Po raz pierwszy nagrodzeni za zasługi dla seniorów i młodzieży. WIDEO i ZDJĘCIA

Cezary Zieliński oraz Nina Katka, Stowarzyszenie Morena i Olivia Centre – to pierwsi laureaci Nagród Rady Miasta Gdańska: Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Wyróżnienia wręczono w poniedziałek, 5 grudnia w Nowym Ratuszu. Nagroda ustanowiona została z inicjatywy przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak na mocy Uchwały Nr L/1248/22 Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2022 r.
05.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nagrody Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży przyznane zostały po raz pierwszy
Nagrody Rady Miasta Gdańska Zasłużony dla Gdańskich Seniorów i Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży przyznane zostały po raz pierwszy
Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Nagrody przyznane po raz pierwszy

Kapituła przyznała jedną nagrodę za zasługi dla seniorów (dla Cezarego Zielińskiego) i trzy za zasługi dla młodzieży, które otrzymali: Nina Katka, Stowarzyszenie Morena i Olivia Centre.

– Potrzeba stworzenia tego typu wyróżnienia narodziła się w czasie pandemii, która wyraźnie pokazała solidarność międzyludzką. Liczne akcje pomocowe, organizowane indywidualnie i w sposób zorganizowany, dały przykład współodpowiedzialności za osoby i instytucje wymagające wsparcia w tym czasie – mówi Agnieszka Owczarczak. – Postanowiliśmy, że trzeba ustanowić nagrodę, która uhonoruje osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w różne działania na rzecz gdańskich seniorów i gdańskiej młodzieży.

Wpłynęło osiem wniosków

Do Biura Rady Miasta Gdańska wpłynęło łącznie 8 wniosków: 2 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskich Seniorów oraz 6 o przyznanie nagrody Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży. Za zasługi dla gdańskich seniorów zgłoszono: Danutę Przybek i Cezarego Zielińskiego. Za zasługi dla gdańskiej młodzieży zgłoszono: Ewę Bożko-Kozikowskiej oraz Annę Kluczek-Kolar, Stowarzyszenie „Brzostek Top Team”, Jakuba Hamanowicza, Stowarzyszenie Morena, Olivia Centre i Ninę Katkę.

Laureatów wyłoniła Kapituła w składzie:

  • Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
  • Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku
  • Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
  • Mateusz Szulc, kierownik Referatu Spójności Społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego

Najaktywniejsi docenieni. Kto zdobył tytuł Wolontariusza i Wolontariuszki Roku 2022?

 

Statuetki, które trafiły do laureatów
Statuetki, które trafiły do laureatów
Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Zasłużony dla Gdańskich Seniorów

Nagrodę Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów otrzymał Cezary Zieliński. Wnioskodawcą była Rada Seniorów w Gdańsku.

Uzasadnienie: za szczególne zasługi w zakresie zapobiegania marginalizacji i dyskryminacji, wsparcie społeczne gdańskich seniorów, dotowanie aktywności kulturalnej oraz integrację środowisk senioralnych. Za wieloletnie zaangażowanie w działalność charytatywną i bezinteresowną pomoc seniorom, szczególnie w okresie pandemii.

Trzy nagrody za zasługi dla młodzieży

Kapituła przyznała trzy nagrody Zasłużony dla Gdańskiej Młodzieży, które otrzymali:

Nina Katka – za wspieranie aktywnego uczestnictwa gdańskiej młodzieży w życiu publicznym, zaangażowanie w życie społeczne i wolontariat, propagowanie ważnych społecznie postaw oraz prowadzenie szeregu działań na rzecz praw człowieka oraz praw zwierząt. Wnioskodawca: Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.

Stowarzyszenie Morena – za wieloletnie działania na rzecz gdańskiej młodzieży, w szczególności za upowszechnienie i promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży poprzez prowadzenie lekcji i zajęć obywatelskich. Integrację środowisk młodzieżowych poprzez wspieranie kół, grup nieformalnych, w których działa młodzież. Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia poprzez poprowadzenie projektów profilaktycznych i prozdrowotnych. Za prowadzenie wielu projektów na rzecz młodzieży w tym: tworzenie spółdzielni uczniowskich. Wnioskodawca: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Olivia Centre – za wspieranie aktywności społecznej, artystycznej i sportowej gdańskiej młodzieży, za działania edukacyjne, w tym prowadzenie wielu warsztatów mających na celu edukację ekologiczną, za działalność charytatywną wspierającą dzieci i młodzież. Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku.


