PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Gdańska Nagroda Obywatelska im. Lecha Bądkowskiego

Gdańska Nagroda Obywatelska im. Lecha Bądkowskiego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańska Nagroda im. Lecha Bądkowskiego powstała w 2001 roku aby docenić rolę i wkład organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywanie lokalnych problemów. To przecież my, mieszkanki  i mieszkańcy wiemy co jest najlepsze dla naszej ulicy, dzielnicy, miasta i regionu. I chociaż nasze koncepcje mogą się między sobą różnić, musimy rozmawiać o potrzebach, marzeniach i kierunkach, w których chcemy rozwijać nasze miasto i region.

Gdańską Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego za działalność w obszarze społecznym może otrzymać:

  • Organizacja, która w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców.
  • Osoba, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkanek i mieszkańców miasta i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku.

Poznaj historię patrona nagrody Lecha Bądkowskiego - pisarza, dziennikarza, myśliciela, patrioty i wielkiego społecznika.