• Start
  • Wiadomości
  • Uchwała regulująca zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego

Uchwała regulująca zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego

Podczas sesji 31 stycznia radni miejscy przyjęli uchwałę, która określa zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego na najbliższe lata. Jest to wymóg znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, w której budżet obywatelski i zasady jego prowadzenia zostały wpisane jako obowiązkowe dla gmin na prawach powiatu.
( Publikacja: 31.01.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Punkt informacyjny budżetu obywatelskiego
Punkt informacyjny budżetu obywatelskiego
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W ostatnich latach budżet obywatelski był regulowany zarządzeniem prezydenta. Jednak zmiany w przepisach jasno określiły, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego muszą być przyjęte uchwałą. Jej przyjęcie umożliwi i ureguluje przeprowadzenie w 2019 roku i w latach kolejnych konsultacji budżetu obywatelskiego. Jednocześnie co roku Prezydent Miasta Gdańska będzie określał zarządzeniem kwotę budżetu obywatelskiego, harmonogram i wzory dokumentów, a także będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie całego procesu konsultacji.

Najważniejsze punktu uchwały:

  • określenie minimalnego procentu kwoty BO w stosunku do wydatków gminy – 0,5% (z ostatniego sprawozdania rocznego wynika, że dla Gdańska ta kwota to niecałe 15 milionów zł)
  • zasady podziału środków na pulę dzielnicową i ogólnomiejską
  • wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
  • zasady głosowania


Jedną z najważniejsze zmian, które zostały zaproponowane w uchwale jest zniesienie granicy 16 lat. Oznacza to, że zarówno zgłosić projekt jak i zagłosować mogą wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku. Warto też przypomnieć, że od dwóch edycji nie obowiązuje też wymóg zameldowania. Kolejna nowość to możliwość zgłaszania projektów na terenach nie będących własnością miasta, przy czym zakres tych projektów jest ograniczony do inwestycji związanych z rekreacją czy sportem. Ostatnia istotna nowość to znaczne zmniejszenie liczby podpisów poparcia pod projektem – wnioskodawcy wystarczy jedna osoba popierająca pomysł. Ta zmiana także wynika nowych przepisów, które określają maksymalny procent poparcia mieszkańców.


Po przyjęciu uchwały i opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego będzie można zacząć przygotowania do tegorocznej, siódmej edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku.

Gdańsk jest jedną z 66 gmin w Polsce, która ma status miasta na prawach powiatu.