, a także wewnętrzną posesyjną instalację wodno-kanalizacyjną do obiektu.

Zabytkowymi wrotami i furtkami zespołu Bramy Nizinnej zajęli się konserwatorzy. Ich celem było zabezpieczenie i zachowanie jak największej ilości zabytkowego, oryginalnego materiału czterech skrzydeł wrót oraz czterech skrzydeł furtek drewnianych. Wrota wrócą na swoje miejsce po zakończeniu prac remontowych całego obiektu oraz poprawie stanu nawierzchni w przejeździe bramnym.

Gotowe są już badania i ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentacji budowlano- konserwatorskiej zespołu bramy.

- W tym roku prowadzić będziemy prace w zakresie określonym projektem budowlanym, który uzyskał już pozwolenie na budowę. Przeznaczymy na ten cel blisko trzy miliony złotych. Dzięki temu jeszcze w tym roku ten cenny, zarówno pod względem historycznym, jak i architektonicznym, obiekt odzyska dawną świetność - informuje wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

W ramach kolejnego etapu prac wykonany zostanie remont sklepienia przejazdu bramnego oraz zabytkowych ścian i sklepień od wewnątrz. Zaplanowano wymianę okien i drzwi. Wykonana zostanie również izolacja pozioma i pionowa ścian wraz z osuszeniem murów. Zlikwidowane przy tej okazji betonowe mury oporowe i schody zastąpią nowe schody i ścianki oporowe.

Pomieszczenie magazynowe i lewy odwach zyskają połączenie dzięki dobudowanemu w ramach prac podziemnemu łącznikowi. Z bramy znikną elementy wtórne (takie jak wiaty i betonowe wylewki).

Podobnie będzie z zabytkowymi ścianami elewacyjnymi, podczas konserwacji elementy obce zostaną z nich usunięte. Konserwatorzy zajmą się również naprawą i oczyszczeniem murów.

Przeprowadzony zostanie także szeroki zakres prac związanych z niwelacją, która przywrócić ma dawną formę terenową fortyfikacji oraz z zagospodarowaniem terenu Bramy Nizinnej.

Wszystkie wymienione prace przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma KAMARO (cena oferty 2 988 813,85 zł z VAT). Remont bramy rozpocznie się w lipcu 2016 r. i potrwają do końca listopada.

- W lipcu planujemy jeszcze ogłosić przetarg na wykonawcę dokumentacji technicznej, która określi potrzeby terenowe oraz szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją ruchu wokół Bramy Nizinnej - zapowiada Piotr Grzelak. - Na podstawie wykonanej dokumentacji będziemy mogli określić koszt oraz terminy realizacji kolejnego etapu inwestycji.