• Start
  • Wiadomości
  • Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki: - Senat przygotuje ustawę metropolitalną dla Pomorza

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki: - Senat przygotuje ustawę metropolitalną dla Pomorza

W środę, 29 stycznia, w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku miało miejsce spotkanie władz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S) z marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim. Dotyczyło inicjatywy ustawodawczej izby wyższej parlamentu w sprawie powołania na Pomorzu metropolii. W spotkaniu uczestniczyli też pomorscy senatorowie oraz prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie z OMG-G-S.
( Publikacja: 29.01.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i marszałek Senatu Tomasz Grodzki wchodzą na spotkanie do Wielkiej Sali Wety
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i marszałek Senatu Tomasz Grodzki wchodzą na spotkanie do Wielkiej Sali Wety
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

O ustanowienie metropolii nasz region stara się od kilku lat. Metropolia na Pomorzu to przede wszystkim dodatkowe fundusze na rozwój regionalny. Według szacunków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który zrzesza samorządy zainteresowane w powołaniu metropolii, to może być nawet 200 mln zł rocznie. W tej chwili środki te trafiają do budżetu centralnego.

WIĘCEJ O TYM:

Co nam da metropolia? Debata w 1,5 roku po powstaniu pierwszego związku metropolitalnego w Polsce

Pomorze chce metropolii. Silna delegacja samorządowców gościła w Sejmie

Będzie Metropolia Trójmiejska? Prezydent Sopotu zawiózł do Warszawy wniosek w tej sprawie

 

Na Pomorzu pieniądze te mogą być wykorzystane m.in. w transporcie publicznym na dodatkowe połączenia, budowę kolejnych węzłów integracyjnych, wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach czy na skoordynowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych, wspólną promocję oferty gospodarczej czy turystycznej zagranicą. Dlatego tak istotne jest przyjęcie ustawy o metropolii.

Wielka Sala Wety. Obrady w sprawie ustawy metropolitalnej dla Pomorza
Wielka Sala Wety. Obrady w sprawie ustawy metropolitalnej dla Pomorza
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

- Rozmawialiśmy o bardzo ważnym projekcie, nie tylko dla Gdańska, Sopotu, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego czy Malborka, ale projekcie ważnym dla 1,5 mln mieszkańców naszej metropolii. Dostajemy liczne nagrody za to, że jesteśmy metropolią tworzoną faktycznie, ale brakuje nam narzędzi prawnych, narzędzi ustawowych, które pomogłyby nam, nie tylko ująć współpracę w ramy formalne, która może dotyczyć chociażby wspólnego transportu czy wspólnego zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego, ale także środków finansowych na te cele - podsumowała spotkanie w Ratuszu Głównego Miasta prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.


Zobacz wypowiedź prezydent GdańskaTworzenie metropolii to kolejny krok w rozwoju regionu i kolejne środki na ważne projekty. Na tę kwestię w swoim wystąpieniu zwracał uwagę gospodarz województwa pomorskiego.

- Apelujemy do izby wyższej, ale to jest także apel, który dedykujemy do całego parlamentu. Chcemy na Pomorzu Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Udowadniamy od wielu lat, że realizujemy tutaj wspólne projekty, które służą całemu regionowi. Przypomnę, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zostało zrealizowanych w Obszarze Metropolitalnym, obejmującym 56 miast i gmin, a także kilka powiatów, ponad 170 projektów o wartości ponad 3 mld zł - powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Zobacz wypowiedź marszałka woj. pomorskiego

 

Zdaniem marszałka Senatu Izba Wyższa naszego parlamentu powinna wyjść z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie, mimo, że na razie nie ma dla niej większości w Sejmie.

- Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że Senat ma swoje możliwości, ale ma też swoje ograniczenia i ustawa z Senatu pójdzie do Sejmu. Natomiast jest jeszcze trzeci element: pałac prezydencki. W tej chwili, mamy właściwie początek lutego, myślę, że jeżeli ta ustawa dotrze do pałacu prezydenckiego po 15 maja, czy którymś maja, kiedy zostaną wyznaczone wybory, to będzie miała większe szanse - powiedział Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP.


Zobacz wypowiedź marszałka Senatu RP

 

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz w imieniu samorządowców, jako szef Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, przekazała marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu projekt ustawy wraz z listem podpisanym przez wszystkich obecnych na spotkaniu. Jest w nim apel o podjęcie prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza.

Projekt jeszcze w nocy trafić ma do laski marszałkowskiej - zapewniał marszałek Tomasz Grodzki, a prowadzenie tej ustawy powierzył w Senacie senatorowi Ryszardowi Świlskiemu.

 

Samorządowcy z Pomorza i senatorowie po wspólnym spotkaniu z marszałkiem Tomaszem Grodzkim
Samorządowcy z Pomorza i senatorowie po wspólnym spotkaniu z marszałkiem Tomaszem Grodzkim
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 


Ustawa dotycząca związków metropolitalnych została uchwalona w 2014 r. pod koniec kadencji rządów PO-PSL. Rząd PiS utworzył na razie tylko Metropolię Górnośląsko – Zagłębiowską. Funkcjonuje ona od 2018 r., otrzymując dochody z budżetu państwa w wysokości 5% udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze związku metropolitalnego. Otrzymuje także składki z budżetów tworzących go gmin. Wiadomo, że przygotowywana jest ustawa metropolitalna dla metropolii łódzkiej. Na Pomorzu mimo ponadpartyjnego poparcia, m.in. ze strony środowisk samorządowych, naukowych i biznesowych, dotychczasowe rozmowy z rządem w tej sprawie nie przyniosły efektów.

Projekt ustawy, jaką samorządowcy OM G-G-S przekazali Marszałkowi Senatu, jest wzorowany na rozwiązaniach działającej od dwóch lat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ustawa określa zadania związków metropolitalnych, wśród których są transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie i promocja. Projekt ustawy dla Pomorza zawiera także dodatkowe szóste działanie – adaptacja do zmian klimatu i ochrona środowiska.

 

ZOBACZ ZAPIS CAŁEJ KONFERENCJI