Tereny rekreacyjne na Dolnym Mieście: "Najważniejsze jest to, żeby dzielnica piękniała"

Mieszkańcy Dolnego Miasta spotkali się po raz kolejny z Alanem Aleksandrowiczem, zastępcą prezydenta ds. inwestycji oraz przedstawicielami inwestora prywatnego. Tym razem dyskusja dotyczyła zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie Bastionu Wilk.
17.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ludzie siedzą w kręgu na krzesłach jedna osoba stoi przy tablicy
Spotkanie dotyczyło zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie Bastionu Wilk. Ustalono że w bezpośrednim sąsiedztwie terenu „pod wierzbami”, powstanie boisko wraz z małą infrastrukturą
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Trwa cykl spotkań z mieszkańcami dotyczący realizacji PPP na Dolnym Mieście. Tematy poruszane na spotkaniu w poniedziałek, 16 maja 2022 r., dotyczyły zagospodarowania terenów rekreacyjnych.

- Projekt PPP podpisywaliśmy w 2019 roku, w zupełnie innej rzeczywistości, od 24 lutego zmieniły się nasze plany, pomysły i priorytety. Najważniejsze jest jednak to, by Państwo byli zadowoleni z rozwoju inwestycji, nowych przestrzeni, które pojawiają się na terenie Dolnego Miasta, żeby ta dzielnica piękniała – podkreślał podczas spotkania Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Mam nadzieję, że już powoli dzieje się to dzięki unijnemu projektowi rewitalizacji, Budżetowi Obywatelskiemu, a z czasem za sprawą partnerstwa publiczno – prywatnego. Prace na tym terenie nie są łatwe. Zarówno rewitalizacja, jak i PPP czy BO, trwają długo, głównie za sprawą żmudnego, czasochłonnego uzgadniania przede wszystkim ze służbami konserwatorskimi. Przyznaję, że ostatnimi czasy dużo spaceruję po terenie Dolnego Miasta, w rejonie opływu Motławy i odkrywam rzeczy, których do tej pory nie byłem świadomy. To też pozwala mi zrozumieć Państwa postulaty, które zostały zgłoszone.

Monika Żelazkiewicz, przedstawiciel inwestora prywatnego GGI Dolne Miasto (Euro Styl) zaprezentowała analizę inwentaryzacji i badania dendrologiczne drzewostanu. Zbadane zostały drzewa na działce lokalizacji nr 4 - terenu „pod wierzbami”. Inwestor tworząc projekt dążył do minimalizacji wycinek. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że drzewa są w złej kondycji i nie można ich zachować. Jednocześnie potwierdzona została deklaracja nasadzeń zastępczych w ramach realizowanego parku liniowego oraz wzdłuż granicy działki przy ul. Reduta Wilk, które ponad dwukrotnie zwiększą liczbę drzew w tym rejonie.   

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Dolnego Miasta, zaproponowano aby teren rekreacyjny, boisko wraz z małą infrastrukturą, znalazły się na Bastionie Wilk. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu „pod wierzbami”. Działka, na której miałoby powstać miejsce wypoczynku i zabawy jest własnością jednostki miejskiej – Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. Istotnym elementem realizacji tego planu jest akceptacja PWKZ.

Projekt PPP na Dolnym Mieście

Celem projektu jest kompleksowe i sukcesywne zagospodarowanie 11 hektarowego obszaru Dolnego Miasta w ciągu 8 lat. Projekt zakłada realizację celów publicznych i komercyjnych w postaci rewitalizacji istniejącej zabudowy, w tym starej zajezdni tramwajowej, terenów zielonych, budowy nowych dróg i chodników oraz wzniesienie nowej zabudowy.

