Większy obszar Gdańska? Wyraź swoją opinię - ankieta i spotkanie 9 lutego

Mieszkańcy Gdańska mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic Gdańska, które wiążą się z włączeniem do obszaru miasta terenów znajdujących się pod morskimi wodami wewnętrznymi. Swoje zdanie można wyrazić od 6 do 19 lutego, wypełniając ankietę elektroniczną lub papierowy druk. Będzie też otwarte spotkanie z mieszkańcami - w czwartek, 9 lutego, godz. 17, w Instytucie Kultury Miejskiej.
01.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
konsultacje społeczne - banner
Konsultacje społeczne odbędą się 9 lutego 2023, o godz. 17, w Instytucie Kultury Miejskiej
fot. mat. UMG

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy odpowiedzieć na pytanie postawione w ankiecie: „Czy jesteś za zmianą granic Miasta Gdańska polegającą na włączeniu do obszaru Miasta Gdańska obrębu ewidencyjnego nr 0144 ZATOKA, o powierzchni 42103,9709 ha pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej?”.

Odpowiedzi udziela się umieszczając znak „X” w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się od głosu”.

Jak wypełnić ankietę? Elektronicznie lub w tradycyjnej formie

Mieszkańcy zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach mają do wyboru ankietę elektroniczną lub tradycyjną – papierową.

Baner kierujący do ankiety elektronicznej znajdziecie na stronie głównej portalu www.gdansk.pl. Można też bezpośrednio kliknąć TUTAJ

Natomiast, papierową formę ankiety należy pobrać ze stron www.gdansk.pl,  wydrukować i wypełnioną dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Dokument można złożyć  w kancelarii ogólnej lub przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem „Konsultacje - Zatoka Gdańska”.

Spotkanie z mieszkańcami

W ramach konsultacji zostanie zorganizowane i przeprowadzone otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin będzie mógł wyrazić swoją opinię na dany temat. 

Spotkanie odbędzie się w 9 lutego o godz. 17.00 w sieni Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40).

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Działanie to efekt przyjęcia przez radnych Miasta Gdańska uchwały Nr LVII/1460/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska.

Konsultacje z mieszkańcami odbędą się w dniach 6 -19 lutego 2023 roku.

 

TV

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mieszkańcy i turyści świętowali pod “Sobieskim”