• Start
 • Wiadomości
 • Zagłosuj na kandydatów do nagród społecznych prezydenta Gdańska

Zagłosuj na kandydatów do nagród społecznych prezydenta Gdańska. Tylko do niedzieli

Szansę na wyróżnienie mają osoby i organizacje, które działają na rzecz dobra mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Do niedzieli, 19 listopada na portalu gdansk.pl można oddawać głosy na kandydatów do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, Nagrody Ochrony Zdrowia im. Aliny Pieńkowskiej i Nagrody Obywatelskiej im. Lecha Bądkowskiego.
15.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Żółty banner reklamujący nagrody ze zdjęciami
Zagłosuj na kandydatów do nagród społecznych Prezydenta Gdańska
fot. mat. UMG

 

15 października zakończyło się zgłaszanie kandydatur do nagród. Spośród przesłanych propozycji, decyzją trzech kapituł wybrano osoby i organizacje, na które teraz mogą głosować mieszkańcy Gdańska.

Jak głosować? Zasady

Głosowanie odbywa się poprzez specjalne formularze umieszczone na stronie www.gdansk.pl. Tam też znajdują się szczegółowe sylwetki nominowanych.

 • Najpierw należy wybrać obszar nagrody: ochrona zdrowia, równość, działalność obywatelska.
 • W obszarze nagrody głosy oddaje się w dwóch kategoriach: osoby i organizacji. Nie ma konieczności głosowania w każdym obszarze Nagród Społecznych
 • Następnie należy zapoznać się z kandydaturami w danej kategorii, po czym oddać głos i zweryfikować go, przy pomocy adresu email.
 • Głosować można raz z tego samego adresu email. Można oddać głos jedynie na jedną kandydaturę w każdej kategorii nagrody. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska.

Głosowanie publiczne potrwa do niedzieli, 19 listopada 2023 roku, do godziny 23.59. Laureatów i laureatki poznamy na przełomie listopada i grudnia na uroczystych galach. Dodatkowo, wyróżnienie w każdej kategorii, przyzna prezydent Gdańska.

Gdańsk z główną nagrodą za wspieranie równości

Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza

Gdańska Nagroda Równości od 2017 roku przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania Gdańska jako miasta otwartego, przyjaznego, gdzie każda osoba może znaleźć swój dom i czuć się bezpiecznie. Od 2019 roku nosi imię Pawła Adamowicza dla upamiętnienia jego zaangażowania w realizację idei solidarności, wolności i równości w Gdańsku.

Nominowani w kategorii osoby

 • Daria Balabai - działaczka społeczna, animatorka kultury. W kwietniu 2022 r. dołączyła do Fundacji RC jako koordynatorka pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. W Gdańsku kontynuuje misję związaną z promowaniem dostępności do kultury oraz jej zakorzenieniu w życiu różnych grup społecznych. 
 • Anna Butrym - prezeska Stowarzyszenia WAGA, radna Gdańskiej Rady Seniorów I kadencji. Koordynatorka Klubu Senioryci oraz animatorka Domu Sąsiedzkiego na Biskupiej Górce i działaczka w Gdańskim Centrum Równego Traktowania inicjatorka powołania Centrum Wsparcia Seniora. 
 • Magdalena Jeznach - asystentka osób w kryzysie bezdomności w innowacyjnym programie Housing First - Najpierw Mieszkanie, który realizowany jest w Gdańsku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. 
 • Joanna Woźniczka-Sulka - założycielka i prezeska Fundacji NOVA, która od 2019 roku prowadzi Klub Sąsiedzki w gdańskiej dzielnicy Chełm. 
 • Yurii Zabiiaka - historyk, dziennikarz, działacz społeczny, członek Związku Ukraińców w Polsce, redaktor naczelny portalu dla Ukraińców w Polsce „Nashapolsha.pl”. Współprzewodniczący Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek już drugą kadencję.

Nominowani w kategorii organizacje

 • Fundacja Fala Nowej Kultury – organizacja założona w 2020 roku, która działa na rzecz równości i dobrostanu gdańskich nastolatków, tworząc działania z obszaru sztuki i ciałopozytywności.
 • Fundacja NOVA - w konsekwentny sposób od 2019 roku stawia czoła wyzwaniom społecznym i podejmuje codzienną wytężoną pracę na rzecz osiągnięcia celów związanych z równością i sprawiedliwością społeczną.
 • Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” - działa od 2003 roku wspierając osoby doświadczające bezdomności. Współpracuje z instytucjami miejskimi na rzecz zbudowania skutecznego i trwałego systemu świadczenia usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia.
 • Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT "Tolerado" - działa od 2012 roku i zajmuje się kompleksowym wsparciem i budowaniem widzialności osób LGBT+ w Gdańsku i w całym województwie. W ramach realizowanych działań, Tolerado organizuje grupy wsparcia i konsultacje psychologiczne, w szczególności dla osób transpłciowych i ich rodzin.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Światło i Cienie” - działa od 2000 roku, w celu udzielania wsparcia dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek codzienną misją pracuje na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej, stara się przeciwdziałać dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, m.in. organizując rehabilitację, hipoterapię, nastawiając się również na usamodzielnianie i uspołecznianie. 

Głosowanie na kandydatów: Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza.

Gdańska Nagroda Ochrony Zdrowia im. Aliny Pienkowskiej

Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy działalność w obszarze ochrony zdrowia. Stanowią okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników i umożliwiają wyrażenie uznania władz miasta przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych.

W uznaniu zasług za całokształt działalności społecznej i zawodowej, w tym roku nagrodę nazwano imieniem Aliny Pienkowskiej.

Nominowani w kategorii osoby

 • Bartosz Łukasz Krasiński - od dekady, jako ratownik medyczny, pielęgniarz, a następnie pielęgniarz koordynujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, z sercem i zaangażowaniem oddaje się pracy na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gdańska, wnosząc wkład w jakość i efektywność świadczonych usług medycznych.
 • Arkadiusz Kuźmiński - strażak-ochotnik działający w OSP Gdańsk-Sobieszewo, a także ratownik medyczny z niemal 20 letnim stażem pracy. Twórca wielu projektów i inicjatyw m.in. projektu „Ratownictwo rowerowe dla Miasta Gdańska”, pracujący ponad siły w kilku miejscach, a po godzinach pracy oddany społecznik, działający na rzecz mieszkańców Gdańska. Mocno zaangażowany w walce z epidemią COVID-19 oraz na rzecz obywateli i obywatelek Ukrainy, uciekających do Polski przed działaniami wojennymi. 
 • Magdalena Agnieszka Włochowicz - pielęgniarka od 21 lat, przez wiele lat działała w Grupie Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża. Gdy rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę pracowała w punkcie medycznym, udzielającym pomoc medyczną uchodźcom wojennym, przybyłym na teren Gdańska. Prowadzi również szkolenia z zakresu edukacji diabetologicznej dla seniorów oraz na temat pierwszej pomocy i bezpieczeństwa dla dzieci, a także udziela bezpłatnych porad pielęgniarskich dla wszystkich grup wiekowych.
 • Marta Woźniak-Wakuluk - lekarka z 16 letnim stażem pracy, od 2015 roku specjalistka medycyny rodzinnej związana z Przychodnią Mickiewicza, jako lekarz przyjmujący dzieci i dorosłych. Poza pracą w przychodni angażuje się w pomoc ludziom starszym i pacjentom hospicjum. Była inicjatorką włączenia się do Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska.
 • Elżbieta Wójtowicz - posiada 38 letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki oraz edukacji zdrowotnej. Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, poza działalnością pielęgniarską oraz prowadzeniem programów promocji zdrowia, jest Koordynatorem w zakresie epidemiologii. Zaangażowana w wiele projektów, m.in. w program "Żyj zdrowo", który promuje wśród pracowników prawidłowe nawyki żywieniowe, fizyczne oraz obejmują wczesną diagnostykę chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, otyłość, POCHP, nowotwory skóry itp.).

Nominowani w kategorii organizacje

 • Fundacja 3 Maliny - swoją działalnością wspiera osoby chore na nowotwory piersi oraz propaguje naukę samobadania piersi. Na spotkaniach z wolontariuszami i pacjentami szyje poduszki rehabilitacyjne w kształcie serc oraz torebki na tzw. butelki redona dla pacjentów po mastektomii. Poduszki w kształcie serca łagodzą ból, chronią operowane miejsce i wspierają przepływ limfy, torebki natomiast pomagają pacjentkom w poruszaniu się z drenami. Tworzone przez wolontariuszy malinowe gadżety przekazywane są za darmo do pomorskich szpitali. 
 • Fundacja FOSA - od 15 lat bezpłatnie wspiera mieszkańców i mieszkanki Gdańska w obszarze zdrowia psychicznego. Realizuje zadania profilaktyczne i bezpośrednio wspiera osoby doświadczające kryzysów, prowadzi stronę internetową www.wsparciewgdansku.pl. Oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób dorosłych. Realizuje również innowacyjną formułę współpracy samorządu, CH FORUM Gdańsk i organizacji pozarządowej – w projekcie Niebieskie Trampki, gdzie prowadzi m.in. Młodzieżowe FORUM. 
 • Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - to unikatowa w skali kraju jednostka samorządowa, której podstawowym zadaniem jest realizacja działań dotyczących zdrowia publicznego, w tym gminnych programów promocji zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. 
 • Hospicjum Pomorze Dzieciom (HPD) w Gdańsku – zespół tworzy wykwalifikowana grupa lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i psychologów, zapewniając bezpłatną opiekę medyczną 24 godziny na dobę przez cały rok, nieodpłatnie wypożyczanie sprzętu medycznego, umożliwiającego pobyt dziecka w domu, świadczenie opieki socjalnej oraz wspieranie rodzin w okresie żałoby (indywidualnie oraz w grupach wparcia). Tworzy także prowadzi Hospicjum Perinatalne Tulipani, które obejmuje bezpłatną opieką medyczną i psychologiczną kobiety, które w okresie ciąży otrzymują diagnozę choroby letalnej ich nienarodzonego dziecka. Pracownicy Hospicjum promują ochronę zdrowia i jego profilaktykę poprzez działania edukacyjne w placówkach szkolnych na terenie naszego miasta.
 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko - od 30 lat zajmuje się wspieraniem mieszkańców i mieszkanek Gdańska w różnych obszarach zdrowia psychicznego. Szczególne miejsce działalności stowarzyszenia zajmuje profilaktyka i leczenie uzależnień oraz wsparcie osób doświadczających kryzysu psychicznego. Mrowisko, poza bezpośrednią pracą z osobami potrzebującymi pomocy, na szeroką skalę wzmacniania kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, zdrowia psychicznego oraz innych związanych ze wsparciem drugiego człowieka. 

Głosowanie na kandydatów: Gdańska Nagroda Ochrony Zdrowia im. Aliny Pienkowskiej

Gdańska Nagroda Obywatelska im. Lecha Bądkowskiego

Gdańska Nagroda im. Lecha Bądkowskiego powstała w 2001 roku aby docenić rolę i wkład organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. To przecież my, mieszkanki  i mieszkańcy wiemy co jest najlepsze dla naszej ulicy, dzielnicy, miasta i regionu. I chociaż nasze koncepcje mogą się między sobą różnić, musimy rozmawiać o potrzebach, marzeniach i kierunkach, w których chcemy rozwijać nasze miasto i region.

Nominowani w kategorii osoby

 • Barbara Badowska-Średniawa to wieloletnia gdańska działaczka społeczna. W latach dziewięćdziesiątych z jej inicjatywy powstała Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Korporacja Organizacji Samopomocowych KOS. Działając w Samorządzie Słuchacza Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założyła Koło Naukowe oraz Koło Zainteresowań, organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zwiedzania Gdańska, w tym ośrodków kultu religijnego. Jest pomysłodawczynią i z powodzeniem realizuje Olimpiadę Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”, która z każdym rokiem rozszerza swój zasięg i cieszy się dużym uznaniem środowiska.
 • Jakub Hamanowicz - 19 letni gdańszczanin- swoją przygodę zaczął 6 lat temu, kandydując do Młodzieżowej Rady Miasta IV kadencji. Przez następne lata dzięki zaufaniu swoich rówieśników uzyskał reelekcję do dwóch kolejnych kadencji. Inicjator raportów na temat zdalnej edukacji w Gdańsku. Najmłodszy członek Gdańskiej Rady Równego Traktowania. Jego działalność została doceniona przez magazyn Forbes i McKinsey Company dzięki czemu dostał specjalne wyróżnienie w konkursie 25 under25 (jako 26 osoba).
 • Elżbieta Klawikowska - pedagog z 40-letnim stażem, od 27 lat nauczyciel historii i WOS-u w SP35 w Gdańsku, Założycielka i Fundator Fundacji Gdańska Parasolka. Członek  Rady Fundatorów w Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech" w Gdyni pełniący tę funkcję także charytatywnie. Zrealizowała szereg Zbiórek Publicznych Deszcz Monet i dorocznych loterii fantowych.
 • Aleksandra Lehmann - psycholog, trenerka edukacyjna i organizatorka społeczności lokalnej. Od 2012 roku jestem związana zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Prowadzi różnorodne warsztaty wychowawcze (m.in popularną Szkołę dla Rodziców), starając się pomóc w budowaniu relacji w okresie dojrzewania. Projekty, które inicjuję dla młodzieży bazują na poczuciu własnej wartości, pasji, pracy na zasobach, budowaniu sprawczości i wielopoziomowej sympatii.
 • Gosia Zamorska-Misztal - prezeska Fundacji Generacja. Wspiera osoby narażone na wykluczenie społeczne - poprzez różnego rodzaju warsztaty, dzięki którym wyłania lokalnych liderów, są to m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby z chorobami psychicznymi czy seniorzy. Organizuje też wsparcie dla rodziców dzieci z trudnościami (problemy psychiczne, trudności rozwojowe i in.)oraz prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne i kampanie społeczne w ramach cyklicznego projektu „Własnym Głosem”. Koordynuje pracę dwóch Klubów Sąsiedzkich - we Wrzeszczaku oraz Klubu VII Dwór, które są przestrzenią otwartą dla każdego. Działa też na rzecz dzieci: jest organizatorką świetlicy - placówki wsparcia dziennego oraz akcji “Mikrostypendia - startuj z Wrzeszcza” dla uzdolnionych dzieci z rodzin o niskim dochodzie.

Nominowani w kategorii organizacje

 • Fundacja Mamma Mia - geneza powstania wiąże się z osobistymi doświadczeniami Prezes Fundacji, która sama będąc mamą zastępczą, poznała potrzeby opiekunów zastępczych i ich dzieci. Przez pierwsze lata Fundacja rozwijała swoją działalność dzięki bezinteresownej pomocy ludzi dobrej woli. Aktualnie oferuje opiekunom zastępczym grupy wsparcia, pomoc psychologiczną oraz prawną. Organizuje dla dzieci warsztaty antyprzemocowe, obozy i półkolonie integracyjne, pomoc w nauce, cykliczne zabawy (np. mikołajkowe), „nocowanki”, a także warsztaty usamodzielniające, które są naszym autorskim programem odpowiadającym na potrzebę Gdańskiego Programu Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej.
 • Fundacja Mewka prowadzi swoją działalność w dzielnicy Gdańsk-Nowy Port dla mieszkańców i mieszkanek od 2017 roku, jako Galeria Społecznie Zaangażowana, przy ulicy Bliskiej 11A. Przez 6 lat zrealizowała kilkaset wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym dla lokalnej społeczności Nowego Portu, m.in. wystawy i warsztaty artystyczne, dni sąsiedzkie i święta ulicy Bliskiej, zajęcia arteterapeutyczna dla młodzieży z Gdańskiego Centrum Zdrowia oraz dzieci z Oddziału Onkologii UCK w Gdańsku.
 • Fundacja ,,Świat Wrażliwy’ -  działa od 2013roku. Założycielką fundacji jest Jolanta Rychlik, prywatnie mama Katarzyny (osoby z niepełnosprawnością intelektualną). Fundacja prowadzi projekty aktywizujące młode osoby z NI oraz seniorów. W ramach fundacji powstała innowacyjna kawiarnia społeczna „Caffe Aktywni”, w której seniorzy są mentorami dla młodzieży z NI. Projekt ten został wybrany najlepszą innowacją w Polsce. W marcu 2023 roku na bazie Fundacji powstało Stowarzyszenie „Świat Wrażliwy”, którego celem jest wybudowanie „Domu Wrażliwego”, gdzie osoby z NI będą mogły zamieszkać, pracować i rozwijać się.
 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC) - od 1993 roku wspiera organizacje pozarządowe w ich rozwoju i codziennej działalności oraz pomaga w budowaniu ich mocnej pozycji w relacjach z biznesem i sektorem publicznym. Zajmuje się projektami związanymi z rzecznictwem, partycypacją i ekonomią społeczną. Fundacja bardzo szeroko działa w obszarze promowania animacji społecznej i inicjatyw lokalnych NGO oraz indywidualnych działaczy. Jest operatorem Domów Sąsiedzkich w Pałacu i Zakopianka, a w 2023 została koordynatorem i współkoordynatorem Klubów Sąsiedzkich w 4 innych dzielnicach Gdańska.
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku – to pulsujące serce wolontariatu z zieloną ekipą wolontariuszy na czele. Od ponad 25 lat działa, inspiruje, tworzy i szkoli. Wolontariusze i koordynatorzy działają w centrum ważnych wydarzeń m.in. kulturalnych, ekologicznych, sportowych czy edukacyjnych. Inspirują i zarażają innych do działania kreując nowe inicjatywy odpowiadające na aktualne potrzeby. Tworzą liczne wydarzenia oraz przestrzenie do rozmów i wymiany doświadczeń. Działania RCW  były paliwem napędowym do objęcia przez Gdańsk tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Tworzą Gdański Tydzień Wolontariatu, Gdański Fundusz Senioralny oraz Ekologiczny, Gdańsk dla Orkiestry, Godzinę dla Gdańska i Lokalne Centra Wolontariatu.

Głosowanie na kandydatów: Gdańska Nagroda Obywatelska im. Lecha BądkowskiegoTV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów