Przymorze Małe. Woda ponownie w zbiorniku "Subisława", przebudowa niemal zakończona

W zbiorniku retencyjnym, który znajduje się na granicy dwóch dzielnic: Przymorza i Żabianki, zmieści się więcej wody opadowej. Obiekt został przebudowany i wzmocniony, by w razie nawalnego, intensywnego deszczu, skutecznie chronić okolicznych mieszkańców i zabudowania.
06.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona, widać zbiornik retencyjny wypełniony wodą, wokół niego rosną zielone drzewa i trawniki
Zbiornik retencyjny "Subisława" przebudowany i wzmocniony
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Przebudowany zbiornik niemal gotowy

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, prace budowlane dobiegają końca. Zbiornik został już napełniony wodą. Wykonywane są jeszcze elementy ścieżki w pobliżu zbiornika. Jest to bowiem jedno z ulubionych miejsc spacerów okolicznych mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się zgodnie z przyjętym harmonogramem, a więc w trzecim kwartale br.

Władze Gdańska zdecydowały o wzmocnieniu i zwiększeniu możliwości retencyjnych tego obiektu, po tym, jak nie utrzymał on nadmiaru wody po ulewie z 2016 roku.

na zdjęciu woda w zbiorniku retencyjnym, w tle widać drzewa i trawy
Zbiornik przy ul. Pomorskiej po przebudowie może przyjąć niemal trzykrotnie więcej wody opadowej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
zdjęcie z drona, widać zbiornik retencyjny wypełniony wodą, wokół rosną drzewa, w tle kilka niedużych zabudowań
Zbiornik "Subisława" znajduje się w granicach Przymorza Małego, blisko granicy z Żabianką
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Ulewa, która uszkodziła zbiornik "Subisława"

W lipcu 2016 r. przez nasze miasto przeszła intensywna ulewa, która spowodowała duże szkody w systemie odwodnieniowym Gdańska, oszacowane na około 5 milionów złotych. Prace naprawcze, m.in. w zbiornikach retencyjnych, wykonano w ciągu kilku miesięcy. Zbiornik przy ul. Pomorskiej wymagał jednak dodatkowych inwestycji.

Przerwa w dostawach ciepłej wody w kilku dzielnicach!

Spośród wszystkich gdańskich zbiorników retencyjnych, "Subisław" uległ wówczas największym zniszczeniom. Ilość wody znacznie przekroczyła jego pojemność retencyjną i doprowadziła do zniszczenia lewej części zbiornika: zapory czołowej i ścianki szczelnej. Spółka Gdańskie Wody naprawiła szkody, ale uznano, że należy zwiększyć jego pojemność, by w przyszłości mógł przyjąć większe ilości wody.
Dlatego konieczna była m.in. przebudowa wlotu do zbiornika i przebudowa budowli upustowej. Dodatkowo umocniono zaporę czołową, czyli część wału okalającego zbiornik, znajdującą się przy budowli upustowej. Wykonany został także przelew awaryjny.
na zdjęciu rów, po lewej widać ułożone na nim kamienie, po prawej trawę, w tle widać zabytkowy nieduży budynek
Przy zbiorniku trwają ostatnie prace związane m.in. z budową ścieżek
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Trzy razy większe możliwości

Prace związane z przebudową zbiornika rozpoczęły się w grudniu 2022 r. Dzięki tej inwestycji, stała „pojemność powodziowa” zbiornika nr 4 „Subisława” na Potoku Oliwskim została zwiększona z 8260 m3 do 23 763 m3, a więc niemal trzykrotnie. Ma to uchronić pobliskie tereny przed zalaniem. W ramach inwestycji przebudowano też budowle funkcjonalnie związane z tym zbiornikiem. Zaplanowano też, że odpływ wody poprowadzony zostanie nieczynnym w ostatnich latach, historycznym kanałem Młynówki. Kanał ten będzie wspomagał odprowadzenie wód do Potoku Oliwskiego. Sam potok także został uregulowany.
Poza tym przebudowano zaporę czołową zbiornika i wzmocniono pionowe umocnienia oraz skarpę wokół zbiornika. W ramach inwestycji remontowane są obecnie parkowe ścieżki, z uwzględnieniem dojazdu technicznego dla służb komunalnych.
Koszt realizacji inwestycji to blisko 9,5 mln złotych. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o.

Szkoła na Morenowym Wzgórzu powstanie

na zdjęciu kanał kamienny wypełniony wodą
Odpływ wody ze zbiornika poprowadzony został nieczynnym w ostatnich latach, historycznym kanałem Młynówki. Kanał ten będzie wspomagał odprowadzenie wód do Potoku Oliwskiego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury