• Start
  • Wiadomości
  • Sytuacja uchodźców z Ukrainy w dużych miastach. Raport Unii Metropolii Polskich

Sytuacja uchodźców z Ukrainy w dużych miastach. Raport Unii Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich (UMP) przedstawiła wyniki analiz i badań dotyczących liczby uchodźców i pomocy ze strony mieszkańców w dużych miastach. Dowiadujemy się m.in. ilu obywateli Ukrainy przebywa w miastach metropolitalnych, ilu uczniów trafiło do naszych szkół i jak wygląda zaangażowanie Polaków w pomoc osobom uciekającym przed wojną. Wśród 12 polskich miast w raporcie są też dane dotyczące Gdańska.
09.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Polska jest krajem, w którym po agresji Rosji na Ukrainę schroniło się najwięcej uchodźców
Polska jest krajem, w którym po agresji Rosji na Ukrainę schroniło się najwięcej uchodźców
fot. Anna Rezulak/gdansk.pl

Raport UMP o uchodźcach z Ukrainy – geotrapping

Raport obecny kontynuacją raportu z kwietnia stworzonego przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zatytułowanego „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse”. Dane zostały zaprezentowane uczestnikom Światowego Forum Miejskiego, które odbywało się w Katowicach.

Raport UMP- Gdańsk wśród miast o największym skokowym wzroście populacji 

W najnowszej wersji znajdują się zaktualizowane analizy dotyczące szacunkowej liczby Ukraińców przebywających w Polsce i największych metropoliach. Przy gromadzeniu danych zastosowano unikalną metodę geotrappingu. która, poprzez agregowanie informacji z urządzeń mobilnych, pozwoliła określić liczbę i lokalizację dorosłych Ukraińców i Ukrainek (osób od 15 roku życia) przebywających w Polsce. Dane te zostały zestawione z informacjami o numerach PESEL, które z kolei pozwoliły oszacować liczbę ukraińskich dzieci, mieszkających w Polsce. Dane o uczniach ukraińskich z pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej.

Unia Metropolii Polskich (UMP) powstała w 1990 roku. Początkowo działała jako konwent prezydentów, obecnie jest fundacją skupiającą 12 największych, metropolitalnych polskich miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.  Jej statutowe cele to m.in. promocja inicjatyw i działań regionalnych i lokalnych, wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej oraz wspólne rozwiązywanie problemów wielkich miast. Po zabójstwie prezydenta Gdańska w 2019 r. UMP nosi imię Pawła Adamowicza.

Liczba Ukraińców w maju 2022

Z raportu dowiadujemy się, że w maju 2022 r. przebywało u nas 3,37 mln Ukraińców, z czego 1,43 mln znalazło schronienie w 12 największych polskich miastach. Przeprowadzone szacunki wskazują, że po wybuchu wojny w marcu 2022 r. liczba mieszkańców Gdańska wynosiła 629 tysięcy, z czego Ukraińcy stanowili 25%, w kwietniu wzrosła do 655 tysięcy (28% Ukraińców). Jednak już w maju część uchodźców opuściła nasze miasto. Jedni pojechali do innych krajów, a wielu wróciło do ojczyzny. Liczba mieszkańców Gdańska spadła więc do 618 tysięcy (24% Ukraińców). Według raportu w kwietniu 2022 r. w Gdańsku przebywało 184,4 tys. Ukraińców, podczas gdy w maju liczba ta spadło do 146,8 tys.

Podobne zjawisko miało miejsce w innych dużych miastach poza Warszawą i Wrocławiem, gdzie liczba mieszkańców wzrosła.

liczba ludności
źródło: metropolie.pl

Regularne dane dotyczące liczby uchodźców publikuje też Straż Graniczna. 7 lipca podała, że z Ukrainy do Polski od 24 lutego, czyli od dnia agresji rosyjskiej, przyjechało 4,596 mln osób. W tym samym okresie 2,662 mln Ukraińców opuściło nasz kraj.

Przy porównywaniu tych danych z danymi z raportu trzeba pamiętać, że duża liczba Ukraińców mieszkała i pracowała w Polsce jeszcze przed wojną. Ważny jest też okres gromadzenia danych. Liczby podawane przez SG dotyczą już lipca, podczas gdy raport UMP obejmuje pierwsze 3 miesiące wojny.

Nasza pomoc Ukraińcom

W pierwszych dniach, a nawet godzinach wojny przeciętni Polacy wykazali się olbrzymią mobilizacją. Ruszyli spontanicznie i bezinteresownie na pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom. Od 15 marca 2022 roku uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać w Polsce PESEL, który uprawnia ich do korzystania m.in. z pomocy socjalnej.

W pomoc, w różnej formie, zaangażowało się 67% mieszkańców 12 dużych miast. W tychże miastach 525 tys. uchodźców skorzystało ze schronienia w prywatnych domach. W Gdańsku u osób prywatnych zamieszkało prawie 60 tys. uchodźców.

źródło: metropolie.pl

Ukraińskie dzieci w polskich szkołach

Od stycznia do maja 2022 r. liczba uczniów ukraińskich w szkołach 12 miast UMP podwoiła się (+106%). Wzrosła z ponad 56 tys. do 115 tys. Najwięcej uczniów przybyło w Warszawie i Białymstoku. Duży wzrost jest też w Gdańsku. W styczniu było to 4,056 tys, a w maju już 7,989 tys. (97+%).

ucznie
źródło: metropolie.pl

Plany i potrzeby uchodźców z Ukrainy

Z raportu dowiadujemy się też tego jakie potrzeby i plany mają uchodźcy. Jeśli chodzi o pomoc to najważniejsze jest dla nich usamodzielnienie się. Dwie sprawy wysuwają się na plan pierwszy – znalezienie mieszkania (28%) i znalezienie pracy (27%). Dopiero na dalszych miejscach oczekiwane wsparcie wiąże się z pomocą finansową czy rzeczową. W maju 2022 r. 70% naszych gości nie pracowało, ale ponad połowa z nich (54%) poszukiwała aktywnie pracy. Z bazy danych PESEL wynika z kolei, że 91% uchodźców w 12 miastach to kobiety, a wiele  z nich (47%) uciekając przed wojną zabrało ze sobą małoletnie dzieci.

Zróżnicowane są plany uchodźców dotyczące przyszłości. Najwięcej osób chce wrócić do swojej ojczyzny - 39% chciałoby wrócić od razu, a 20% po kilku miesiącach. Około 16% chciałoby zostać w Polsce przynajmniej 1 rok.

plany
źródło: metropolie.pl

Wkrótce pełny raport o uchodźcach

Przytoczyliśmy główne dane z raportu Unii Metropolii Polskich na temat uchodźców.

Ukraińcy w 12 miastach UMP - główne wyniki raportu 

Prace i analizy jednak cały czas trwają. Niebawem można spodziewać się pełnego raportu na temat uchodźców w 12 polskich dużych miastach. Znajdą się w nim m.in. informacje o szczegółowej sytuacji w poszczególnych miastach, a także informacje, co mieszkańcy badanych miast myślą o długofalowym wpływie obecności uchodźców na sytuację w Polsce.  

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?