Urząd zbada, jak żyje się mieszkańcom Gdańska

Właśnie rozpoczęło się badanie jakości życia mieszkańców Gdańska zlecone przez gdański magistrat Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ankiety przeprowadzane będą do połowy czerwca.

Urząd zbada, jak żyje się mieszkańcom Gdańska
A
A
data publikacji: 21 maja 2016 r.

Jak się mieszka w Gdańsku? O to pytać będą ankieterzy
Jak się mieszka w Gdańsku? O to pytać będą ankieterzy
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

W ankiecie 1500 wylosowanych osób będzie pytanych o takie sfery życia jak komunikacja publiczna, infrastruktura drogowa, dostępność punktów handlowo-usługowych, ochrona zdrowia, sytuacja materialna, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, sport i rekreacja, oferta kulturalna, praca zawodowa i przestrzeń publiczna.

Dodatkowo w badaniu przeprowadzona zostanie krótka diagnoza mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia. Respondenci zostaną zapytani o aktywność fizyczną, palenie papierosów, a także o wzrost i wagę.

- Każdorazowo informujemy badaną osobę, że podane informacje są anonimowe i będą analizowane jedynie zbiorczo. Tego typu badania z powodzeniem są realizowane na całym świecie, również w Polsce np. w prowadzonej przez dra hab. Janusza Czapińskiego „Diagnozie Społecznej” - wyjaśnia Katarzyna Drozd-Wiśniewska, z-ca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej UMG.

Mieszkańcy mogą się spodziewać wizyty ankietera Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG do połowy czerwca.

- Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wyniki zebrane z ankiet będą stanowiły dla miasta nie tylko ważną informację o tym jak mieszkańcy postrzegają zmiany, które zachodzą w Gdańsku, ale także będą stanowiły istotny element ewaluacji Programów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Dlatego tym bardziej zależy nam na uprzejmości mieszkańców i wpuszczaniu ankieterów PRBS UG do domu w celu przeprowadzenia badania - dodaje Drozd-Wiśniewska.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora