Jubileusz 30-lecia Gdańskich Wód: 12 medali za zasługi dla obrony przeciwpowodziowej

Jej pracownicy codziennie dbają o to, aby Gdańsk uniknął powodzi, ale też zajmują się 17 fontannami, w tym tą najsłynniejszą na Długim Targu z bogiem mórz Neptunem. Spółka Gdańskie Wody obchodzi właśnie 30-lecie istnienia. Komunalna firma przoduje w kraju we wdrażaniu małej retencji miejskiej. Z jej inicjatywy powstała również pierwsza w Polsce stacja do oczyszczania wód opadowych z mikroplastików. W poniedziałek, 27 listopada, odbyła się jubileuszowa uroczystość, na której Aleksandra Dulkiewicz wręczyła 12 pracownikom Medale Prezydenta Miasta Gdańska.
27.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie grupowe kilkunastu osób
Wspólne zdjęcie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z pracownikami Gdańskich Wód, którzy otrzymali Medale Prezydenta Miasta Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Jubileusz w magazynie Gdańskich Wód

Był wielki jubileuszowy tort, gromkie "Sto lat!", uroczyste przemówienia, miłe gesty i dużo śmiechu - bowiem prezentacja misji i działalności firmy wykonana została w bardzo dowcipny sposób. Wszystko to w hali magazynu sprzętowego Gdańskich Wód przy ul. Kaczeńce. Wśród gości honorowych: Aleksandra Dulkiewicz oraz dwaj zastępcy prezydent Gdańska - Piotr Grzelak i Piotr Kryszewski.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że pracownicy Gdańskich Wód są bohaterami miasta, bowiem dzięki ich pracy - m.in. budowaniu zbiorników retencyjnych, rozwijaniu i utrzymywaniu sprawności kanalizacji deszczowej - Gdańsk jest coraz lepiej przygotowany do obrony przed powodzią.

ZOBACZ NASZĄ FOTOGALERIĘ Z JUBILEUSZU:

 

Kto w Gdańskich Wodach otrzymał medale 

Medale Prezydenta Miasta Gdańska za zasługi dla obronności przeciwpowodziowej prezydent Aleksandra Dulkiewicz wręczyła 12 osobom. Są to:     

 • Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód
 • Wojciech Szpakowski, dyrektor ds. technicznych
 • Małgorzata Rauland, kierowniczka Działu Planowania
 • Agnieszka Kowalkiewicz, rzeczniczka prasowa i p.o. kierownika Działu Adaptacji do Zmian Klimatu
 • Paweł Lemański, kierownik Działu Nadzorów i Odbiorów
 • Piotr Doliński, kierownik Działu Uzgodnień Technicznych
 • Waldemar Warzała, projektant obiektów hydrotechnicznych
 • Magdalena Ploetzing, specjalistka ds. uzgodnień technicznych
 • Katarzyna Gilewicz, specjalistka ds. finansowo-księgowych
 • Andrzej Chyliński, mistrz rejonu eksploatacyjnego Centrum
 • Andrzej Pawelski, brygadzista konserwator sieci odwodnieniowej
 • Sławomir Wiernasz, brygadzista konserwator sieci odwodnieniowej rejonu Zachód

Fundacja Gdańska: 25 lat pracy dla miasta, gdańszczanek, gdańszczan i pomoc Ukrainie

Kilku mężczyzn w żółtych kamizelkach biorących udział w ćwiczeniach przeciwpowodziowych
Ważnym wydarzeniem, organizowanym co roku przez Gdańskie Wody, są specjalistyczne, kilkugodzinne ćwiczenia przeciwpowodziowe, w których uczestniczą przedstawiciele różnych służb
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl

Krótko o historii i teraźniejszości spółki

Spółka powstała 1 sierpnia 1993 r. jako Gdańskie Melioracje w wyniku przekształceń własnościowych likwidowanego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska.
 
Impulsem do powołania przed trzema dekadami firmy było specyficzne położenie geomorfologiczne Gdańska - w granicach miasta istnieją bowiem obszary o problemach terenów górskich, nizinnych i depresyjnych. 

Gdańsk z tytułem ECO-MIASTO 2022: za ogrody deszczowe i inne sposoby gospodarowania wodą

3 stycznia 2017 r. doszło do zmiany nazwy spółki na Gdańskie Wody. 
 
Spółka, której siedziba mieści w centrum biurowym Koga na Stogach, przy ul. Andruszkiewicza 5, zatrudnia prawie 140 osób. 
Zdjęcie zbiorowe kilkudziesięciu osób stojących na trawniku przed parkingiem
Podziękowanie dla załogi Gdańskich Wód za obronę gdańszczan przed powodzią latem 2017 roku. W środku zdjęcia stoi śp. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, na lewo od prezydenta jest Ryszard Gajewski, prezes spółki
mat. Gdańskie Wody
 
Swój jubileusz pracownicy Gdańskich Wód będą celebrować w poniedziałek, 27 listopada, na terenie należącego do spółki Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego przy ul. Kaczeńce.

Ile rodzajów powodzi zagraża Gdańskowi?

Mieszkańcy Gdańska są narażeni na występowanie różnego rodzaju powodzi. Poszczególne ich typy - opadowe, roztopowe, błyskawiczne, zatorowe, sztormowe - mają różne przyczyny i przebieg. 

Kto, jak nie my! Gdańskie Wody pomagają wodociągowcom w Ukrainie. Rozmowa z Ryszardem Gajewskim

- Różne są także możliwości przewidywania miejsca i czasu ich wystąpienia czy zasięgu terytorialnego, dlatego fundamentem rozwoju spółki jest pokora i szacunek do żywiołu, jakim jest woda - mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód.

