Siedlce. Na ul. Nad Jarem zostanie zbudowany nowy chodnik

W poniedziałek, 25 września rozpocznie się przebudowa chodnika na fragmencie ulicy Nad Jarem w dzielnicy Siedlce. Wymienione zostaną krawężniki oraz płyty chodnikowe. Modernizacja potrwa planowo do 18 grudnia i nie spowoduje większych utrudnień w ruchu.
23.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
stary wysłużony chodnik z połamanymi płytami chodnikowymi
Na nowy chodnik czekają mieszkańcy
źródło: GZDiZ

Ul. Nad Jarem - nowy chodnik

Przebudowa obejmie 350-metrowy odcinek ulicy Nad Jarem - od ulicy Skarpowej do ulicy Wyczółkowskiego. Podczas remontu rozebrany zostanie dotychczasowy wysłużony chodnik z płyt betonowych. W jego miejscu pojawią się nowe płytki chodnikowe ułożone na podbudowie z łamanego kruszywa.

Kontynuacja Budżetu Obywatelskiego. Pielęgnacja blisko 130 drzew przy ulicach Łąkowej i Wróblej

Wjazdy na posesje zyskają natomiast nawierzchnię z kostki betonowej. Zdemontowane i wymienione na nowe zostaną także kamienne krawężniki. Wykonawca wyreguluje również studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne, by zrównały się z nową nawierzchnią chodnika.

stary wysłużony chodnik, połamane pyty, zarośnięty trawami
Z nowego chodnik będzie można korzystać jeszcze w tym roku
źródło: GZDiZ

Bez większych utrudnień w ruchu

Podczas trwania prac remontowych chodnik będzie zamykany odcinkowo. Miejscowo zawężana będzie także jezdnia ulicy Nad Jarem. Zachowany zostanie jednak ruch w obu kierunkach oraz możliwość wjazdu na poszczególne posesje. Remont chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych wzdłuż ulicy Nad Jarem.