• Start
  • Wiadomości
  • Wręczenie nagród Rady Miasta za zasługi dla gdańskich seniorów i młodzieży

Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla seniorów i młodzieży. Transmisja dziś, godz. 18, gdansk.pl

Wręczenie drugiej edycji nagród ustanowionych przez Radę Miasta Gdańska - Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży - odbędzie się w środę, 22 listopada w Nowym Ratuszu. Wydarzenie będzie transmitowane na portalu gdansk.pl. Wyróżnienia odbiorą: Bożena Kisiel, Jolanta Rychlik oraz Bożena Radłowska-Szymkun.
21.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
statuetka w formie trójzęba, z bursztynowym kółkiem w którym wypisano nazwę nagrody
Statuetka Nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów ustanowionej przez Radę Miasta Gdańska w 2022 roku
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

O Nagrodach RMG Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży

Nagrody: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży, Rada Miasta Gdańska ustanowiła w maju 2022 roku. Pierwsi laureaci odebrali towarzyszące nagrodom statuetki stylizowane na trójząb Neptuna, kilka miesięcy później. 

Oto nowe gdańskie nagrody. Otrzymają je zasłużeni dla gdańskich seniorów i młodzieży

Nadszedł czas na wręczenie drugiej edycji tych najnowszych nagród ustanowionych przez Radę Miasta Gdańska z inicjatywy jej przewodniczącej Agnieszki Owczarczak, a zawnioskowanych przez radnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska.

Uroczystość odbędzie się w środę, 22 listopada, w Nowym Ratuszu, początek o godz. 18. Wydarzenie będziemy transmitować na gdansk.pl

- Druga edycja nagród pokazuje, że zarówno środowisko młodzieży jak i seniorów gdańskich z otwartością przyjęło możliwość wyróżnienia w ten sposób osób szczególnie mocno zaangażowanych w działania na rzecz obu tych grup społecznych - mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Warto doceniać takie podstawy, jakie reprezentują laureaci nagród i czerpać z nich przykład do naśladowania.

Kto może zostać laureatem Nagród: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży?

Ustanowienie nagród ma na celu uhonorowanie osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz środowiska seniorów i młodzieży w Gdańsku - czytamy w uchwale RMG dotyczącej ustanowienia nagród. - “Inicjatywa sprzyjać ma integracji międzypokoleniowej i poznawaniu specyfiki poszczególnych grup społecznych. (...) Potrzeba stworzenia wyróżnienia narodziła się w czasie pandemii, która wyraźnie pokazała solidarność międzyludzką. Liczne akcje pomocowe, organizowane indywidualnie i w sposób zorganizowany, dały przykład współodpowiedzialności za osoby i instytucje wymagające wsparcia w tym czasie”.

Laureatów wyłaniają wspólnie przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Rady Seniorów w Gdańsku i Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, nowe wyróżnienie jest więc też doskonała okazją do współpracy trzech rad.

Kandydatów do nagród proponować mogą osoby prawne, instytucje i organizacje mające siedzibę w Gdańsku, a także samorządy uczniowskie lub grupy mieszkańców Gdańska liczące przynajmniej 50 osób.

W skład Kapituły wchodzą:  Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska delegowany na okres danej kadencji Rady Miasta Gdańska.

Po raz pierwszy nagrodzeni za zasługi dla seniorów i młodzieży. WIDEO i ZDJĘCIA

grupa kilkunastu osób stoi w rzędzie. odświętnie ubrani
Laureaci Nagród Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży wraz z uczestnikami ubiegłorocznej uroczystości wręczenia tych wyróżnień
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Trzy nagrody w 2023 roku

W tym roku do biura Rady Miasta Gdańska wpłynęły łącznie cztery wnioski: dwa o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz dwa o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży.

Wyboru laureatów dokonała Kapituła – w tym roku w składzie:

  • Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
  • Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku,
  • Wiktoria Bojanowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
  • Michał Zorena, kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego.

Kapituła przyznała jedną nagrodę za zasługi dla gdańskich seniorów i dwie za zasługi dla gdańskiej młodzieży.

Zasłużona dla Gdańskich Seniorów

Bożena Kisiel – za promowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz historii Wilna i Ziemi Wileńskiej. Za edukację i propagowanie kultury, w tym za organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, konferencji, festiwali związanych z ww. tematyką. Za aktywną działalność społeczną na rzecz seniorów z rejonów Wileńszczyzny. Celem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które reprezentuje Bożena Kisiel jest przede wszystkim dbanie o pamięć przeszłości oraz o potrzeby członków Towarzystwa, głównie już osób w wieku senioralnym. Towarzystwo zapewnia seniorom potrzebę kontaktu z innymi, organizuję wiele warsztatów, zapewnia możliwość powrotu wspomnieniami do miejsc utraconych oraz kontakt z rodakami z Wileńszczyzny.

Bożena Kisiel od 12 lat pełni funkcje Prezesa Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Z wykształcenia psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uczestniczka strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. W wyniku inicjatywy Bożeny Kisiel, Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych kresów wschodnich Polski

Zasłużone dla Gdańskiej Młodzieży

Jolanta Rychlik – za aktywizację społeczną i zawodową młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za wspieranie różnorodności oraz działania integrujące, włączające młodzież z dysfunkcjami w społeczność lokalną. Za innowacyjne metody integracji międzypokoleniowej, wyrównywanie szans dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zdolności gospodarowania wolnym czasem oraz za rozwijanie umiejętności społecznych.  Za organizację wielu projektów między innymi warsztatów plastycznych i muzycznych dla dzieci. Za wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa pomorskiego.

Jolanta Rychlik jest Fundatorką i Prezeską Fundacji „Świat Wrażliwy” działającej od 2013 roku na gdańskich Siedlcach, aktywizującej społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz seniorów. Praktyk, terapeutka zajęciowa i trenerka pracy z długoletnim stażem pracy z młodymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i seniorami. Prezeska Stowarzyszenia „Świat Wrażliwy" założonego 21 kwietnia 2023 r„ którego celem jest budowa Domu Wrażliwego.

Caffe Aktywni na Siedlcach - smaczne skutki współpracy niezwykłej młodzieży i seniorów

Bożena Radłowska-Szymkun – za upowszechnianie i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, za podejmowanie wielu akcji społecznych, pomoc i wsparcie uczniów w tym prowadzenie zajęć wyrównawczych. Za propagowanie akcji charytatywnych oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego w nich uczestnictwa. Za czynne i skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży, w tym modelowanie prawidłowych zachowań, przekazywanie umiejętności potrzebnych do optymalnego funkcjonowania społecznego oraz rozwijanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem.

Bożena Radłowska-Szymkun jest nauczycielką chemii i matematyki. W 2000 r. przeszła na emeryturę, ale nie przerwała pracy do dziś. Od wielu lat udziela bezpłatnie korepetycji wszystkim potrzebującym pomocy uczniom ZSO 5. Przez kilka lat prowadziła Profilaktyczny Klub Młodzieżowy „Wnęka", którego uczestnikami była młodzież gimnazjalna pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych. Od wielu lat niesie pomoc wszystkim uczniom szkoły, którzy potrzebują wsparcia edukacyjnego, zapobiegając ich wykluczeniu i marginalizacji ze względów ekonomicznych. Potrafi nawiązać wyjątkowy kontakt z młodzieżą.

Zasłużeni dla gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży w 2022

Nagrodę za zasługi dla gdańskich seniorów otrzymał Cezary Zieliński, gdański przedsiębiorca, prezes spółki z o. o. „Versus”, za zasługi w zakresie zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji, wsparcie społeczne gdańskich seniorów, dotowanie aktywności kulturalnej oraz integrację środowisk senioralnych. Za wieloletnie zaangażowanie w działalność charytatywną i bezinteresowną pomoc seniorom, szczególnie w okresie pandemii.

Kapituła przyznała trzy nagrody Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży, które otrzymali:

Nina Katka - aktywistka i wolontariuszka za wspieranie aktywnego uczestnictwa gdańskiej młodzieży w życiu publicznym, zaangażowanie w życie społeczne, propagowanie ważnych społecznie postaw oraz prowadzenie szeregu działań na rzecz praw człowieka oraz zwierząt.

Stowarzyszenie Morena - stowarzyszenie powstało 20 lat temu przy harcerskim środowisku Morena, by wspomagać grupy i organizacje młodzieżowe. Nagroda za działania na rzecz gdańskiej młodzieży, w szczególności za upowszechnienie i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży. Za prowadzenie projektów na rzecz młodzieży w tym: tworzenie spółdzielni uczniowskich. 

Olivia Centre - za wspieranie aktywności społecznej, artystycznej i sportowej gdańskiej młodzieży, za działania edukacyjne, za działalność charytatywną wspierającą dzieci i młodzież. Firma od momentu powstania wspiera Fundację Inspirujące Przykłady, zapraszając młodzież będącą na etapie wyboru dalszych ścieżek kształcenia. Przedstawiciele OC prezentują wybrane stanowiska pracy, opowiadając o możliwościach zawodowych i praktycznej stronie kariery.