• Start
  • Wiadomości
  • "Tablica tolerancji" odsłonięta we Wrocławiu w hołdzie dla Pawła Adamowicza

"Tablica tolerancji" odsłonięta we Wrocławiu w hołdzie dla Pawła Adamowicza

"Tablica tolerancji" zawiera treść Deklaracji Wrocławskiej z 2016, w uchwaleniu której uczestniczył Paweł Adamowicz. Teraz - 12 czerwca - w hołdzie zamordowanemu prezydentowi odsłonili ją we Wrocławiu polscy samorządowcy. Tablica tolerancji znajduje się na budynku BarBary, przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu.
12.06.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wroclawstoja
Uroczystość odsłonięcia tablicy z Deklaracją Wrocławską w hołdzie prezydentowi Adamowiczowi. Mówi prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Wśród uczestników - Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
www.wroclaw.pl

 

 

Deklaracja Wrocławska powstała w styczniu 2016 roku jako sprzeciw wobec braku tolerancji i szacunku dla odmienności kultur i poglądów. Swoje podpisy złożyli pod nią: prezydenci Wrocławia, Gdańska, Poznania i wiceprezydent Krakowa.

Do podpisania Deklaracji Wrocławskiej doszło po debacie zorganizowanej przez wrocławski oddział "Gazety Wyborczej", kiedy przez dwie godziny w budynku BarBary dyskutowano o równości, multikulturowości, wzajemnym szacunku i dialogu. Podsumowaniem porozumienia stała się właśnie Deklaracja Wrocławska.

Dziś w środę, 12 czerwca 2019 r. prezydenci Gdańska i Wrocławia, w obecności innych polskich samorządowców, odsłonili tablicę z treścią tej deklaracji w hołdzie dla jednego z jej sygnatariuszy - prezydenta Pawła Adamowicza. We Wrocławiu odbywa się obecnie  Kongres Regionów.

 

wrocławdobry

 Od lewej: prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezyden Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz i prezydent Rybnika Piotr Kuczera

www.wroclaw.pl

 

 

- Cieszę się, że jesteśmy razem z polskimi samorządowcami i mieszkańcami Wrocławia - powiedział prezydent Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia podczas uroczystości odsłonięcia tablicy. - Dziś rozmawiamy na obecnym Kongresie Regionów m.in. o tym, czym są miasta otwarte i jakie wyzwania przed nimi stoją. Paweł Adamowicz wiedział doskonale, czym takie miasto jest, on je budował na co dzień, budował Gdańsk tolerancyjny, solidarny i dla każdego, Gdańsk w którym wszyscy mają się czuć tak samo dobrze.

Prezydent Sutryk przypomniał także powód, dla którego przed trzema laty we Wrocławiu powstała Deklaracja Wrocławska - była to potrzeba budowania miast otwartych i tolerancyjnych. Podkreślił też, że tablica jest rodzajem testamentu, który stale i każdego dnia powinien być wypełniany.

 

wrocławdulkiewicz
Aleksandra Dulkiewicz we Wrocławiu przypomniała przesłanie prezydenta Adamowicza 
www.wroclaw.pl

 

Głos zabrała także Aleksandra Dulkiewicz, która zastąpiła na stanowisku zmarłego  tragicznie Pawła Adamowicza:

- Dziś szalenie potrzebujemy we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Nowej Soli, Sosnowcu w Sopocie, w każdej naszej lokalnej społeczności, otwartości na drugiego - powiedziała prezydent Dulkiewicz. - Tak mówił mój szef, Paweł Adamowicz. I to wszystko dzisiaj, jutro, pojutrze musimy przekłuwać nie tylko w tablice, ale w nasze codzienne życie. Bądźmy otwarci na drugiego człowieka, miejmy wyciągniętą rękę, uśmiech i zobaczycie, że Polska wtedy będzie lepszym krajem. Bo myślę, że o tym tak naprawdę wszyscy marzymy.

 
 

Deklaracja Wrocławska na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego 26 stycznia 2016

DEKLARACJA WROCŁAWSKA

O współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego

Wierni zasadzie tolerancji i wzajemnego szacunku deklarujemy gotowość do podjęcia działań, zmierzających do zbudowania w naszych miastach życzliwej interakcji różnych kultur i poglądów poprzez:


  1. Wpisanie do wieloletnich strategii miast programów dotyczących promocji tolerancji, otwartości i społeczeństwa wielokulturowego (np. w szkołach i na stadionach).

  1. Stałą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk przeciwdziałających wszelkim przejawom nietolerancji oraz współpracę z organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dyskryminacji.

  1. Monitorowanie i przygotowywanie raportów dotyczących przypadków dyskryminacji.

  1. Reagowanie na wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze rasistowskim, atakującym przedstawicieli innych kultur, wyznań i religii poprzez zawiadamianie o nich organów ścigania oraz publicznego potępiania takich wydarzeń.

Oświadczamy również, że sprzeciwiamy się aktom przemocy z nienawiści, chcemy, aby nasze miasta były atrakcyjne i życzliwe dla swoich i dla przyjezdnych, atmosferą gościnności i poszukiwań twórczych przyciągały ludzi i sprzyjały ich porozumieniu. Wierzymy, że nie ma rozwoju gospodarczego bez rozwoju społecznego, a rozwoju społecznego - bez rozwoju osobistego. Chcemy umożliwić mieszkańcom pozyskanie kompetencji międzykulturowych, tak aby świadomi własnej tożsamości i dumni z niej byli gotowi do spotkania z osobami odmiennymi kulturowo.

Potrzeba spotkania ma bowiem wymiar ponadczasowy i wymaga stałej troski kolejnych pokoleń. Świadomi powagi tego wyzwania, zapraszamy do współdziałania mieszkańców poprzez różnorodne instytucje, zwłaszcza kultury i oświaty oraz organizacje pozarządowe i religijne.

 
lepszadekala
Deklaracja Wrocławska
www.wroclaw.pl

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim