• Start
  • Wiadomości
  • VII Dwór. Jakie problemy ma ta kameralna dzielnica? Sprawdzał zastępca prezydent Gdańska

VII Dwór. Jakie problemy ma ta kameralna dzielnica? Sprawdzał zastępca prezydent Gdańska

O zagospodarowaniu terenów zielonych, remontach ulic, komunikacji miejskiej i innych sprawach rozmawiano podczas wtorkowego spaceru po dzielnicy, w którym uczestniczył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska razem z radnymi dzielnicy i radnymi miejskimi.
( Publikacja: 02.12.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
We wtorkowym spacerze wziął udział zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzelak (na pierwszym planie, po lewej) oraz Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Towarzyszyli im pracownicy urzędu, radni dzielnicy i radni miejscy
We wtorkowym spacerze wziął udział zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzelak (na pierwszym planie, po lewej) oraz Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Towarzyszyli im pracownicy urzędu, radni dzielnicy i radni miejscy
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Brak kanalizacji deszczowej na ul. Paneckiego

Pierwszym przystankiem wtorkowego spaceru była ul. Paneckiego. Radni dzielnicy zwrócili uwagę na potrzebę jej remontu. Nawierzchnia ul. Paneckiego wyłożona jest zniszczonymi już płytami jomb, a jeszcze większym problemem jest brak kanalizacji deszczowej - po intensywnych opadach woda "stoi" na ulicy.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego przyznali, że problem jest im znany i dotyczy również sąsiednich ulic. To kwestia braku kanalizacji, ale też sąsiedztwa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, z którego część wód spływa w ten rejon miasta. Konieczna jest gruntowna przebudowa ulicy. Trudno jednak na razie określić, kiedy mogłaby zostać zrealizowana. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju, zlecił przeanalizowanie ewentualnych źródeł finansowania tej inwestycji. Obecny na spotkaniu prezes Gdańskich Wód, Ryszard Gajewski, przyznał, że problem częściowo może rozwiązać stworzenie pewnego buforu dla spływania wód przy granicy z TPK, dzięki czemu zatrzymywano by wodę w bezpiecznym, "zielonym" miejscu. Ten pomysł także zostanie jeszcze przeanalizowany.

 

Ul. Paneckiego wymaga gruntownej przebudowy, w tym budowy kanalizacji deszczowej
Ul. Paneckiego wymaga gruntownej przebudowy, w tym budowy kanalizacji deszczowej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Teren GIWK

Przy ul. Abrahama, w sąsiedztwie kościoła, znajduje się zielony teren, obecnie nieco zaniedbany. Cała działka, wraz z budynkami, znajduje się pod zarządem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Radni dzielnicy dopytywali o możliwość "przejęcia" wspomnianego zielonego terenu i zagospodarowania go. Chodzi o stworzenie atrakcyjnego miejsca, m.in. z ławkami, na którym można by organizować np. festyny bądź inne wydarzenia dla lokalnej społeczności. W spacerze nie uczestniczyli przedstawiciele GIWK, dlatego padła sugestia, by najpierw zapytać spółkę o plany wobec tego miejsca. Obecni zgodzili się jednak z tym, że teren należy zagospodarować.

 

Powrót stawów rekreacyjnych

Na wysokości ul. Abrahama 31-32, w Zielonej Dolinie, wyznaczono z kolei strefę buforową przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Na razie teren ten jest zarośnięty i mało atrakcyjny dla okolicznych mieszkańców. Przed laty znajdowały się tutaj stawy. I właśnie o ich powrocie marzy lokalna społeczność, jak i Rada Dzielnicy. Prezes Gdańskich Wód, Ryszard Gajewski, przyznał, że na tym terenie wciąż znajdują się dreny, którymi płynie woda. Można je przebudować i skierować w miejsce planowanego odtworzenia dwóch stawów rekreacyjnych. Do tej inwestycji Miasto przygotowuje się już od pewnego czasu. Prowadzone były nawet starania, póki co bezskutecznie, o pozyskanie środków unijnych na ten cel. Miasto wkrótce może ogłosić jednak przetarg na wykonanie dokumentacji dla tego terenu. W planach jest też jego uatrakcyjnienie, na wzór wielu gdańskich zbiorników retencyjnych - jest pomysł, by powstał tu m.in. plac zabaw dla najmłodszych, a także przyjazny teren do rekreacji dla nieco starszych. We wtorek padła propozycja, by teren przyszłych stawów "umeblować", etapowo, m.in. ze środków Budżetu Obywatelskiego.

 

Przy ul. Abrahama zostaną odtworzone stawy rekreacyjne
Przy ul. Abrahama zostaną odtworzone stawy rekreacyjne
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Trasa linii 149

Radni poruszyli też kwestię przebiegu trasy linii autobusowej 149. Zaproponowali, by kursowała ona także ul. Abrahama i Michałowskiego. Przy ul. Abrahama znajduje się m.in. przychodnia, a przy ul. Michałowskiego mieszka z kolei wielu seniorów, którym wygodniej byłoby podjechać autobusem jak najbliżej domu. Padła też propozycja, by w pobliżu wspomnianej przychodni postawić przystanek komunikacji miejskiej. Wiceprezydent Piotr Grzelak zapowiedział, że ten pomysł zostanie przeanalizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego.

- Musimy jednak sprawdzić, czy jest możliwość, by w ogóle móc puścić autobus na ul. Michałowskiego, czy nie jest tam zbyt wąsko - zaznaczył Piotr Grzelak.

 

Uczestnicy spaceru zajrzeli na ul. Rodakowskiego, gdzie rozmawiano o potrzebie remontu nawierzchni całej tej ulicy
Uczestnicy spaceru zajrzeli na ul. Rodakowskiego, gdzie rozmawiano o potrzebie remontu nawierzchni całej tej ulicy
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Remont ulicy, budowa schodów

Uczestnicy wtorkowego spaceru zajrzeli też na ul. Rodakowskiego, gdzie rozmawiano o potrzebie remontu nawierzchni całej jezdni. Radni przyznali, że remont odcinka tej ulicy został zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. To, czy wygrał głosowanie, okaże się w najbliższą sobotę, kiedy to zostaną ogłoszone oficjalne wyniki głosowania BO. Modernizacja tej ulicy nie jest na razie ujęta w żadnym miejskim programie modernizacyjno-remontowym.

Na końcu ul. Mehoffera znajduje się niewielki zielony, miejski teren zanieczyszczony śmieciami, ale też zarośnięty krzakami i samosiejkami. Otacza go częściowo uszkodzony płot. Radni poprosili o jego uprzątnięcie i uporządkowanie. Zaproponowali też, by wyciąć rosnące na tym terenie drzewka owocowe, gdyż - ich zdaniem - przyciągają one w to miejsce dziki. Urzędnicy nie zgodzili się jednak na to.

Rozmawiano też o terenie rekreacyjnym przy ul. Rodakowskiego, gdzie znajduje się m.in. ogromne boisko. Radni zwrócili się z prośbą o wykonanie nowych trybun, gdyż dotychczasowe nie nadają się do użytku, a miejsce to służy m.in. do organizacji lokalnych imprez plenerowych. Ich budowę sfinansuje ze swoich środków Rada Dzielnicy.

 

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Rodakowskiego, gdzie znajduje się m.in. ogromne boisko, wybudowane zostaną nowe trybuny
Na terenie rekreacyjnym przy ul. Rodakowskiego, gdzie znajduje się m.in. ogromne boisko, wybudowane zostaną nowe trybuny
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Dyskutowano też o punkcie widokowym przy ul. Michałowskiego, na terenie strefy buforowej przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. W tej strefie zaplanowano tzw. zieloną plażę, drewniane schody i montaż ławek. Wstępnie narodził się też pomysł na wieżę widokową, jednak ze względu m.in. na przebiegające tamtędy sieci energetyczne, tego pomysłu zrealizować nie można. Radni proponowali we wtorek, by w tej sytuacji wybudować tam np. drewniany podest. Temu pomysłowi przyjrzy się miejski specjalista od tworzenia punktów widokowych w Gdańsku.

Radni dopytywali też o planowaną budowę schodów w ciągu ul. Orłowskiego, prowadzące do lasu. Mieczysław Kotłowski, dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, zapewnił, że powstaną.

 

Przy Gdańskiej Szkole Szermierki znajduje się rezerwa terenowa pod budowę tzw. Nowej Abrahama
Przy Gdańskiej Szkole Szermierki znajduje się rezerwa terenowa pod budowę tzw. Nowej Abrahama
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Teren za Szkołą Szermierki

Ostatnim punktem odwiedzin był teren przy ul. Michałowskiego, tuż obok Gdańskiej Szkoły Szermierki. Znajduje się tam obecnie dziko rosnąca zieleń. Jest to jedno z ulubionych miejsc spacerowych właścicieli psów. Teren ten stanowi rezerwę pod budowę tzw. Nowej Abrahama. Radni dopytywali o to, czy do czasu realizacji inwestycji, nie można tego terenu uprzątnąć, a także zamontować małej architektury, w tym ławek, by stało się ono bardziej atrakcyjne dla spacerowiczów.

Po dyskusji ustalono, że o ten teren będą dbać pracownicy wspomnianej szkoły. Nie można tu jednak zamontować żadnych stałych elementów wymagających betonowania, np. dużego ogrodzenia. Można jednak, tymczasowo, postawić kilka ławek.

- W przyszłym roku, w pierwszym kwartale, planujemy rozpocząć procedurę dla opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla Nowej Abrahama - zapowiedział Piotr Grzelak.

Sama budowa ruszy dopiero za kilka lat - po przejściu wszystkich procedur przygotowawczych.

Rozmawiano też o oczyszczeniu części przyszkolnego terenu, które stanowiło zaplecze budowy dla realizowanej w Oliwie inwestycji kanalizacyjnej. Okazuje się, że wykonawca pozostawił w gruncie sporo kłopotliwych odpadów.

 

ZOBACZ FOTORELACJĘ ZE SPACERU, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 1 GRUDNIA, W VII DWORZE