• Start
 • Wiadomości
 • Radni nagrodzą zasłużonych dla gdańskich seniorów i młodzieży

Oto nowe gdańskie nagrody. Otrzymają je zasłużeni dla gdańskich seniorów i młodzieży

Radni Miasta zaprezentowali dziś projekt uchwały ustanawiającej dwie nowe nagrody: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Uchwała zostanie poddana głosowaniu podczas majowej sesji. - W przestrzeni miejskiej pojawiają się przeróżne nagrody, ale nie podkreślają działalności na rzecz tych dwóch grup społecznych. Powinniśmy pokazywać wartość ich działania i podziękować za serce i pracę, jaką wkładają na rzecz wspierania innych – mówi Kamila Błaszczyk z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
17.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wzór statuetki Zasłużony dla Gdańskich Seniorów stylizowany jest na trójząb Neptuna
Wzór statuetki "Zasłużony dla Gdańskich Seniorów" stylizowany jest na trójząb Neptuna
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Inicjatorką wyróżnień jest przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, a jej wnioskodawcami radni Klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska.

- Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska podejmiemy uchwałę ustanawiającą dwie, nowe nagrody: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Chcemy w ten sposób, we współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku i Młodzieżową Radą Miasta Gdańska, uhonorować osoby i instytucje działające na rzecz seniorów i młodzieży w Gdańsku – mówiła podczas konferencji prasowej przewodnicząca Agnieszka Owczarczak. – Zależy nam, jako radnym Gdańska, na współdziałaniu i integracji międzypokoleniowej, ale też na pokazaniu innym, jakie działania można prowadzić na rzecz różnych środowisk i jakie są ich potrzeby.

- Pani Przewodnicząca Agnieszka Owczarczak wysłuchała naszych drobnych sugestii o nagrodzeniu osób wspierających seniorów w Gdańsku. Nagrody nie są najważniejsze, ważne jest to co robimy, jak działamy, ale na pewno taka forma docenienia jest miłym gestem – mówił Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku.

Projekt uchwały prezentowali m.in.: radna Kamila Błaszczyk, Aleksander Żubrys – przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak i Michał Jankowski – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Projekt uchwały prezentowali m.in.: radna Kamila Błaszczyk, Aleksander Żubrys – przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak i Michał Jankowski – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Kamila Błaszczyk z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej podkreślała bezinteresowność tych, którzy działają na rzecz dzieci i seniorów.

- W przestrzeni miejskiej pojawiają się przeróżne nagrody, ale nie podkreślają one działalności na rzecz tych dwóch konkretnych grup społecznych. Dlatego warto zaznaczyć, że są osoby, organizacje, instytucje, które z pożytkiem działają dla seniorów czy młodzieży, bo one robią to zazwyczaj bezinteresownie, bez chęci rozgłosu. To my powinniśmy pokazywać wartość ich działania i podziękować za serce i pracę, jaką wkładają na rzecz wspierania innych – mówiła Kamila Błaszczyk.

Głos zabrał także Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

- Bardzo się cieszę, że Rada Miasta Gdańska wyszła z taką propozycją. Nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży są podziękowaniem dla wszystkich osób, które działają na rzecz obu tych grup. Czekamy na każdy Państwa wniosek i z wdzięcznością uhonorujemy działalność ważnych dla seniorów i młodzieży działaczy lub organizacji – zachęcał przewodniczący Młodzieżowej Rady.

Uzasadnienie nagród

W projekcie uchwały czytamy:

„Ustanowienie nagród ma na celu uhonorowanie osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz środowiska seniorów i młodzieży w Gdańsku.

Procedura przyznawania nagród służyć będzie współdziałaniu Rady Miasta Gdańska z Radą Seniorów w Gdańsku i Młodzieżową Radą Miasta Gdańska w ramach wyłonienia laureatów nagród. Inicjatywa sprzyjać ma integracji międzypokoleniowej i poznawaniu specyfiki poszczególnych grup społecznych.

Potrzeba stworzenia tego typu wyróżnienia narodziła się w czasie pandemii, która wyraźnie pokazała solidarność międzyludzką. Liczne akcje pomocowe, organizowane indywidualnie i w sposób zorganizowany, dały przykład współodpowiedzialności za osoby i instytucje wymagające wsparcia w tym czasie”.

Kto może otrzymać nagrody?

Nagrody będą przyznawane dorocznie osobie fizycznej, prawnej lub innemu podmiotowi na podstawie oceny całokształtu działalności lub indywidualnych osiągnięć o istotnym znaczeniu dla środowiska gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży.  

Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskich Seniorów przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskich seniorów w szczególności z w zakresie: 

 • zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji,
 • wspierania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
 • wsparcia społecznego,
 • integracji środowisk senioralnych,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów,
 • wspierania aktywności zawodowej seniorów.

Nagrodę Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży przyznaje się za istotne dokonania na rzecz gdańskiej młodzieży w szczególności w zakresie:

 • wsparcia aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, 
 • upowszechniania i promowania idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, 
 • wspierania integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
 • rozwijania form kształcenia,
 • wspierania aktywności społecznej, artystycznej i sportowej,
 • działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Dwa etapy wyboru

W pierwszym etapie wnioski zawierające zgłoszenia kandydatów do nagród mogą być składane na piśmie do dnia 31 sierpnia danego roku do:

 1. Rady Seniorów w Gdańsku
 2. Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
 3. Rady Miasta Gdańska

przez osoby prawne, instytucje i organizacje mające siedzibę w Gdańsku, samorządy uczniowskie lub grupę 50 mieszkańców Gdańska.

W drugim etapie, Rada Seniorów w Gdańsku, Młodzieżowa Rady Miasta Gdańska lub grupa 7 Radnych Miasta Gdańska składają do 30 września do Kapituły kandydatury podmiotów nominowanych do nagród.  W skład Kapituły wchodzą: 

 • Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
 • Przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku,
 • Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska,
 • przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska delegowany na okres kadencji Rady Miasta Gdańska.

Kapituła po rozpatrzeniu wniosków dokonuje do dnia 30 października danego roku wyboru laureatów nagród.

oprac. AU