• Start
 • Wiadomości
 • Gdański Tydzień Demokracji. Medale Prezydenta Gdańska dla radnych dzielnic

Gdański Tydzień Demokracji. Medale Prezydenta Gdańska dla radnych dzielnic

Jak funkcjonują rady dzielnicy? Czym przez ostatnie lata zajmowali się radni? Co im zawdzięczamy i ile to kosztowało? O tym rozmawiano podczas spotkania „Demokracja od podstaw”, które odbyło się w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji w Europejskim Centrum Solidarności, we wtorek, 18 września. Spotkanie było podsumowaniem dobiegającej końca kadencji 2014-2018.
( 18.09.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańscy radni dzielnicowi wyróżnieni przez prezydenta Pawła Adamowicza Medalem 100-lecia Niepodległości za wkład pracy, zaangażowanie oraz postawę na rzecz wspólnoty lokalnej
Gdańscy radni dzielnicowi wyróżnieni przez prezydenta Pawła Adamowicza Medalem 100-lecia Niepodległości za wkład pracy, zaangażowanie oraz postawę na rzecz wspólnoty lokalnej
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

W Gdańsku rada została powołana w każdej z 34 dzielnic. Swój mandat pełni obecnie 552. radnych dzielnicowych. Czym się zajmują?

Przede wszystkim starają się, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. W czasie kadencji 2014-2018 odbyło się łącznie 830 sesji, podjęto 156 uchwały. Rady ze swoich środków na działalność statutową zrealizowały 1727 wniosków o sfinansowanie projektów. Realizacja ich wymagała kwoty 6 mln 373 924 tys. złotych.

Wśród projektów znalazły się również i te przedłożone przez same rady dzielnic. W ostatnich latach dotyczyły one przede wszystkim rewitalizacji przestrzeni publicznej, w tym placów zabaw, skwerów, chodników i boisk (106 projektów); poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (34 projekty); rozbudowy monitoringu wizyjnego (18 projektów) oraz budowy placów zabaw i skwerów (9 projektów).

Działania rad dzielnic skupiły się też na zadaniach aktywizujących, więziotwórczych, wychowawczych i kulturalnych. W ciągu czterech lat zrealizowano aż 824 przedsięwzięcia z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku; 209 dotyczących doposażenia placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i drobnych remontów; 125 z zakresu warsztatów i kursów dla seniorów; 71 wyjazdów rekreacyjno-edukacyjnych oraz 61 przedsięwzięć obejmujących pomoc społeczną - taką jak dożywianie w szkołach i paczki świąteczne.

 

Spotkanie przedstawicieli rad dzielnic, podsumowujące ich czteroletnią kadencję, odbyło się w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji w Europejskim Centrum Solidarności
Spotkanie przedstawicieli rad dzielnic, podsumowujące ich czteroletnią kadencję, odbyło się w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji w Europejskim Centrum Solidarności
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

- Dziękuję wam za współpracę w tej kadencji, za wszystkie spotkania w dzielnicach. Praca społeczna, którą wykonujecie to praca, w której z jednej strony nie można liczyć na przesadną wdzięczność tych, których ona dotyczy - dominują uwagi, pretensje, bo taka jest natura ludzi. Z drugiej strony każdy z was może mieć osobistą satysfakcję, że w ciągu tych czterech lat wiele spraw udało się zrealizować - mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podczas podsumowującego kończącą się kadencję rad dzielnic 2014-2018 spotkania „Demokracja od podstaw” w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, które odbyło się we wtorek, 18 września, w Europejskim Centrum Solidarności.

Podczas spotkania radni z ośmiu dzielnic zostali wyróżnieni Medalem Prezydenta Miasta Gdańska przyznawanym w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego dla wieloletnich reprezentantów mieszkańców w Gdańskich Radach Dzielnic. Radnych nagrodzono za wkład pracy, zaangażowanie oraz postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

 

Laureaci:

 • Maciej Przybylski - Rada Dzielnicy Osowa od sześciu kadencji
 • Eugeniusz Erdmann - Rada Dzielnicy Rudniki od sześciu kadencji
 • Zofia Maciołek - Rada Dzielnicy Rudniki od sześciu kadencji
 • Bogdan Łagunionek - Rada Dzielnicy Rudniki od sześciu kadencji
 • Grzegorz Boros - Rada Dzielnicy Osowa
 • Halina Zdrada - Rada Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie
 • Katarzyna Żabińska - Rada Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie
 • Irena Kosznik - Rada Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie
 • Władysław Sidorko - Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
 • Monika Strugała - Rada Dzielnicy Młyniska od czterech kadencji
 • Krzysztof Dzienis - Rada Dzielnicy Młyniska od czterech kadencji
 • Jadwiga Kubik - Rada Dzielnicy Olszynka od czterech kadencji
 • Halina Korona - Rada Dzielnicy Olszynka od czterech kadencji
 • Andrzej Witkiewicz - Rada Dzielnicy Strzyża od czterech kadencji
 • Piotr Osiecimski - Rada Dzielnicy Strzyża od czterech kadencji
 • Marek Szymański - Rada Dzielnicy Nowy Port od czterech kadencji

 

Podsumowanie działalności rady było także okazją do zapowiedzenia powstającej publikacji „Gdańskie dzielnice. Tu mieszkam, tu działam”. Ma stanowić vademecum, rodzaj przewodnika dla obecnych i przyszłych radnych dzielnic, którzy zdecydują się kandydować. Będzie liczyć ponad 700 stron - opisane w niej będą wszystkie dzielnice, ze szczegółami, takimi jak spis ulic oraz ich położenie, rys historyczny, demografia, założenia urbanistyczne i architektoniczne czy wykaz placówek oświatowych i kulturalnych. Będzie wskazywała kierunki rozwoju, opowie o inwestycjach zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, czy działaniach demokracji lokalnej. Skorzystać z niej będą mogli również zainteresowani mieszkańcy - publikacja ma być ogólnodostępna, egzemplarze znajdą się m.in. w bibliotekach i Urzędzie Miejskim.

Kadencja 2014-2018 upływa 16 stycznia 2019 r. Wybory do rad dzielnic odbędą się w pierwszej połowie marca.

 

Czytaj też: Rzecznicy praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej obradowali w ECS