• Start
  • Wiadomości
  • W 2022 roku więcej gdańszczan otrzyma wsparcie materialne. Chodzi o progi dochodowe

W 2022 roku więcej gdańszczan otrzyma wsparcie materialne. Chodzi o progi dochodowe

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Więcej osób m.in. w Gdańsku będzie mogło skorzystać zwłaszcza ze wsparcia materialnego.
( Publikacja: 29.12.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od 2022 roku kryterium dochodowe w pomocy społecznej będzie wyższe
Od 2022 roku kryterium dochodowe w pomocy społecznej będzie wyższe
fot. pixabay.com

 

W 2022 roku próg dochodowy uprawniający do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosił 776 złotych miesięcznie (obecnie to 701 zł). Z kolei w przypadku rodzin - kryterium dochodowe wyniesie 600 złotych miesięcznie na osobę (obecnie to 528 zł).

Spełnienie kryterium dochodowego jest istotne zwłaszcza dla osób, które starają się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Osoby, które ubiegają się o zasiłek stały lub okresowy, także nie mogą przekroczyć obowiązujących progów. Jeśli ich przychody będą wyższe, nie zakwalifikują się do takiego wsparcia.

Nowe, podwyższone kwoty wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

oprac. AU