Przy dworcu PKP we Wrzeszczu powstaje kubaturowy parking dla 500 rowerów

Intensywne roboty prowadzone są obecnie zarówno przy budowie nowego budynku dworca kolejowego, jak i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, gdzie powstaje parking kubaturowy, który pomieści pół tysiąca rowerów. Jest to jeden z elementów węzła integracyjnego.
31.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu plac budowy, widać betonowanie płyty fundamentowej, na której stoi kilku robotników w pomarańczowych kombinezonach, za nimi w tle przejeżdża szary pociąg
Rozpoczęła się budowa parkingu rowerowego przy dworcu kolejowym we Wrzeszczu
Fot. Tomasz Brzeski /DRMG

Parking dla 500 rowerów

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, obecnie trwa zbrojenie płyty fundamentowej pod budynek parkingu wraz z częścią socjalną.

Kubaturowy parking rowerowy powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej i budynku dworca PKP, niedaleko zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego oraz istniejącej pętli autobusowej.

W miejscu planowanego budynku parkingu rowerowego znajdował się parterowy pawilon mieszczący pomieszczenia socjalne dla kierowców miejskiej spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, oraz zatoka parkingowa dla samochodów osobowych pracowników GAiT. Pawilon został rozebrany w ostatnich tygodniach.

Przetarg na projekt połączenia tramwajowego z dworcem we Wrzeszczu

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję garażu - parkingu rowerowego o pojemności 500 rowerów. Zamontowane zostaną w nim stojaki dwupoziomowe oraz stojaki rowerowe przeznaczone na parkowanie rowerów specjalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

W hali znajdzie się też stanowisko do samodzielnego serwisowania roweru.

grafiki przedstawiają dwupoziomowy prostokątny budynek parkingu rowerowego, widać tam kilka rowerów
Tak będzie wyglądał parking rowerowy przy dworcu kolejowym we Wrzeszczu
Mat. Dokumentacja projektowa

Obiekt będzie miał dwie kondygnacje i płaski dach wykonany w systemie retencyjnym - pokryty będzie niską roślinnością, a nadmiar wody odprowadzany będzie rynnami do kanalizacji deszczowej.

Na parking prowadzić będą trzy wejścia : dwa od strony ul. Dmowskiego, jedno pieszo - rowerowe umożliwiające wprowadzenie roweru na parking oraz drugie - piesze dla łatwego dostępu osób odbierających rowery oraz do obsługi punktu gromadzenia odpadów czy pomieszczenia technicznego. Trzecie wejście zaplanowano od strony Galerii Bałtyckiej, pieszo - rowerowe. Na poziom parkingu +1 prowadzić będą schody wewnętrzne i schody zewnętrzne, niezadaszone, ułatwiające dostęp pieszym do parkingu od strony budynku dworca

Na parterze nowego obiektu znajdą się, poza parkingiem dla jednośladów, także pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego dla kierowców GAiT.

Śródmieście, Wrzeszcz. Dworce kolejowe będą gotowe w połowie 2023 roku

Węzeł integracyjny przy dworcu

Parking dla rowerów jest jednym z elementów większego projektu, którym jest budowa węzła integracyjnego. W jego ramach zaplanowano także trzy miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride, w formie wydzielonej zatoki postojowej. Skrzyżowanie ulic Lendziona i Dmowskiego, w rejonie Kiss&Ride, zaprojektowano jako mini rondo o średnicy 3 metrów. Zaprojektowano też dwa miejsca postojowe dla taksówek  w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z peronów PKP oraz dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Poza tym przebudowane zostaną sieci teletechniczne i kanalizacja deszczowa, a także zamontowana zostanie tzw. mała architektura. W ramach zadania przewidziano także posadzenie drzew owocowych i krzewów.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm, którego liderem jest Roverpol Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie blisko 13 mln złotych. Te powinny zakończyć się w październiku br.

na zdjęciu plac budowy, widać kilku robotników w pomarańczowych kombinezonach którzy prowadzą prace na płycie fundamentowej
Nowy parking ma pomieścić pół tysiąca rowerów
Fot. Tomasz Brzeski /DRMG

Inwestycja z dofinansowaniem unijnym

Budowa węzła integracyjnego jest realizowana w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”. Dotychczas w naszym mieście wybudowano takie węzły w Rębiechowie oraz w Osowej. W planach jest budowa takiego węzła przy dworcu kolejowym "Gdańsk Główny".

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.