• Start
  • Wiadomości
  • "Tablica tolerancji" odsłonięta we Wrocławiu w hołdzie dla Pawła Adamowicza

"Tablica tolerancji" odsłonięta we Wrocławiu w hołdzie dla Pawła Adamowicza

"Tablica tolerancji" zawiera treść Deklaracji Wrocławskiej z 2016, w uchwaleniu której uczestniczył Paweł Adamowicz. Teraz - 12 czerwca - w hołdzie zamordowanemu prezydentowi odsłonili ją we Wrocławiu polscy samorządowcy. Tablica tolerancji znajduje się na budynku BarBary, przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu.
( Publikacja: 12.06.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wroclawstoja
Uroczystość odsłonięcia tablicy z Deklaracją Wrocławską w hołdzie prezydentowi Adamowiczowi. Mówi prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Wśród uczestników - Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
www.wroclaw.pl

 

 

Deklaracja Wrocławska powstała w styczniu 2016 roku jako sprzeciw wobec braku tolerancji i szacunku dla odmienności kultur i poglądów. Swoje podpisy złożyli pod nią: prezydenci Wrocławia, Gdańska, Poznania i wiceprezydent Krakowa.

Do podpisania Deklaracji Wrocławskiej doszło po debacie zorganizowanej przez wrocławski oddział "Gazety Wyborczej", kiedy przez dwie godziny w budynku BarBary dyskutowano o równości, multikulturowości, wzajemnym szacunku i dialogu. Podsumowaniem porozumienia stała się właśnie Deklaracja Wrocławska.

Dziś w środę, 12 czerwca 2019 r. prezydenci Gdańska i Wrocławia, w obecności innych polskich samorządowców, odsłonili tablicę z treścią tej deklaracji w hołdzie dla jednego z jej sygnatariuszy - prezydenta Pawła Adamowicza. We Wrocławiu odbywa się obecnie  Kongres Regionów.

 

wrocławdobry

 Od lewej: prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezyden Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i prezydent Rybnika Piotr Kuczera

www.wroclaw.pl

 

 

- Cieszę się, że jesteśmy razem z polskimi samorządowcami i mieszkańcami Wrocławia - powiedział prezydent Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia podczas uroczystości odsłonięcia tablicy. - Dziś rozmawiamy na obecnym Kongresie Regionów m.in. o tym, czym są miasta otwarte i jakie wyzwania przed nimi stoją. Paweł Adamowicz wiedział doskonale, czym takie miasto jest, on je budował na co dzień, budował Gdańsk tolerancyjny, solidarny i dla każdego, Gdańsk w którym wszyscy mają się czuć tak samo dobrze.

Prezydent Sutryk przypomniał także powód, dla którego przed trzema laty we Wrocławiu powstała Deklaracja Wrocławska - była to potrzeba budowania miast otwartych i tolerancyjnych. Podkreślił też, że tablica jest rodzajem testamentu, który stale i każdego dnia powinien być wypełniany.

 

wrocławdulkiewicz
Aleksandra Dulkiewicz we Wrocławiu przypomniała przesłanie prezydenta Adamowicza 
www.wroclaw.pl

 

Głos zabrała także Aleksandra Dulkiewicz, która zastąpiła na stanowisku zmarłego  tragicznie Pawła Adamowicza:

- Dziś szalenie potrzebujemy we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Nowej Soli, Sosnowcu w Sopocie, w każdej naszej lokalnej społeczności, otwartości na drugiego - powiedziała prezydent Dulkiewicz. - Tak mówił mój szef, Paweł Adamowicz. I to wszystko dzisiaj, jutro, pojutrze musimy przekłuwać nie tylko w tablice, ale w nasze codzienne życie. Bądźmy otwarci na drugiego człowieka, miejmy wyciągniętą rękę, uśmiech i zobaczycie, że Polska wtedy będzie lepszym krajem. Bo myślę, że o tym tak naprawdę wszyscy marzymy.

 
 

Deklaracja Wrocławska na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego 26 stycznia 2016

DEKLARACJA WROCŁAWSKA

O współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego

Wierni zasadzie tolerancji i wzajemnego szacunku deklarujemy gotowość do podjęcia działań, zmierzających do zbudowania w naszych miastach życzliwej interakcji różnych kultur i poglądów poprzez:


  1. Wpisanie do wieloletnich strategii miast programów dotyczących promocji tolerancji, otwartości i społeczeństwa wielokulturowego (np. w szkołach i na stadionach).

  1. Stałą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przeciwdziałających wszelkim przejawom nietolerancji oraz współpracę z organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dyskryminacji.

  1. Monitorowanie i przygotowywanie raportów dotyczących przypadków dyskryminacji.

  1. Reagowanie na wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze rasistowskim, atakującym przedstawicieli innych kultur, wyznań i religii poprzez zawiadamianie o nich organów ścigania oraz publicznego potępiania takich wydarzeń.

Oświadczamy również, że sprzeciwiamy się aktom przemocy z nienawiści, chcemy, aby nasze miasta były atrakcyjne i życzliwe dla swoich i dla przyjezdnych, atmosferą gościnności i poszukiwań twórczych przyciągały ludzi i sprzyjały ich porozumieniu. Wierzymy, że nie ma rozwoju gospodarczego bez rozwoju społecznego, a rozwoju społecznego - bez rozwoju osobistego. Chcemy umożliwić mieszkańcom pozyskanie kompetencji międzykulturowych, tak aby świadomi własnej tożsamości i dumni z niej byli gotowi do spotkania z osobami odmiennymi kulturowo.

Potrzeba spotkania ma bowiem wymiar ponadczasowy i wymaga stałej troski kolejnych pokoleń. Świadomi powagi tego wyzwania, zapraszamy do współdziałania mieszkańców poprzez różnorodne instytucje, zwłaszcza kultury i oświaty oraz organizacje pozarządowe i religijne.

 
lepszadekala
Deklaracja Wrocławska
www.wroclaw.pl