• Start
 • Wiadomości
 • Trwa IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami na Wyspie Sobieszewskiej

"O odpadach gminnocentrycznie". Trwa IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

Od czwartku do piątku, 8-9 września, trwa Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami. Tegoroczna, czwarta edycja odbywa się w malowniczym otoczeniu Wyspy Sobieszewskiej i dotyczy poszukiwania skutecznych rozwiązań m.in. w zakresie zarządzania oraz finansowania i kontroli w gospodarce odpadami komunalnymi. Sporo miejsca w programie forum poświęcono też problematyce energii pochodzącej z odpadów oraz cyrkularności miast.
08.09.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami odbywa się w czwartek i piątek. W programie m.in. spotkania poświęcone problematyce energii pochodzącej z odpadów oraz cyrkularności miast
IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami odbywa się w czwartek i piątek. W programie m.in. spotkania poświęcone problematyce energii pochodzącej z odpadów oraz cyrkularności miast
mat. organizatorów

Gdański Tydzień Demokracji. Poznaj PROGRAM: warsztaty, debaty i spotkania autorskie

IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami jest kontynuacją rozpoczętej w 2018 inicjatywy corocznych spotkań poświęconych Gospodarce Odpadami. Do udziału w Forum zapraszani są przedstawiciele samorządów, spółek komunalnych, instytucji, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, w tym firmy zajmujące się termicznym przekształcaniem odpadów.

Program i uczestnicy

W ramach forum odbywają się wystąpienia oraz dyskusje, których tematyka dotyka różnych zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Konferencję otworzył Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

- To wielka przyjemność, w tak zacnym i merytorycznym gronie, poszukiwać rozwiązań na palące problemy i wyzwania, przed którymi stoimy. Wciąż potrzebne jest korygowania modelu gminnego Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, tak aby dostosować go do nieustannie zmieniających się wymogów. Trzeba doprowadzić do jego samofinansowania, aby rosnące koszty nie przekładały się na wysokie opłaty ponoszone przez mieszkańców oraz firmy. Tu ważnym elementem składowym jest umiejętność realizacji zamówień publicznych w różnych niestandardowych wariantach jak in-house czy związek samorządów - mówił Piotra Kryszewski. - Nie traci też na aktualności temat termicznego przekształcania odpadów i związanych z tym zmian w systemie krajowym. Podczas forum będziemy też dyskutować o tym, jak skutecznie wdrażać, zwłaszcza w wymiarze społecznym, założenia circular economy - dodaje.

Gości powitali również, występujący w roli gospodarzy wydarzenia, Alicja Loch-Dzido, prezes Gdańskiej Fundacji Wody, Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, oraz Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu spółki Port Czystej Energii.

- Od powołania tego przedsięwzięcia do życia, naszą ideą nadrzędną było „rozwijać się i dyskutować o odpadach gminnocentrycznie". Jest szereg wydarzeń bardzo wartościowych dla naszej branży. Jednakże brakowało nam forum, które nie będzie projektem komercyjnym, gdzie znaczną część programu stanowi autoprezentacja podmiotów rynkowych, a skupi się na potrzebach urzędników samorządowych i spółek gminnych - mówiła Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Pierwszy dzień konferencji podzielony został na 3 bloki tematyczne. W pierwszym uczestnicy dyskutują  m.in. na temat modeli finansowania i kontroli w gospodarce odpadami komunalnymi oraz zastanowią się jak efektywnie pozyskiwać energię z odpadów. W tej części udział biorą pracownicy miejskich spółek i wydziałów, naukowcy oraz przedstawiciele firm energetycznych. Drugi blok to tematy dotyczące zamówień publicznych oraz dobrych praktyk wykorzystywanych przy eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów. Trzeci blok tematyczny to zagadnienia związane z gospodarką w obiegu zamkniętym. Czy Gospodarka w obiegu zamkniętym jest szansą rozwoju miast? Jakie są korzyści i wyzwania i jak skutecznie wdrażać GOZ - to niektóre pytania, na które odpowiedzi poszukują uczestnicy tej części forum, której hasło to: W kierunku cyrkularności miast w Polsce. Tą problematyką zajmą się też uczestnicy warsztatów, odbywających się w ramach czwartego bloku, który zaplanowany jest na piątek, 9 września. Na ten dzień zaplanowano też posiedzenie członków Unii Metropolii Polskich, a ostatnim akcentem całego wydarzenia będzie wspólna wizyta na terenie budowy Portu Czystej Energii.

Główne zagadnienia omawiane podczas Forum to m.in.:

 • Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie - diagnoza stanu obecnego i perspektywy zmian
 • Optymalizacja systemu odpadowego
 • Współpraca w relacji gmina - instalacja - odbierający
 • Kontrole i kary w gospodarce odpadami
 • Praktyczne aspekty wymiaru i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Doświadczenia z eksploatacji ITPOK
 • Sprawozdawczość i monitoring emisji
 • Doświadczenia z kontroli i współpraca z WIOŚ
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Wpływ pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie na realizację inwestycji - dobre praktyki

Oprac. AO

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania w dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?