• Start
  • Wiadomości
  • Wybór wykonawcy MEVO 2.0 znów opóźniony. KIO uwzględniła odwołanie firmy Nextbike

Wybór wykonawcy MEVO 2.0 znów opóźniony. KIO uwzględniła odwołanie firmy Nextbike

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Nextbike Polska S.A. dotyczące kilku zapisów przetargu w sprawie wyboru nowego operatora MEVO. Niezależnie od tego, czy OM GGS odwoła się od decyzji Izby, czy zrezygnuje z tego - rozstrzygnięcie przetargu nie nastąpi zgodnie z planem.
( Publikacja: 26.03.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kiedy wróci Mevo?
Kiedy wróci Mevo?
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


W kwietniu 2021 roku miał zostać wyłoniony operator Mevo 2.0 (uczestnicy przetargu mieli czas na składanie ofert do 16 marca). Do rozstrzygnięcia postępowania jednak nie dojdzie. Spółka Nextbike Polska, przywrócona do gry o MEVO dzięki skutecznemu odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej (izba uznała, że firmy nie można winić za działania firmy NB Tricity, mimo że operator Mevo 1 należał do niej w 100 proc. jako spółka córka), uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie swojego drugiego odwołania, w którym domagała się zmian części zapisów przetargowych. KIO przychylił się do zastrzeżeń Nextbike Polska w sprawie zapisów postępowania dotyczących:

  • możliwości oceny estetyczno-funkcjonalnej rowerów,
  • konieczności przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem,
  • obowiązku przedstawienia dokumentów dot. wykazu punktów ładowania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Wyrok zapadł 1 marca, ale do OM GGS (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot) wpłynął wraz z uzasadnieniem dopiero 23 marca. Licząc od tej daty, Obszar ma siedem dni na odwołanie się od decyzji KIO - kancelaria prawna analizuje obecnie dokumenty w tej sprawie. 

- Wszystkie warunki przetargowe opracowaliśmy tak, żeby mieszkańcy metropolii otrzymali rowery najwyższej jakości. Stąd w zapisach znalazła się konieczność nie tylko oceny rowerów, ale także przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem - tłumaczy Alicja Mongird rzecznik prasowa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot. - Sposób zarządzania Mevo 1 pozostawiał wiele do życzenia, dlatego chcieliśmy, by potencjalni wykonawcy przedstawili komisji przetargowej sposób, w jaki zamierzają zarządzać MEVO 2. Pozostali uczestnicy przetargu nie obawiali się tego zapisu. Byliśmy gotowi do zaproszenia wykonawców do składania ofert we wrześniu ubiegłego roku i rozstrzygnięcie przetargu. Wtedy Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji odwołał się do KIO po raz pierwszy, co wydłużyło procedurę przetargową o kolejne miesiące. Po raz drugi firma ta odwołała się do KIO już po zaproszeniu wykonawców do składania ofert. Kolejne przesunięcia rozstrzygnięcia przetargu są powodowane odwołaniami Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. 

 

Warsztaty dla mieszkańców w sprawie przyszłości Roweru Metropolitalnego MEVO, grudzień 2019
Warsztaty dla mieszkańców w sprawie przyszłości Roweru Metropolitalnego MEVO, grudzień 2019, to m.in. tutaj wypracowywano założenia dla MEVO 2.0
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Do dzisiaj na kontach użytkowników Mevo 1 pozostały niezwrócone środki z wykupionych przez nich abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska S.A., zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. Tak się nie stało, mimo kilkakrotnych wezwań do zwrotu nadpłaconych środków ze strony OM GGS.

Obszar przygotowywał się do wytoczenia pozwu zbiorowego w tej sprawie w imieniu mieszkańców, ale w marcu 2020 roku sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając jednocześnie, że spółka nie posiada żadnych środków.

Wobec tego OMGGS wszczął dwa postępowania sądowe - nie tylko przeciwko NB Tricity, ale również jej spółce-matce - Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. Z jednej strony prokuratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, a z drugiej toczy się postępowanie cywilne.