Czym jest mała retencja miejska?

Wdrażana w spółce strategia gospodarowania wodami opadowymi opiera się na łączeniu działań hydrotechnicznych z miękkimi - inspirowanymi naturą. 
Mężczyzna udrażnia studzienki kanalizacyjne na ulicy zalanej wodą
Pracownik Gdańskich Wód udrażnia studzienki kanalizacyjne podczas podtopienia we Wrzeszczu, na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i Żołnierzy Wyklętych, przy Galerii Bałtyckiej. Zdjęcie z czerwca 2019 r.
fot. Jerzy Pinkas/ gdansk.pl
 
Gdańskie Wody można stawiać za wzór w Polsce w zakresie wdrażania małej retencji miejskiej. Miasto Gdańsk dwukrotnie otrzymało tytuł lidera w gospodarowaniu wodą.
- Chodzi o to, by deszczówkę kierować najpierw na tereny zielone, a dopiero jej nadmiar do sieci kanalizacyjnej. Przy takim podejściu ukształtowanie terenowe Gdańska przestaje być tylko czynnikiem ryzyka, a staje się potencjałem. Wykorzystujemy je, bo zagłębienia i obniżenia terenowe to naturalne obiekty małej retencji miejskiej - tłumaczy Ryszard Gajewski.

Jakie są zalety ogrodów deszczowych?

W krótkim czasie Gdańskie Wody opanowały sztukę projektowania i zakładania ogrodów deszczowych, które stały się wzorem dla innych polskich miast.
 
Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych, odbywa się w Gdańsku w sposób systemowy od blisko pięciu lat. Takiego modelu nie wypracowało jeszcze żadne inne miasto.
Dwóch mężczyzn montuje urządzenia do pomiaru poziomu wody w potoku
Montaż urządzenia do pomiaru poziomu wody w 2017 r. przez pracowników Gdańskie Wody na Potoku Strzyża
fot. Jerzy Pinkas / gdansk.pl
 
W Gdańsku wykształciła się moda na ogrody deszczowe, które są przykładem szerszej, systemowej polityki zagospodarowywania wód opadowych.

Siedlce. Gdańskie Wody budują kolejny ogród deszczowy. Tym razem przy ul. Kartuskiej

Ogrody deszczowe i inne formy zieleni retencyjnej to jednocześnie małe zbiorniki retencyjne i naturalne filtry. Co ciekawe, zatrzymują one nie tylko deszczówkę, ale także niesione przez nią zanieczyszczenia np. metale ciężkie oraz związki azotu i fosforu.
Pracownicy sprawdzają na chodniku instalację fontanny z dwoma lwami
Pracownicy Gdańskich Wód sprawdzają sprawność instalacji fontanny przed Kaplicą Królewską
mat. Gdańskie Wody
 
- Od samego początku naszych działań zależało nam na tym, żeby osiągnąć rzeczywistą zmianę w postrzeganiu i traktowaniu wód opadowych i zintegrować wszystkie procesy miejskie po to, by osiągnąć satysfakcjonujący efekt na dużą skalę. Demonstracyjne ogrody deszczowe stały się pewnego rodzaju dźwignią, która przyspieszyła zmianę w planowaniu inwestycji czy eksploatacji istniejących terenów zielonych. Kluczem stało się myślenie o wodzie opadowej i znajdowaniu dla niej miejsca w tkance miejskiej już na etapie planistycznym, a później projektowym - podkreśla prezes spółki Gdańskie Wody.

Dbałość o zieloną retencję już na etapie planistycznym

W Gdańsku obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych zasad zagospodarowywania wód opadowych dla działalności inwestycyjnej. Już w planach zagospodarowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi, dotyczące retencji wód opadowych, które potem uszczegóławiane są w wydawanych warunkach technicznych.
To obliguje inwestorów do dbania o należyte odprowadzanie wody, a w Gdańsku coraz częściej powstają budynki wykorzystujące małą retencję. 
Kilku mężczyzn przed czerwoną zaporą blokującą napływ wody
Sposobu właściwego ustawienia zapory tamującej wodę dogląda osobiście Ryszard Gajewski - prezes Gdańskich Wód
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl
 
- Zachęcamy, do korzystania z dóbr zielonej retencji. W samym 2022 r. uzgodniliśmy projekty powierzchniowej retencji, która będzie w stanie pomieścić blisko 130 000 metrów sześciennych wody” - dodaje Ryszard Gajewski.

Inne osiągnięcia Gdańskich Wód

Sztandarowym projektem spółki jest System Monitoringu Hydrologicznego zbudowany z ponad 150 urządzeń do pomiaru wysokości opadu i poziomu wody w zbiornikach retencyjnych i potokach. 
Z inicjatywy spółki Gdańskie Wody w 2020 r. niedaleko mola w Brzeźnie powstała pierwsza w Polsce pilotażowa stacja do oczyszczania wód opadowych z mikroplastików.
 
Od 2017 r. na wiosnę spółka organizuje też ćwiczenia przeciwpowdziowe, w których celem jest koordynacja działań różnych służb, także z sąsiednich gmin.
 
Ciekawostki o spółce Gdańskie Wody:
 
 • Administruje wszystkimi gdańskimi zbiornikami retencyjnymi, które są w stanie pomieścić tyle wody opadowej, ile zmieściłoby się w 186 basenach olimpijskich
 • Utrzymuje 17 gdańskich fontann
 • Zarządza 37 pompowniami, które w ciągu 60 sekund są w stanie przepompować ponad 1000 m3 wody (ok. 17 m3/s)
 • Czyści sieć kanalizacji deszczowej, długą na 760 km - tyle wynosi odległość z Gdańska do niemieckiego Hamburga
 
 

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór