Wiemy, kiedy przejedziesz samochodem pod Martwą Wisłą!

Już od niedzieli, 24 kwietnia, tunel pod Martwą Wisłą zostanie otwarty dla samochodów! Dzień wcześniej, w sobotę, 23 kwietnia, przyjdź na Dzień Otwarty. To ostatnia okazja, by szczegóły zobaczyć z bliska, przespacerować się, przebiec czy przejechać rowerem. Od niedzieli pieszym wstęp wzbroniony!
18.04.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

 

• Rewolucja tunelowa. Niech ciężarówki jadą pod Martwą Wisłą

W końcu! Samochodami przez tunel pod Martwą Wisłą pojedziemy już w niedzielę, 24 kwietnia! Na swoim profilu na FB poinformował o tym prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 

„Mimo zapowiedzi niestety ze względu na awarię samolotu nie uda mi się dotrzeć do Strasburga, gdzie dzisiaj wieczorem Europejskie Centrum Solidarności odbierze prestiżową nagrodę Rady Europy. Będąc jednak na miejscu, odebrałem raport, na podstawie którego mogę już z całą pewnością ogłosić, że ruch samochodowy w Tunelu pod Martwą Wisła zostanie uruchomiony w najbliższą niedzielę o godzinie 10.00. Natomiast w sobotę od 9.00 rano kolejny raz zapraszam na Dzień Otwarty tunelu - przypominam, że to ostatnia możliwość, żeby przejść, przebiec lub przejechać na rowerze w jedynym tego typu obiekcie w kraju”. 


Zaproszenie na sobotni Dzień Otwarty w pierwszej kolejności dostaną rowerzyści, biegacze i ci, którzy lubią spacery. Spacer podziemną rurą? Brzmi źle? Ale jeśli jest to rura, która tak naprawdę jest nowoczesnym tunelem pod rzeką, to czemu nie? To nie lada gratka nie tylko dla pasjonatów budownictwa...

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza gdańszczan w kolejności: rowerzyści o godz. 9; biegacze - o godz. 11; a spacerowicze, chodziarze i nordic walkerzy, czyli wszyscy na nogach, o godz. 13. Piesi będą mogli chodzić tunelem aż do godz. 18.

To wyjątkowa, ostatnia okazja! Gdy tunel zostanie oddany do użytku dla ruchu samochodowego, nie będzie już można do niego wejść ani wjechać rowerem. Zatrzyma nas ostrzegawczy głos z głośników, rozkazujący nam natychmiast opuścić tunel!!!

 

Centrum monitoringu tunelu pod Martwą Wisłą

 

 

Harmonogram Dnia Otwartego:

  • 9.00 Zbiórka rowerzystów  - wjazd na teren od strony ronda Marynarki Polskiej łacznicą zjazdową do tunelu, tam wyznaczone zostanie miejsce zbiórki.
  • 9.30 Ruszamy  do przejazdu tunelu trasą od ronda Marynarki Polskiej w kierunku Węzła Ku Ujściu i dalej drugim tunelem powrót w stronę Marynarki Polskiej.
  • 10.30 Koniec imprezy rowerowej, rowerzyści wyjeżdżają z terenu uroczystości.  
  • 10.30 Witamy biegaczy, którzy zbierają się przy wjeździe.
  • 11.00 Ruszamy do przebiegnięcia przez tunel, trasa podobnie jak rowerowa od Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu i powrót drugą rurą tunelu
  • 12.15 Koniec imprezy biegowej.
  • 12.45 Przy wjeździe witamy pierwszych piechurów i wszystkich, którzy chcieliby wyruszyć w paradzie. Zachęcamy do przebrania się w barwne stroj; przejściu towarzyszyć będą szczudlarze i bębniarze.
  • 13.00 Przywitanie przez Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i budowniczych tunelu.
  • 13.15 Wyruszamy do pierwszego przejścia tunelem!
  • 13.15 do 18.00 Tunel otwarty dla zwiedzających (ostatni zwiedzający zostaną wpuszczeni do tunelu o godzinie 17:00). W tym dniu częściej niż zwykle kursować będzie komunikacja zbiorowa – uwaga częstsze kursy od strony ronda Marynarki Polskiej. Więcej informacji wkrótce na www.ztm.gda.pl

W czasie dnia otwartego miasto zaprasza na drobny poczęstunek.
 

UWAGA! WAŻNE! Zanim wybierzesz się do tunelu, zapoznaj się poniżej z regulaminem imprezy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN DNIA OTWARTEGO TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ

§ 1

Organizator

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel 58 323 63 36

§ 2

Termin i miejsce

1. 23 kwietnia 2016, w godzinach 9-18

2. Drogi dojazdowe do tunelu oraz jezdnie w obu kierunkach w tunelu pod Martwą Wisłą.

§ 3

Trasa przejazdu, biegu i przemarszu.

1. Trasa przejazdu rowerowego, biegu i przemarszu obejmuje dystans 2500 metrów i

przebiega na trasie:

a) wjazd do tunelu pod Martwą Wisłą od strony ronda ul. Marynarki Polskiej

b) tunel pod Martwa Wisłą – jezdnia w kierunku węzła Ku Ujściu

c) nawrot przy wylocie tunelu po stronie węzła Ku Ujściu

d) wylot tunelu pod Martwą Wisłą po stronie węzła Marynarki Polskiej

2. Miejsce startu i zakończenia rowerowego, biegu i przemarszu wyznacza i zabezpiecza

Organizator

§ 4

Warunki uczestnictwa i zasady bezpieczeństwa

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.

2. Udział osób nieletnich (poniżej 15 roku życia) w wydarzeniu jest możliwy tylko i

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które

sprawują nad nimi pieczę.

3. Organizator imprezy może odmówić udziału w wydarzeniu oraz przebywania na miejscu

wydarzenia osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,

psychotropowych lub innych podobnie działających,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,

środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,

c) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

d) napojów alkoholowych,

e) środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

5. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

6. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń

znajdujących się w miejscu wydarzenia.

7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz

porządek podczas trwania imprezy, poprzez:

a) służby porządkowe odpowiednio umundurowane i oznaczone,

b) kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi,

c) zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci dwóch wozów bojowych oraz

d) zapewnienie pomocy medycznej w postaci: sześciu patroli medycznych, dwóch

e) udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego w postaci 20 toalet,

8. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy

zobowiązane są bezwglednie stosować się do poleceń służb porządkowych i

informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.

9. Osoby będące świadkami wypadku, pożaru lub innego zdarzenia potencjalnie

zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub mieniu powinny niezwłocznie

powiadomić służby porządkowe.

10. Na terenie odbywania się imprezy obowiązuje absolutny zakaz używania otwartego

ognia, rac świetlnych oraz wszelkich innych przedmiotów emitujących ogień lub

mogących spowodować pożar. Pracownicy ochrony będą wzywali do przestrzegania

tego zakazu.

instalacji p-poż na miejscu wydarzenia

karetek pogotowia oraz instalacji ratowniczych na miejscu wydarzenia

§ 5

Organizacja przejazdu rowerowego

1. Przejazd rowerowy organizowany jest w godzinach 9:00-10:45

2. W przejeździe tunelem biorą udział rowery i inne pojazdy napędzane siłą ludzkich

3. Przejazd odbywa się z prędkością 8-15 km/h,

4. Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami

zamykającymi,

5. Uczestnicy jadą wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie,

6. Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność dbając o bezpieczeństwo innych

uczestników,

7. Osoby biorące udział w przejeździe obowiązane są do zachowywania się w sposób nie

zagrażający innym uczestnikom przejazdu,

8. Zabrania się wszelkich wyścigów i innych niebezpiecznych zachowań, np. jazdy bez

trzymanki, jazdy na jednym kole, rozmawiania przez telefon w czasie jazdy.

9. Przejazdy są zabezpieczane przez grupę organizatora (w odblaskowych kamizelkach),

oraz ratowników medycznych,

10. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i

ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych i ratowniczych,

11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym technicznie pojeździe, ze

szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe działanie hamulców,

12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką

prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność,

13. Zaleca się, aby uczestnicy przejazdu, a obowiązkowo dzieci do lat 12 korzystali z

kasków rowerowych, które należy zapewnić we własnym zakresie.

14. Dopuszcza się możliwość przerwania, zakończenia lub włączenia się do przejazdu

rowerowego na półmetku trasy czyli przy nawrotce przy wylocie tunelu po stronie

węzła Ku Ujściu.

15. Uczestnicy włączający się do przejazdu od strony węzła Ku Ujściu zobowiązani są

przestrzegać zaleceń organizatorów i służb porządkowych

§ 6

Organizacja biegu

1. Bieg organizowany jest w godzinach 10:30-12:45

2. Uczestnicy biegną wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie.

3. Zabrania się poruszania w trakcie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych

urządzeniach mechanicznych oraz biegu ze zwierzętami.

4. Osoby biorące udział w biegu obowiązane są do zachowywania się w sposób nie

zagrażający innym uczestnikom.

5. Dopuszcza się możliwość przerwania, zakończenia lub włączenia się do biegu na

półmetku trasy czyli przy tunelu po stronie węzła Ku Ujściu.

6. Uczestnicy włączający się do biegu od strony węzła Ku Ujściu zobowiązani są

przestrzegać zaleceń organizatorów i służb porządkowych.

§ 7

Organizacja przemarszu

1. Przemarsz organizowany jest w godzinach 12:30-18:00.

2. Uczestnicy maszerują wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie.

3. Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących przemarsz.

4. Zabrania się poruszania w trakcie przemarszu na rowerach, rolkach, deskorolkach i

innych urządzeniach mechanicznych.

5. Korzystanie z kijków typu Nordic Walking w trakcie biegu jest DOZWOLONE.

6. Osoby biorące udział w marszu obowiązane są do zachowywania się w sposób nie

zagrażający innym uczestnikom.

7. Dopuszcza się możliwość przerwania, zakończenia lub włączenia się do biegu na

półmetku trasy czyli przy nawrotce przy wylocie tunelu po stronie węzła Ku Ujściu.

8. Uczestnicy włączający się do przemarszu od strony węzła Ku Ujściu zobowiązani są

przestrzegać zaleceń organizatorów i służb porządkowych.

§ 8

Dokumentacja wydarzenia

1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —

uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób

przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie

rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz

promocyjnych.

3. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z

tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych

relacjonujących przebieg otwarcia tunelu

4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie odbywa

się impreza otwarcia tunelu, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne

fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z

Festynem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i

wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Festyn.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie

przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, deklaruje

pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora

lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w

wydarzeniu.

4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych

roszczeń w stosunku do organizatora.

5. Uczestnicząc w wydarzeniu akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.

6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego

niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie

organizatorowi.

10. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową

www.gdansk.pl. Regulamin dostępny jest także u organizatora wydarzenia w trakcie

wydarzenia.

11. Decyzją organizatora imprezy otwarcia tunelu, służby porządkowe i informacyjne

uprawnione są do:

a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby

te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione;

c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem

obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do

opuszczenia imprezy masowej;

d. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów

zabronionych.

12. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone

przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników

jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

13. Liczbę uczestników imprezy zakłada się na 15 000 osób, rozłożoną w czasie 9 godzin.