• Start
 • Wiadomości
 • Urzędnicy dostarczą decyzje podatkowe mieszkańcom Gdańska

Urzędnicy dostarczą decyzje podatkowe mieszkańcom Gdańska

Już po raz trzynasty decyzje podatkowe dostarczą gdańszczanom osobiście pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Urzędnicy rozniosą blisko 130 tysięcy decyzji. Akcja potrwa od 8 stycznia do 8 lutego.
( Publikacja: 09.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
130 urzędników dostarczy niemal 130 tys. decyzji
130 urzędników dostarczy niemal 130 tys. decyzji
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Prezydenta Miasta Gdańska).

W Gdańsku, po ubiegłorocznej przerwie, już po raz trzynasty decyzje podatkowe roznoszone będą przez pracowników urzędu. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne oraz efektywniejsze. Koszty doręczenia są niemal o połowę niższe, a skuteczność doręczenia decyzji bezpośrednio do mieszkańców wynosi ponad 90%.

130 urzędników dostarczy niemal 130 tys. decyzji

Wszyscy oczekujący na decyzje powinni pamiętać o kilku ważnych sprawach:

 • Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-20:00.
 • Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.
 • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.
 • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
 • Urzędnik może zostawić przesyłkę u naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
 • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Miesiąc na dostarczenie decyzji

Akcja rozpocznie się 8 stycznia i potrwa do 8 lutego włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, każdy pracownik doręczający decyzje został zobowiązany do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
 • wstrzymania się od doręczania decyzji w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów infekcji,
 • zgłoszenia do służb sanitarnych informacji o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną podczas doręczania.

Ponadto każdy pracownik doręczający decyzje posiada aktualny Unijny Certyfikat COVID.

Jak uregulować należność

Podatek można opłacać elektronicznie lub w opłatomatach zlokalizowanych w Zespołach Obsługi Mieszkańców:

 • Nowe Ogrody 8/12,
 • Wilanowska 2,
 • Partyzantów 74,
 • Milskiego 1,
 • Żaglowa 11,

a także oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Gdańska, w których również można dokonać wpłat podatku bez prowizji:

 • Cieszyńskiego 36,
 • Garncarska 23,
 • Grunwaldzka 92/98,
 • Kołobrzeska 43,
 • Lastadia 2,
 • Nowe Ogrody 8/12,
 • Ogarna 116,
 • Rakoczego 17,
 • Uphagena 27

Decyzje podatkowe online

Od kilku lat decyzje podatkowe można otrzymywać w formie elektronicznej. To rekomendowany przez UMG sposób na pozyskanie tego dokumentu. Aby skorzystać z tej metody, niezbędne jest wyrażenie zgody podatnika na taką formę otrzymywania decyzji, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Instrukcja „jak otrzymywać decyzje elektronicznie”

Urzędnicy zachęcają również do składania informacji podatkowych online. Dzięki temu można zyskać czas i złożyć informację bez konieczności wychodzenia z domu. W bezbłędnym wypełnieniu dokumentów pomoże prosta aplikacja dostępna online. Dostępne są tam również informacje dla osób, które nabyły nieruchomość w Gdańsku.

Istnieje możliwość powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności lub powstałej zaległości w zakresie podatków i opłat.

Szczegółowe informacje - złożenie odpowiedniej zgody.