ZOBACZ TRANSMISJĘ Z UROCZYSTOŚCI

 

Sylwetki laureatów

Cezary Zieliński

W kategorii zasłużony dla gdańskich seniorów w szczególności w zakresie zapobiegania marginalizacji, dyskryminacji i wsparcia społecznego, wspierania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej oraz integracji środowisk senioralnych, zgłaszamy kandydaturę Gdańszczanina Cezarego Zielińskiego, gdańskiego przedsiębiorcy, prezesa spółki z o. o. „Versus”. Na wstępie chcielibyśmy podkreślić niezwykłe zaangażowanie Cezarego Zielińskiego w rewaloryzację zabytków gdańskich, o co wielokrotnie wnioskowali gdańscy seniorzy. To, np. zespół kamieniczek przy ul. Straganiarskiej, a następnie kompletna odbudowa i rewaloryzacja obiektu byłej „przychodni kolejowej” przy Dworcu PKP w Gdańsku. Budynek ten w 2018 roku uzyskał nagrodę Prezydenta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej za lata 2016 – 2017. Cezary Zieliński udostępnił nieodpłatnie ten obiekt dla naszej Rady Seniorów w Gdańsku na spotkania okolicznościowe, co jest dla nas wyjątkowo korzystne, ze względu na pobliską siedzibę Rady. Organizujemy tam spotkania oraz imprezy integracyjne m. in. coroczne „opłatki”. Właściciel w dużym stopniu partycypuje w kosztach tych spotkań, w których biorą udział organizacje pozarządowe i kluby seniora. Wielce to wspomaga działalność Rady Seniorów w Gdańsku. Wspiera też senioralne środowiska twórcze uczestnicząc w aukcjach sztuki gdańskich malarzy – seniorów. W grudniu 2021 r. na wniosek Rady Seniorów sponsorował 2 godzinny program pieśni i wierszy twórców żydowskich związanych z martyrologią wojenną tego narodu w wykonaniu m. in. Dariusza Wójcika, pieśniarza współpracującego z Radą Seniorów.

Odrębnym działaniem Cezarego Zielińskiego jest jego działalność charytatywna. Udział w wydarzeniach charytatywnych to stała jakość w jego życiu. Niejednokrotnie przy pełnej anonimowości, bezinteresownie udziela pomocy rzeczowej i finansowej samotnym seniorom, tym, którzy jej potrzebują. Wiemy o tym, jako często pośrednicy działań. Konkretnym tego wyrazem jest, np. jego istotna pomoc finansowa udzielona Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku w 2020 roku, kiedy to wylicytował na aukcji charytatywnej najwyższą stawkę za spędzanie jednego dnia z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz. Ciekawą inicjatywą Cezarego Zielińskiego była też jego darowizna dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na rzecz ukazania – zasług weteranów – seniorów floty Polskiej w czasie II Wojny Światowej. W tym miejscu pragniemy również podkreślić jego pomoc jako restauratora przy dostarczaniu posiłków w czasie epidemii najbardziej potrzebującym seniorom.

Warto też wspomnieć, że Cezary Zieliński pozytywnie integruje społeczność lokalną dzielnicy Aniołki w Gdańsku, porządkując i remontując otoczenie budynków m. in. w rejonie ul. Tuwima. Zdając sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy, głównie seniorzy, są w stanie podołać finansowo pracom porządkowym, często są, taktownie dostarczał środki i urządzenia (farby, sprzęt), aby mieszkańcy mogli upiększać swoje otoczenie. To znakomicie wyzwala integrującą energię środowisk lokalnych.

Wspomnieć należy również o inicjatywie Cezarego Zielińskiego, kiedy zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o wspólne wyremontowanie ul. Tuwima. Tak też się stało. Zaangażował 100 tys. złotych własnych środków na ten cel, dzięki temu naprawiono

powierzchnię oraz fachowo „wyremontowano” drzewostan tej gdańskiej dzielnicy ku zadowoleniu wielu seniorów z tego rejonu. To wręcz prekursorskie działania mogące być wzorem dla innych.

Większość jego działań wspomagających seniorów nigdzie nie jest ujawniana ani ewidencjonowana, w przeciwieństwie do wielu „dobroczyńców”, którzy robią to w celu własnej promocji i poklasku. To godne szczególnej uwagi. To prawdziwy społecznik, altruista, przyjaciel seniorów. Zgłaszając jego kandydaturę do nagrody pierwszej edycji zasłużony dla gdańskiej seniorów, właśnie takim osobom jak Cezary Zieliński, chcemy uczynić zadość i oddać honor.

Nina Katka

Nina Katka jest aktywistką i wolontariuszką. Od ponad roku aktywnie udziela się społecznie. Swoje działania rozpoczęła w lipcu 2021, gdy dołączyła do Rady Programowej festiwalu „Forum Młodych”, nad którym pracowała później przez pół roku i który zakończył się ogromnym sukcesem. Udało jej się przeprowadzić debatę na bardzo istotny temat – postrzeganie Kościoła przez młodzież. Moderowana przez nią dyskusja została też najchętniej oglądaną podczas całej konferencji.

W swojej działalności stara się przede wszystkim szerzyć ideę równości i tolerancji i pokazywać, że młodzież też ma coś do powiedzenia, dlatego, kiedy tylko może, zabiera głos publicznie. Pierwszy raz udało jej się opowiedzieć o swoich działaniach w marcu 2022, podczas debaty przeprowadzonej na wydarzeniu organizacji Niebieskie Trampki. Miesiąc później, wystąpiła jako prelegentka podczas Gdańskich Lekcji Obywatelskich 2022, gdzie opowiedziała o swojej działalności społecznej i o tym, jak działa w grupie Amnesty International, którą prowadzi w szkole. W maju na konferencji „Szkoła Zrównoważonego Rozwoju” w Europejskim Centrum Solidarności” wygłosiła przemówienie dotyczące edukacji i praw człowieka w szkole. Poruszyła również temat Parlamentów/Samorządów Uczniowskich, co udało jej się rozwinąć podczas czerwcowej debaty o samorządności w szkołach, która odbyła się na Strefie Społecznej w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich.

Angażuje się również w życie szkoły – jest członkinią Parlamentu Uczniowskiego i przewodniczącą Szkolnej Grupy Praw Człowieka Amnesty International. W ciągu ostatniego roku udało jej się zorganizować m.in. Dzień Przeciw Homofobii i kiermasz na rzecz organizacji „Kotangens”.

Zaangażowana jest również w działania organizacji RóWNIE, gdzie pomaga online w prowadzeniu social mediów. Regularnie angażuje się też w demonstracje, czy wolontariaty akcyjne w Gdańsku, tj. Trójmiejska Manifa, czy Święto Wolności w ECS. Stara się działać, jak najwięcej się da, na różnych płaszczyznach, żeby zwracać uwagę na istotę praw człowieka i równości. W swojej działalności skupia się na równości oraz wolności. Zależy jej na lepszym traktowaniu praw człowieka w naszym kraju, zmianie systemu edukacji, równouprawnieniu i tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska. Uważa, że zdanie młodzieży ma ogromne znaczenie i wie, że wielu z nas ma coś do powiedzenia. Niestety, nie każdy ma możliwość wyjścia na scenę i opowiedzenia o swoich problemach, dlatego Nina wykorzystuje to, że może mówić za tych, którzy z pewnych powodów nie użyją do tego swojego głosu

Stowarzyszenie Morena

Stowarzyszenie powstało przy harcerskim środowisku Morena, by wspomagać grupy i organizacje młodzieżowe. Przez 20 lat zrealizowało ponad 160 projektów, które były skierowane dla młodzieży i młodzieżowych grup, rad, organizacji, szkół, przedszkoli czy klubów.

Za działania na rzecz gdańskiej młodzieży Stowarzyszenie Morena zdobyło wiele nagród i wyróżnień: m.in. nagrodę im. Lecha Bądkowskiego. Zostali również finalistami polskiej edycji Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości m.in. za model spółdzielni uczniowskich. Otrzymali prestiżowy medal 120-lecia spółdzielni uczniowskich w Polsce za największą w Polsce liczbę utworzonych w gdańskich szkołach spółdzielni uczniowskich.

Stowarzyszenie Morena odpowiada za działania, które rozpoznawalne są nie tylko Polsce ale i w Europie. Wspomniane powyżej, stworzone przez Morenę 28 spółdzielni uczniowskich w gdańskich szkołach, było prezentowane na forum krajowym oraz europejskim.

Już od 2008 r. w Gdańsku, jako jednym z pierwszych miast w Polsce, Morena stworzyła i wdrożyła fundusz młodzieżowy, który od kilku lat jest jednym z kilku filarów gdańskich funduszy wspieranych finansowo przez Miasto Gdańsk.

Przez 19 lat stowarzyszenie prowadziło punkt Eurodesk Gdańsk, dzięki któremu w gdańskich szkołach powstało 22 punkty SPINKA - Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Od 14 lat, corocznie w gdańskich szkołach wolontariusze europejscy Stowarzyszenia Morena prowadzą od 60 do 120 lekcji europejskich w szkołach oraz debaty i spotkania dla uczniów w ramach działalności prowadzonego przez nich punktu Europe Direct Gdańsk.

Jako jedyna organizacja w Polsce Stowarzyszenie Morena zorganizowało w Gdańsku już 5 edycji Targów Młodzieżowej Aktywności w Halach Międzynarodowych Targów Gdańskich. Ostatnia edycja w 2018 r. to już ponad 9.000 uczestników 45-minutowych warsztatów oraz prezentacji, stoisk, pokazów organizacji, inicjatyw, klubów, kółek i instytucji działających na rzecz młodzieży.

Realizują oni także wielkie projekty skierowane bezpośrednio do liderów młodzieżowych z gdańskich organizacji i grup. Obecny projekt finansowany ze środków unijnych PO WER to wsparcie ponad 420 młodych gdańszczan w rozwoju kompetencji społecznych.

Stowarzyszenie Morena działa w Gdańsku od 2002 roku i przez 20 lat wsparło setki grup, organizacji, ale także pojedynczych młodych osób w rozwoju, aktywnościach, zainteresowaniach oraz umiejętnościach.

Olivia Centre

Olivia Centre to instytucja, która od momentu powstania wspiera Fundację Inspirujące Przykłady, zapraszając młodzież będącą na etapie wyboru dalszych ścieżek kształcenia. Przedstawiciele Olivii Centre prezentują wybrane stanowiska pracy, opowiadając o możliwościach zawodowych i praktycznej stronie kariery.

W marcu 2022 roku Olivia Centre we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" przeprowadziła całodniowe, bezpłatne warsztaty dla ponad 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Parandowskiego, mające na celu edukację ekologiczną. Podczas spotkania technicy weterynarii i edukatorzy „Ostoi" przedstawili praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy dzikim zwierzętom, trafiającym w pobliże osiedli i zabudowań miejskich.

W kwietniu 2022 Olivia Centre przeprowadził serię pokazów magicznych, z udziałem amerykańskiego magika, Billa Herza. Pokazy odbyły się w ogrodzie Olivia Garden, miały charakter bezpłatny i obejmowały poczęstunek, a ich celem była atrakcyjna animacja czasu wolnego najmłodszych migrantów z Ukrainy, którzy tymczasowo przebywają w pobliskim domu przy ul. Wita Stwosza 23, w Gdańsku Oliwie. Centrum zorganizowało zbiórkę oraz koncert charytatywny, a uzyskane środki przeznaczyło na zakup wyprawek dla niemowląt oraz wyposażenie pokojów opieki dla opiekunów i dzieci, znajdujących się na terenie punktu recepcyjnego w Gdańsku, przy ul. Dolna Brama, gdzie początkowo kierowani byli migranci, trafiający do naszego miasta.

W czerwcu 2022 roku Olivia Centre podjęło się współorganizacji oraz częściowego sfinansowania festynu z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie miało charakter otwarty, a udział w nim mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Oliwy i goście odwiedzający dzielnicę.

Od trzech lat Olivia Centre inicjuje i współfinansuje projekt Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego. Dotąd w jego ramach zostały zrealizowane następujące inicjatywy wspierające dzieci i młodzież: Oliwska Stacja Rekreacja , projekt Biblioteka +, pozwalający na remont i aranżację przestrzeni bibliotecznej dla najmłodszych, projekt Oliwa kulinarna i kulturalna, angażujący uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 do zapoznania się z dzielnicą i stworzenia mapy najważniejszych punktów.

Olivia Centre wspiera zorganizowane grupy dziecięce i młodzieżowe, oprowadzając po terenie centrum, z uwzględnieniem atrakcji takich, jak ogród Olivia Garden, czy taras widokowy. Instytucja pozostaje otwarta na potrzeby kół naukowych, czy klubów zainteresowań, dzieląc się wiedzą, czasem i doświadczeniem.

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI 

 

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy