• Start
  • Wiadomości
  • W Gdańsku jak w Kanadzie? Kręgi wsparcia osób niepełnosprawnych - możesz pomóc

W Gdańsku jak w Kanadzie? Kręgi wsparcia wokół osób niepełnosprawnych - możesz pomóc

Dwanaście dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zostało objętych w  Gdańsku tzw. kręgami wsparcia. Wokół niepełnosprawnych mieszkańców tworzą je ich bliscy, znajomi, sąsiedzi i inni życzliwi ludzie. MOPR szuka kolejnych otwartych osób, które zechcą włączyć się w projekt i pomóc potrzebującym.
( Publikacja: 03.08.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Adam, jeden z dwunastu uczestników programu Kręgi wsparcia podczas pierwszego spotkania
Adam, jeden z dwunastu uczestników programu Kręgi wsparcia, podczas spotkania integracyjnego "Kolaż- mój portret"
Fot. Łukasz Ostapkowicz/Kręgi wsparcia

 

Od listopada 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest partnerem projektu pt. „Bezpieczna przyszłość ON - testowanie modelu”. Na terenie miasta jest on realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku.

 

Dwunastu niepłnosprawnych w kręgach wsparcia 

- Beneficjantami projektu jest 12 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie osób, głównie z Gdańska - mówi Sylwia Ressel rzecznik MOPR w Gdańsku. - I tak zostanie do końca projektu czyli do 2021 roku. Osoby te to m.in. uczestnicy zajęć w środowiskowych domach samopomocy i w innych ośrodkach wsparcia dziennego. 

Wokół każdego uczestnika projektu - przy pomocy pracowników MOPR i PSONI - powstają tzw. kręgi wsparcia, które tworzą życzliwi, pomocni ludzie z otoczenia osoby z niepełnosprawnością. Oprócz rodziny „budują je” także sąsiedzi, znajomi, właściciele zakładów usługowych czy sklepów, lokalna społeczność. Wszyscy starają się wspierać niepełnosprawnego człowieka w jego aktywizacji życiowej, społecznej, w samodzielnym życiu. 

- Największym zmartwieniem wielu rodziców niepełnosprawnych dzieci jest myśl, co będzie z dzieckiem, kiedy ich zabraknie - tłumaczy Sylwia Ressel. - I właśnie głównym celem projektu jest doprowadzenie do tego, aby jego uczestnicy mogli w jak najwyższym stopniu uczestniczyć w zwykłym, społecznym życiu. Żeby mimo swej niepełnosprawności nie byli w przyszłości skazani na pobyt w domu pomocy społecznej. 

 

W Gdańsku jak w Kanadzie? Testowanie Innowacyjnego projektu 

Tak zorganizowane wsparcie wokół osoby niepełnosprawnej to w Posce nowość. Od listopada 2018 roku projekt jest realizowany w Gdańsku i równolegle m.in. w Goleniowie, Elblągu i Suwałkach. Ma on na celu wypracowanie takich rozwiązań zabezpieczających prawno-finansową i społeczną sytuację osoby z niepełnosprawnością intelektualną, aby poradziła sobie, gdy z przyczyn naturalnych straci oparcie w rodzinie. 

- Wzorujemy się na Kanadzie, gdzie takie kręgi wsparcia działają od lat i się sprawdzają - mówi Agata Ciosmak z PSONI. - I testujemy, czy u nas taki lokalny system wsparcia osoby niepełnosprawnej uda się stworzyć. Doświadczenia tych pierwszych miesięcy pokazują, że o ile instytucje są chętne do współtworzenia takiego wsparcia, o tyle trudniej jest pozyskać te życzliwe osoby z najbliższego otoczenia. Pokazujemy, że to nie są jakieś dodatkowe obowiązki, to nie jest więcej niż to, co osoba życzliwa, zainteresowana drugim człowiekiem, sąsiadem, jest w stanie robić czy i tak robi. 

 

Realizacja projektu potrwa do stycznia 2021 roku. MOPR i PSONi zaprasza do współpracy życzliwych ludzi, firmy, instytucje, które zechcą włączyć się w kręgi wsparcia. W tej sprawie prosimy o kontakt z Agatą Ciosmak z PSONI Koło w Gdańsku, tel. 502 636 868 lub e-mail:kregiwsparcia@psoni.gda.pl 

 

Testowany w ramach projektu model pt. „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” to kompleksowa koncepcja wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu zamieszkania. Model jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia w Polsce lokalnych systemów wsparcia i wpisuje się w postanowienia „Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami”. 

Został zainicjowany przez organizacje i ekspertów działających w ramach Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, funkcjonującego przy Stowarzyszeniu BORIS. Model realizowany jest w ramach makro-innowacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na temat, na stronie: www.kregiwsparcia.pl  Równolegle prowadzona jest też kampania edukacyjno-informacyjna, z towarzyszącym hasłem #jestemwkregach.