Umowa o PPP podpisana została w listopadzie 2019 r. z GGI Dolne Miasto sp. z o. o. (spółka lokalnego dewelopera, firmy Euro Styl).

mieszkańcy siedzą na krzesełkach w szkolnej sali gimnastycznej
W spotkaniu 16 maja, uczestniczył Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji: - Przyznaję, że ostatnimi czasy dużo spaceruję po terenie Dolnego Miasta, w rejonie opływu Motławy i odkrywam rzeczy, których do tej pory nie byłem świadomy. To pozwala mi zrozumieć Państwa postulaty
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Cele publiczne na Dolnym Mieście

Łącznie jest to 17 inwestycji:

-  Ogólnodostępny kompleks sportowy przy SP nr 65 (Śluza 6) – wybudowany i oddany do użytku - wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych o powierzchni około 1000 mkw. (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) z bieżniami i ze skocznią do skoku w dal. Powstało też zadaszone stanowisko na rekreacyjny sprzęt wodny (kajaki, smocze łodzie) oraz ławki, oświetlenie, ogrodzenie.

- Rewitalizacja bastionów Wilk i Wyskok - teren o powierzchni około 4,5 ha. Utrzymany zostanie naturalny charakter bastionów. Będzie to miejsce zielone, o  przyjaznym  charakterze  i  lepszej  dostępności. Wzdłuż planowanych ścieżek pieszych i rowerowych pojawią się ławki i inne elementy małej architektury oraz oświetlenie.

- Rewitalizacja terenów wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy i remont 7 zejść do rzeki - to modernizacja i budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego wraz z małą architekturą służąca rekreacji oraz zagospodarowaniu terenów zielonych. Dodatkowo zostanie wyremontowanych 7 zejść do wody, spełniających również nową funkcję - trybun do oglądania sportów wodnych. Miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Wzdłuż ulic Kamienna Grobla i Dobra posadzonych zostanie ponad 50 wysokich drzew, które stworzą nowy park liniowy wzdłuż ścieżek spacerowych.

- Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego gimnazjum (Śluza 3) - pieczołowicie  odrestaurowany  gmach  będzie  pełnił  funkcję  zgodną z  przeznaczeniem  zapisanym  w  MPZP, czyli związaną z oświatą, kulturą, nauką, zdrowiem lub opieką społeczną.

- Budowa i modernizacja ulic oraz ciągów pieszo-rowerowych (łącznie 10 inwestycji) - powstaną wygodne chodniki oraz ścieżki rowerowe, ulice zostaną przebudowane i zmodernizowane. Przebudowana zostanie również infrastruktura podziemna. Wybudowane zostaną:

 • przedłużenie ul. Radnej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej
 • przedłużenie ul. Przyokopowej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Dobrej
 • ulica Wiosenna.

Modernizacja/przebudowa:

 • ul. Radna na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
 • ul. Zielona
 • ul. Fundacyjna
 • ul. Dobra (od skrzyżowania z ul. Toruńską do przedłużenia ul. Przyokopowej).

Wybudowane/zmodernizowane ścieżki rowerowe i chodniki:

 • wzdłuż bastionów Wilk i Wyskok
 • wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy (ul. Kamienna Grobla i ul. Dobra)
 • Nowe publiczne przedszkole z placem zabaw (ul. Szuwary 2) - duże przedszkole, przystosowane do przyjęcia około 150 dzieci w 6 publicznych oddziałach. Obiekt o powierzchni około 1 800 mkw. z zewnętrznym, bezpiecznym palcem zabaw, urządzonym w kreatywny sposób, wykorzystujący ukształtowanie terenu  oraz  naturalne  materiały  i  kolorystykę.  Do  nowego  budynku  zostanie przeniesione Przedszkole Publiczne nr 46. Plac zabaw przy przedszkolu będzie otwarty dla wszystkich dzieci poza godzinami pracy placówki, do określonych godzin wieczornych.
 • Nowy plac zabaw i strefa ćwiczeń –  na  rewitalizowanych  terenach  zielonych  planowane  jest  stworzenie nowoczesnego  placu  zabaw.  Nowy  obiekt  ma  być  bezpiecznym,  oryginalnym miejscem  rekreacji  dla  dzieci.  Ponadto  dla  osób  aktywnych  powstanie  strefa ćwiczeń, która spełni wysokie standardy stawiane miejscom przeznaczonym do rekreacji. Dokładne  lokalizacje  obu  miejsc  zostaną  wskazane  na  mapie  po konsultacjach  z  PWKZ  oraz Mieszkańcami.

oprac. AU

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku