PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Gdańska Nagroda Ochrony Zdrowia im. Aliny Pienkowskiej

Gdańska Nagroda Ochrony Zdrowia im. Aliny Pienkowskiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańską tradycją od czternastu lat jest wyróżnianie i nagradzanie szczególnie zasłużonych pracowników ochrony zdrowia, pracujących na rzecz mieszkanek i mieszkańców miasta. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Stanowią okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników i umożliwiają wyrażenie uznania władz miasta przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych.

W uznaniu zasług za całokształt działalności społecznej i zawodowej, w tym roku nagrodę nazwano imieniem Aliny Pienkowskiej.

Gdańską Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej za działalność w obszarze ochrony zdrowia mogą otrzymać:

  • Organizacje pozarządowe lub instytucje gdańskiej ochrony zdrowia, angażujące się w realizację programów profilaktycznych, które w sposób widoczny przyczyniły się do promocji ochrony zdrowia, również publicznego, i profilaktyki wśród mieszkańców i mieszkanek miasta.
  • Osoby działające w obszarze ochrony zdrowia i ochrony zdrowia publicznego, które inicjują nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych bądź profilaktycznych, cieszą się autorytetem i uznaniem, dbają o atmosferę szacunku i życzliwości w środowisku, a także budują system wsparcia dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Poznaj historię patronki nagrody Aliny Pienkowskiej - działaczki opozycji demokratycznej, honorowej obywatelki Gdańska.