Trwa rekrutacja do przedszkoli! Jak zapisać dziecko?

Dla przedszkolaków przygotowano ponad 6600 miejsc w przedszkolach publicznych samorządowych i 2700 w niesamorządowych. Nabór już trwa. Czas na złożenie wniosku do 23 marca.
( Publikacja: 14.03.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W tym roku przygotowano kilkaset więcej miejsc niż przed rokiem - ponad 6,6 tys. w przedszkolach publicznych samorządowych i ponad 2,7 tys. w niesamorządowych

Aby zgłosić malucha do przedszkola, rodzic powinien skorzystać z Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - TUTAJ. Może tam sprawdzić wykaz wszystkich placówek, które biorą udział w naborze, a następnie zarejestrować się i wprowadzić elektroniczny zapis swojego dziecka. Następnie ma czas do 23 marca do godz. 15 na wydrukowanie wniosku o przyjęcie, podpisanie go i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru. Jeśli nie ma dostępu do komputera, może z niego skorzystać w tzw. „furtkach internetowych”, które znajdują się:

  • w siedzibie Rady Osiedla Strzyża – ul. ks. Sychty 12/14
  • SP nr 55 – ul. Wolności 6a
  • stowarzyszeniu „Nowy Port Sztuki” – ul. Wyzwolenia 49.

Jest też możliwość, by pobrać wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru i wypisać go ręcznie, na miejscu.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli zostanie ogłoszona 9 kwietnia o godzinie 15. Ale na tym nie koniec procesu rekrutacji. Od 10 do 17 kwietnia rodzice dzieci, które się zakwalifikują, będą mieli czas na potwierdzenie, że rzeczywiście decydują się na daną placówkę. Dwa dni później, 19 kwietnia o godz. 15 komisja rekrutacyjna poda listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Opiekunowie maluchów, które nie znajdą się wśród zakwalifikowanych do przedszkola, mają jednak szansę w postępowaniu uzupełniającym – te rozpoczyna się 9 maja.

ZALOGUJ SIĘ NA GDAŃSKĄ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ

Harmonogram rekrutacji:

- od 12 do 23 marca do godz. 15 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

- 9 kwietnia o godz. 15 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- od 10 kwietnia od godz. 8 do 17 kwietnia do godz. 15 – potwierdzenie pisemne przez rodzica, że decyduje się na przedszkole, do którego zakwalifikowało się jego dziecko

- 19 kwietnia o godz. 15 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca (dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na pierwszym etapie rekrutacji):

- od 9 maja od godz. 9 do 16 maja do godz. 15 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

- 22 maja o godz. 15 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- od 23 maja od godz. 8 do 28 maja do godz. 15 - potwierdzenie pisemne przez rodzica, że decyduje się na przedszkole, do którego zakwalifikowało się jego dziecko

- 30 maja o godz. 15 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Szczegóły w zarządzeniu - zarządzenie (354.04 KB)


Kto ma pierwszeństwo?

Jak wynika z ustawy, podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin, gdzie występuje: wielodzietność, niepełnosprawność (dziecka, rodzeństwa czy rodziców/opiekunów) samotne rodzicielstwo, albo gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej.

Dodatkowo punktowane jest mieszkanie w danym obwodzie szkolnym (dotyczy to tylko „zerówek” i klas pierwszych), a także fakt, że rodzice pracują lub się uczą oraz gdy do danego przedszkola chodzi już rodzeństwo dziecka starającego się o przyjęcie. Szczegółowe kryteria znajdują się  w uchwale - uchwała (417.04 KB)

- Dla przedszkolaków z Gdańska przygotowaliśmy kilkaset miejsc więcej niż przed rokiem. Od września zostaną otwarte dwie nowe placówki publiczne: przedszkole przy ul. Kolorowej oraz przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze. To daje 400 dodatkowych miejsc na południu Gdańska, gdzie zapotrzebowanie jest największe. Poza tym, aby wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, przygotowano też więcej miejsc w publicznych niesamorządowych przedszkolach i punktach przedszkolnych – wylicza Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. I dodaje: - Wciąż pracujemy nad kolejnymi nowymi lokalizacjami. Liczymy na to, że w rekrutacji uzupełniającej pojawią się dodatkowe miejsca w przedszkolach.


Nowe przedszkola samorządowe

Nowe Przedszkole nr 80 (przy ul. Kolorowej 14) powstanie na Chełmie. Placówka będzie sześciooddziałowa, zapewni miejsca dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Budynek przedszkola zaprojektowano jako jednokondygnacyjny obiekt ze skośnym dachem. Powstanie tam m. in. sala zabaw, łazienki, zaplecze na pomoce dydaktyczne i leżaki oraz szatnię. Na zewnątrz zostanie wybudowany plac zabaw oraz parking. Budynek w całości dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rekrutację do tej placówki będzie prowadzić Przedszkole nr 82 przy ul. Damroki 137.

Druga nowa placówka - Przedszkole nr 68 powstanie na Jasieniu, przy ul. Lawendowe Wzgórze 1. Będzie tam dziesięć oddziałów, co zapewni miejsca dla 250 dzieci w wieku 3-6 lat. Placówka jest elementem Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa. Realizowane przedszkole modułowe, o konstrukcji drewnianej, posiadać będzie wspólną część żywieniową, administracyjną, socjalną i ogólnorozwojową (sala wielofunkcyjna). W ramach inwestycji powstanie również plac zabaw oraz dojazd do przedszkola, zagospodarowany zostanie także teren obiektu. Rekrutację do tej placówki będzie prowadzić Przedszkole nr 22 przy ul. Kartuskiej 104a. 

To już kolejne przedszkola, które wyrosną na mapie Gdańska. W 2017 roku oddano w użytkowanie także dwie nowe placówki tego typu - przy ul. Dąbka i ul. Damroki.

Dodatkowo należy pamiętać o miejscach w zerówkach szkolnych, które także stanowią ofertę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas ostatniej rekrutacji w szkolnych zerówkach pozostało kilkaset wolnych miejsc. Obecnie do oddziałów przedszkolnych (zerówek) przy publicznych szkołach podstawowych uczęszcza 2 155 uczniów, a w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 było oferowanych około 2400 miejsc. 

- Nie warto czekać aż do 7 roku życia, aby korzystać z zalet gdańskich podstawówek. Ciekawy świata 6-latek ma tam większą szansę na rozwój – do dyspozycji ma bogatszą ofertę zajęć, sale gimnastyczne, boiska, dodatkową infrastrukturę i szerszą gamę specjalistów pracujących nad indywidualnym rozwojem waszego dziecka – zaznacza Piotr Kowalczuk.

ZALOGUJ SIĘ NA GDAŃSKĄ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ

Co z „pierwszakami”?

Obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci w wieku 7 lat. Jednak rodzice 6-laków mogą również zapisać swoje dzieci do pierwszej klasy. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole będą wolne miejsca.

Listę ulic z podziałem na szkolne obwody znajdziesz na stronie internetowej i w załączniku - obwody szkół publicznych (69.23 KB)

Trwa też przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie obwodu Metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach - do środy 28 marca zgłoszenia należy składać osobiście w pokoju nr 103 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Więcej informacji na kolbudzkiej stronie i na gdańskiej stronie internetowej oraz w załączniku - zarządzenie ws. Metropolitalnej Szkoły (353.33 KB)


Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli można znaleźć na TUTAJ i w załączniku - zasady rekrutacji do przedszkoli (2.08 MB)