• Start
  • Wiadomości
  • Wsparcie finansowe na zakup mieszkania bez barier architektonicznych

Wsparcie finansowe na zakup mieszkania bez barier architektonicznych. Złóż wniosek

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych.
13.07.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu
Wnioski o zakup mieszkania bez barier architektonicznych można składać do końca 2024 r.
fot. Krzysztof Mystkowski/ KFP.pl

Do kogo adresowane jest wsparcie?

O dopłatę mieszkańcy mogą się starać także w przypadku zamiany nieprzystosowanego lokalu, na dostosowany do ich potrzeb. Ta pomoc dostępna jest w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Do składania wniosków zachęca osoby uprawnione, spełniające określone kryteria, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku.

Beneficjentem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności (to w przypadku osób do 16 roku życia) lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym tudzież ma orzeczenie traktowane na równi, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia

W przypadku, gdy sprawa dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wówczas trzeba do niego dołączyć:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego
  • dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby z niepełnosprawnością reprezentowanej przez opiekuna prawnego np. akt urodzenia.

Jak złożyć wniosek?

Dofinansowanie dotyczy dopłaty m.in. do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero.

Wysokość pomocy stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, z uwzględnieniem maksymalnych kwot dofinansowania publikowanych przez PFRON na każdy kwartał danego roku.

Szczegółowymi informacjami służą zainteresowanym specjalistki i specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej MOPR w Gdańsku, pod numerem tel. 58 320 53 62 (w godzinach pracy ośrodka). Więcej wiadomości oraz procedura dotycząca dofinansowania jest dostępna m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR oraz na stronie internetowej PFRON.

"Ludzie z misją" - podcast z opowieściami społeczników z gdańskiego MOPR

Składanie wniosków wyłącznie poprzez SOW

Wnioski w sprawie można składać tylko w formie elektronicznej, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Można to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem MOPR, do 31 grudnia 2024 roku. Pośrednictwo oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego wnioskodawcy.

oprac. RP