• Start
  • Wiadomości
  • Żabianka. Kolejny zbiornik retencyjny skuteczniejszy na wypadek powodzi

Żabianka. Bezpieczniej na wypadek powodzi. Inwestycja w kolejnym zbiorniku retencyjnym

W Parku Przymorze, na przepływającym potoku Oliwskim, wybudowane zostaną dwa przelewy awaryjne, dzięki którym zwiększona zostanie ochrona okolicy przed powodzią. W najbliższych dniach Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosi przetarg na ich budowę.
26.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona, widać niewielki staw otoczony bujną zielenią, w tym trawnikami i drzewami
W Parku Przymorze, na potoku Oliwskim, wybudowane zostaną dwa przelewy awaryjne
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Przelewy połączą zbiornik z niecką

W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa przepusty o średnicy 700 milimetrów każdy, które połączą istniejący zbiornik retencyjny nr 2 na potoku Oliwskim z niecką w Parku Przymorze. 

- Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków odprowadzania wód deszczowych i znacznie zmniejszy ryzyko zalania terenów przyległych - wyjaśnia Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - W sytuacji, gdy poziom wody w zbiorniku będzie wysoki jej nadmiar dostanie się do specjalnej niecki dzięki tym przepustom, a nie na ulice i chodniki przyległe do zbiornika. Prace będą prowadzone tzw. metodą bezwykopową.

Co istotne, będzie to odtworzenie historycznego połączenia między zbiornikiem nr 2 a niecką terenową. 

Prace potrwają 32 tygodnie od daty podpisania umowy. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Otwarcie ofert planowane jest w drugiej połowie kwietnia.

Przymorze Małe. Jak zagospodarować teren starego boiska? Mieszkańcy mają pomysł

Gdzie znajduje się Park Przymorze?

Park ten zlokalizowany jest w dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, pomiędzy ulicami: Pomorską, Chłopską i Tysiąclecia. Zajmuje powierzchnię 5,2 ha. Pochodzi z połowy XIX wieku i jest przykładem założenia parkowego o charakterze krajobrazowym powstałym na wcześniejszym geometrycznym układzie barokowym, którego cechy są nadal czytelne w przestrzeni parku - szczególnie pozostałości po dawnych układach wodnych w formie zachowanych fos. W latach 1996-1997 park został zrewaloryzowany: przebudowano i uzupełniono drzewostan, powstały żwirowe alejki spacerowe, odtworzono dawne fosy oraz wykonano bramy i ogrodzenia. Założono też trawniki rekreacyjne. Rosną tu m.in. “pomnikowe” okazy dębów, w tym cenny gatunek dębu kaukaskiego, daglezje, kasztanowce, robinie oraz kilka gatunków świerków i sosen. 

Przymorze Małe. Woda w zbiorniku "Subisława"

na zdjęciu staw po środku którego rośnie wysoka zieleń na niewielkiej wysepce
Park Przymorze leży na terenie dzielnicy Żabianka
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

To kolejna inwestycja na potoku Oliwskim

Jesienią 2023 roku zakończyła się rozbudowa zbiornika retencyjnego “Subisława”, który znajduje się nieco ponad kilometr dalej, także w pobliżu ul. Pomorskiej.

Władze Gdańska zdecydowały o wzmocnieniu i zwiększeniu możliwości retencyjnych tego obiektu, po tym, jak nie utrzymał on nadmiaru wody po ulewie z 2016 roku. W ramach tej inwestycji przebudowano wlot do zbiornika i przebudowano budowlę upustową. Dodatkowo umocniono zaporę czołową, czyli część wału okalającego zbiornik, znajdującą się przy budowli upustowej. Wykonany został także przelew awaryjny.

“Pojemność powodziowa” zbiornika nr 4 „Subisława” na Potoku Oliwskim została zwiększona z 8260 m3 do 23 763 m3, a więc niemal trzykrotnie. 

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy